De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer, en daaruit voortvloeiend een nieuw kabinet, vinden 22 november a.s. plaats. De programmacommissies van de politieke partijen zijn NU bezig met het schrijven van de concept-verkiezingsprogramma’s die in de meeste gevallen ergens in september door de partij worden vastgesteld. Duidelijk een moment dus om namens KHN onze inbreng op voor de horeca belangrijke onderwerpen mee te geven.

Vorige week hebben we onze suggesties gestuurd naar de programmacommissies van VVD, CDA, PvdA/Groenlinks, BBB, Volt, PvdD, PVV, SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, DENK , JA21, SP en 50PLUS.

We hebben ingezoomd op die onderwerpen waar een nieuw kabinet in een nieuw regeerakkoord volgens ons ook echt werk van moet maken:

  • Stimuleer ondernemerschap
  • Duurzame toekomst
  • Uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk hard nodig
  • Leven Lang Leren
  • Geef toerisme en de gastvrijheidssector een volwaardige plek
  • Nationaal Preventie Akkoord

Bekijk hier de hele brief.

Onderwerpen die ook zeker belangrijk zijn maar waarbij het vorige kabinet al de keuzes heeft gemaakt en men met de uitvoering is begonnen, denk aan het wetgevingstraject met betrekking tot arbeid, flexibiliteit en zzp, hebben we in deze brief nu bewust niet meegenomen. Op dat wetstraject zelf zijn nog zeker lobby-momenten maar een nieuw kabinet zal daar geen andere keuzes in maken in een regeerakkoord.