Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook!

We ontvangen signalen dat er een groep investeerders is met minder zuivere bedoelingen die horecaondernemers benaderen voor bedrijfsovername, investeringen, renteloze leningen etc. Doel is de ondernemers afhankelijk te maken en voedingsbodem te krijgen voor criminele activiteiten.

Je kunt hier een melding van maken bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.