Het kabinet heeft op 6 mei bekend gemaakt dat de horeca met ingang van 1 juni 2020 gedeeltelijk weer open mag, mits het coronavirus voldoende onder controle is.

Het kabinet heeft op 6 mei bekend gemaakt dat de horeca met ingang van 1 juni 2020 gedeeltelijk weer open mag, mits het coronavirus voldoende onder controle is. In de week voor 1 juni zal het kabinet een definitief besluit hierover nemen.

Hierop vooruitlopend is de gemeente Dordrecht al begonnen om de opstart voor te bereiden in nauwe samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland. Hiervoor is een werkgroep met vertegenwoordigers van lokale horeca ondernemers gestart. We kijken naar (tijdelijke verruiming van) terrassen en streven naar bundeling van de verzoeken en samenwerking tussen ondernemers. Dat vraagt onder andere om een goede afweging van de verdeling van de schaarse openbare ruimte.

We proberen flexibel om te gaan met het terrassenbeleid, maar veiligheid en volksgezondheid staan voorop.

Inventarisatie
Veel ondernemers zijn al druk bezig met de voorbereidingen om weer (beperkt) open te kunnen. Daarom willen wij nu inventariseren wat de behoeften zijn van ondernemers met betrekking tot de terrassen.

Een aantal van jullie heeft al aangegeven een ruimere opstelling van het terras te willen.

Als je dat nog niet hebt gedaan, maar wel (uitbreiding) van een terras wilt, dan vragen wij je om door te geven:

  • De naam en adres van de horecazaak;
  • Of je al een terrasvergunning hebt;
  • Een schets met de gewenste terrasruimte ten opzichte van het bestaande terras;
  • Overige wensen met betrekking tot het terras.

Als jouw terras grenst aan een ander terras, of als je met andere ondernemers gebruik wilt maken van hetzelfde gebied, dan vragen wij je een gezamenlijk verzoek in te dienen. Dat versnelt het beoordelingsproces. Het gaat uiteraard om een tijdelijke verruiming van de terrassen.

Na de inventarisatieronde word je geïnformeerd over de mogelijkheden en het verdere proces.

Reactie graag naar: reaj.de.vries@dordrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Reineke de Vries
Sr. Accountmanager detailhandel en horeca Gemeente Dordrecht

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens