Ondernemers zijn de afgelopen kabinetsperiode overspoeld met steeds weer nieuwe verplichtingen die hen bij elkaar meer dan 4 miljard euro extra kosten. Genoeg is genoeg, vindt MKB-Nederland. Vandaag overhandigt de ondernemersorganisatie daarom een zwartboek aan de Tweede Kamer met aanbevelingen voor een nieuw kabinet en voorstellen om bijna 100 knelpunten op te lossen.

Nullijn nodig tegen regeldruk

"Allereerst moet er een nullijn komen", zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. "Voor elke regel die erbij komt, moet er ook één af. Alleen zo kunnen we de ongebreidelde groei aan regels en de bijbehorende kostenstijging enigszins beheersen. Een probleem in Nederland is dat er alleen maar regels bijkomen en er nooit iets vanaf gaat. Dat moet dus veranderen.

Een ander belangrijk punt is dat er een einde komt aan nationale koppen die Nederland bovenop Europese wet- en regelgeving zet. 'Er komen al zo veel regels uit Europa, dan is het niet nodig om daar telkens een Nederlands schepje bovenop te doen. Sterker, dat zorgt voor een ongelijk speelveld en zet onze ondernemers op achterstand.:

Horeca specifieke punten in zwartboek

Het zwartboek van MKB-Nederland bevat talloze voorbeelden van zeer gedetailleerde en vergaande regels waar ondernemers aan moeten voldoen en waar de bureaucratie van af spat. KHN heeft input geleverd op dit zwartboek. Hieronder volgen de voor de horeca meest relevante punten die in het zwartboek terug te vinden zijn:

  • RI&E: Ondanks het belang van de RI&E wordt dit instrument door ondernemers het vaakst genoemd al voorbeeld van een papieren tijger. Om de naleving onder kleine- en microbedrijven te verhogen is het belangrijk om op korte termijn een handzame lastenluwe app op de markt te brengen, waarmee het maken van een RI&E sterk vereenvoudigd wordt.
  • WAB: De WAB staat in de top 3 meest belastende regelgeving voor kleine werkgevers. De combinatie van de hogere WW-premie en de transitievergoeding betekent een enorme kostenstijging, zeker voor seizoensarbeid. Voorstellen: Stel de hoge WW-premie op korte termijn voor twee jaar buiten werking – ook omdat deze veelal in door corona getroffen sectoren betaald wordt. Voor seizoensarbeid moet de lage WW premie gelden, zoals ook toegezegd is.
  • Bibob: Er kleven twee verschillende knelpunten aan de Bibob. Ten eerste hij wordt generiek toegepast in plaats van risicogericht, wat bijvoorbeeld in de horeca tot enorme (onnodige) administratieve lasten leidt. Ten tweede gemeenten eisen verschillend papierwerk in het kader van de Bibob. Voorstellen: Zet de Bibob risicogericht in en dus niet bij ondernemers waarvan bekend is dat ze bonafide zijn. En er moet een uniforme Bibob-aanvraag voor gemeenten ontwikkeld worden, waardoor alle gemeenten exact hetzelfde uitvragen.
  • Toeristenbelasting: Door de uitspraak ( in Hoger beroep door de Hoge Raad ) zijn gemeenten vrij om over alles wat mogelijk met overnachten te maken heeft, te scharen onder de toeristenbelasting (met de onnodige administratieve lasten voor de ondernemer). Zo heft Amsterdam toeristenbelasting over was- en droger munten en parkeergelden voor auto’s. Voorstel: Aanpassen gemeentewet, zodat toeristenbelasting alleen over overnachting geheven kan worden.
  • Informatieplicht energiebesparing: Op grond van het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer zijn bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Hierover moeten zij rapporteren om het toezicht hierop door de omgevingsdienst te faciliteren. Ondernemers in getroffen sectoren zoals horeca hebben geen geld om te investeren in energiebesparende maatregelen. Voorstel: Stel de informatieplicht minimaal twee jaar buiten werking voor getroffen sectoren of kom voor hen met een ruimhartige regeling.

Het zwartboek bevat nog vele andere punten en is hier te vinden.

Waakhond met scherpe tanden

MKB-Nederland wil dat het volgende kabinet de regeldruk weer gaat beheersen, met een waakhond met scherpe tanden en een ministeriële commissie die verantwoordelijk is voor een nieuw meetbaar regeldrukprogramma voor bedrijven én burgers. 'Het ministerie van EZK doet zijn best, maar heeft onvoldoende doorzettingsmacht naar andere departementen. Zo’n commissie moet ervoor zorgen dat regeldruk en kwaliteit van regels een continu punt van aandacht is.'

We hopen dat het nieuwe kabinet regeldruk hoog op de agenda zet en de voorgestelde nullijn gaat hanteren.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens