De maatregelen die zijn genomen voor de bestrijding van corona hebben een grote impact op de economie. De horeca is gesloten, het bezoek aan winkels in de non-food is sterk gedaald, toerisme is sterk getroffen en ook de glas en tuinbouw heeft het zwaar.

De corona maatregelen zullen uiteindelijk worden beëindigd. Het is de verwachting dat de maatregelen stapsgewijs worden afgebouwd. Als gemeente willen we samen met ondernemers actief gaan nadenken over herstelmaatregelen tijdens en na de coronacrisis.

Platform Ondernemend Amstelveen
Als gemeente zijn we nauw in gesprek met het bedrijfsleven via het Platform Ondernemend Amstelveen. In het platform zitten vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland Amstelland, Vereniging Amstelveense Detailhandelsorganisaties (VAD), Ondernemersvereniging Amstelveen (OA), LTO noord, VNO NCW afdeling west.

De deelnemers van het POA vertegenwoordigen een groot deel van het bedrijfsleven in Amstelveen en zijn daarom uitermate geschikt om actief mee te denken met de gemeente over ondersteuning en samenwerking tijdens en na de corona maatregelen. De verschillende organisaties hebben ook al middels brieven aan de gemeente kenbaar gemaakt ideeën te hebben voor het ondersteunen van hun leden. Gedacht kan worden om het POA verder uit te breiden met vertegenwoordigers van de banken. De Rabobank heeft zich hiervoor bereid verklaart.

Voorbeelden van vraagstukken zijn:

  • Welke ondernemers en bedrijven vallen tussen wal en schip bij de verschillende maatregelen die zijn aangeboden. Voorbeelden?
  • Welke signalen vangen de verschillende organisaties op?
  • Op welke punten wordt door de verschillende organisaties op landelijk niveau gelobbyd?
  • Op welke wijze kan het noodfonds van de gemeente het beste worden ingezet?
  • Hoe kunnen we stimuleren dat consumenten meer lokaal gaan kopen?
  • Met welke partijen moet de gemeente in gesprek?
  • Is er behoefte aan ondersteuning bij het aanvragen van de verschillende regelingen?
  • Waar kunnen we elkaar versterken en /of gezamenlijke communicatie opzetten?

Het POA komt tot aan de zomer 2x per maand bij elkaar. Bij dit overleg zijn alle deelnemers van het POA aanwezig.

Wethouder Gordon geeft een uitgebreide toelichting op het noodpakket van de gemeente Amstelveen en staat vooral uitgebreid stil bij de overbruggingslening voor Amstelveense MKB-bedrijven.

De gemeente gaat ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis een steuntje in de rug geven. Amstelveense bedrijven die meer dan twee werknemers hebben en voor de crisis financieel gezond waren, kunnen binnenkort een lening aanvragen van maximaal € 50.000 in afwachting van hun financiële steun van de Rijksoverheid.

Zie ook: Overbruggingskrediet gemeente Amstelveen

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens