Op 3 november a.s. vergadert de Raadscommissie en daarin zal voorgesteld worden om de volgende aanvullende maatregelen vast te stellen.

  1. De huur en erfpacht die ondernemers en partijen aan de gemeente betalen, voor 50% kwijt te schelden ten bedrage van totaal € 226.000,-.
  2. De Reclamebelastingverordening 2020 in te trekken en in het verlengde daarvan de Reclamebelasting 2020 niet op te leggen ten bedrage van € 86.000,-.
  3. Het Innovatiefonds niet te korten, zodat zij het herstel van lokale ondernemers kunnen ondersteunen. De subsidie van € 150.000,- is reeds verleend vanuit programma 4.2. Toerisme & Economie. Er is geen begrotingswijziging vereist.
  4. Het tarief van de Precarioverordening 2020 voor terrassen (hoofdstuk 3 en 6) aan te passen en te corrigeren voor een periode van de verplichte sluiting ten bedrage van € 28.000,-.

Het voorstel over het kwijtschelden van precario wordt bij 'agendapunt 6' besproken. Zie hier.

Het eerdere voorstel met coronamaatregelen is te vinden op de agenda van de gemeenteraad van 30 juni downloaden (agendapunt 13). Zie hier.

Zoals bekend wordt er binnenkort ook een coronaherstelplan voor alle doelgroepen, b.v. bewoners, ondernemers, sociale organisaties, aan de raad aangeboden.

KHN Zandvoort is zeer tevreden over deze mooie voorstellen.

Daarom: kom allen naar de Raadscommissie op 3 november om je goedkeuring te laten blijken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens