Om de particuliere verhuur in de gemeente Bergen in goede banen te leiden heeft KHN de afgelopen jaren gelobbyd voor duidelijke maatregelen. Hiermee worden ongewenste effecten voorkomen en ontstaat er een eerlijk speelveld. KHN is tevreden met de uitkomst van de lobby.  

KHN is geen tegenstander van nieuwe aanbieders en bemiddelaars in gastvrijheid. Het is echter geen goede zaak dat particuliere aanbieders zich in de afgelopen jaren grootschalig en bedrijfsmatig hebben kunnen ontwikkelen, zonder dat zij gehouden worden aan de wet- en regelgeving die geldt voor reguliere ondernemers in de gastvrijheidseconomie.

KHN pleit voor het invoeren van een registratieplicht voor particuliere aanbieders van accommodatie en het verlenen van toegang tot deze gegevens aan de toezichthouders zoals NVWA, brandweer en belastingdienst.

Daarnaast vindt KHN dat dezelfde eisen aan particuliere aanbieders gesteld moeten worden als aan reguliere ondernemingen, zoals de afdracht van toeristenbelasting, het bijhouden van een nachtregister en het voldoen aan de regelgeving omtrent veiligheid, gezondheid, legionella en consumentenbescherming.

Tenslotte dient er een goede handhaving te zijn zodat de gemeente kan controleren of alle particuliere aanbieders van accommodatie zijn geregistreerd en zich houden aan het maximaal aantal verhuurbare dagen.

KHN tevreden met de uitkomst van de lobby
Om de leefbaarheid terug te brengen en de woningkrapte in de gemeente Bergen aan te pakken, stelt het college maatregelen voor tegen het overmatig recreatief verhuur van gewone woningen. Woningeigenaren mogen straks alleen nog binnen een vensterperiode hun woning recreatief verhuren. Dit voorstel is in de raad besproken. De gemeenteraad wil graag dat er een vensterperiode van zestig aaneengesloten dagen komt.

Nieuw beleid in huisvestingverordening
Het nieuwe beleid over recreatieve verhuur van eigen woningen moet in de huisvestingverordening worden vastgelegd zodat de gemeente de mogelijkheid heeft om bij overtreding handhavend op te treden. In bijzondere gevallen kan de gemeente ontheffing verlenen. De spelregels hiervoor worden nog uitgewerkt.