In het voorjaar wordt gestart met de pilot voor de verruiming van de terrastijden in Barneveld en Voorthuizen, succes is van belang om de verruiming permanent te maken.

Onderstaand nog even de "spelregels" die we met elkaar hebben afgesproken om ervoor te zorgen dat het voor iedereen een succes wordt.

Het terras mag tot 01.00 uur open blijven. Het is dus van groot belang dat het terras om 01.00 leeg is. Horeca zet voldoende personeel in om bovenstaande te regelen en te garanderen dat om 01.00 het terras leeg is en draagt zorg dat gasten niet in de buurt van het terras blijven hangen maar naar binnen dan wel naar huis gaan. Indien gasten “schreeuwen” zal het personeel aan de gast verzoeken hier mee te stoppen met het oog op de omwonenden in de directe nabijheid van het terras/bedrijf. Overlast veroorzakende gasten kunnen in overleg met politie en horeca boa’s verwijderd worden, horeca en politie hebben het zo geregeld dat er zeer korte lijntjes zijn om de sfeer perfect te houden.

  • Terrassen waarbij het meubilair ’s avonds opgeruimd wordt, dienen dit ruimschoots voor 01.00 uur klaar te hebben (naar alle waarschijnlijkheid niet van toepassing in Barneveld en Voorthuizen maar wellicht later wel in andere kernen).
  • Hierop aansluitend dienen de horecabedrijven ook voor 01.00 uur alle tafels te hebben ontdaan van bloemen, drankkaarten en dergelijke. Om 01.00 uur moeten alle tafels op de terrassen leeg zijn.
  • De laatste ronde wordt om 00.30 uur geschonken/geserveerd, vanaf 00.45 uur worden nieuwe gasten verzocht binnen plaats te nemen en is er geen bediening meer op het terras. Wil de gast na 00.30 nog iets bestellen, dan moeten de gasten naar binnen gaan en daar dan ook blijven. Na de laatste ronde worden nieuwe gasten geweerd van het terras en naar binnen doorverwezen.
  • Eventuele voortkomende klachten dienen op de avond zelf aan de horecatelefoon van handhaving (bereikbaar op vrijdag en zaterdag van 22.00-04.00 uur) en/of aan het nummer van de horecaondernemer doorgegeven te worden. Worden de klachten later doorgegeven, kan de horeca en of handhaving niet meer direct reageren.
  • Verzoek aan gemeente om het nummer van de horecatelefoon nogmaals te delen met de omwonenden, echter wel met passende tekst erbij waarin wordt aangegeven dat het enkel om overlast gaat die veroorzaakt wordt door of direct bij een horeca onderneming tussen de genoemde tijdstippen (22.00-04.00 uur).
  • Naar alle verwachting zal eind dit jaar het protocol klaar zijn voor de collectieve horecaontzegging die KHN, Horeca en gemeente wil gaan invoeren. Hiervoor zal een convenant afgesloten worden, in dit convenant kan de pilot verruiming terrastijden ook worden opgenomen. Wanneer een ondernemer zich niet houdt aan gezamenlijk opgestelde regels, dient deze daarvoor een sanctie te krijgen. Na twee overtredingen van de ondernemer wordt tijdelijk het recht in getrokken van verlenging van terrastijd. De eerste keer voor een periode van twee weeken, bij herhaling gedurende de gehele pilot. Dit uiteraard bij overtredingen die direct te herleiden zijn naar de desbetreffende horecaonderneming.
  • De horeca ondernemer is dus verantwoordelijk om uiterlijk 01.00 uur zijn terras geheel leeg te hebben en gasten in de directe omgeving van het terras rustig te laten vertrekken. Afspraken waar de verantwoordelijkheid van de horeca ophoudt en handhaving en politie het over moet gaan nemen zullen worden vastgelegd.

Het is wenselijk dat alle partijen met een open vizier aan de pilot starten, horeca, omwonenden en handhavers, en goed en respectvol met elkaar het gesprek aan gaan indien blijkt dat er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden. Richting het einde van de pilot verstuurt gemeente Barneveld een enquête naar omwonenden om te informeren naar hun ervaringen. Uiteraard heeft men hier tussentijds ook al voldoende mogelijkheid toe, middels de horecatelefoon, rechtstreeks contact met de ondernemer en het horecaoverleg (horeca@barneveld.nl).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens