Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota voor 2021 aan de Tweede Kamer. De begroting voor 2021 wordt dit jaar belast door de huidige coronacrisis, maar minister Hoekstra zegt op Prinsjesdag niet te willen vervallen in snelle lastenverzwaring of bezuinigingen. De meeste burgers en horecaondernemers gaan er door een kleine lastenverlichting op vooruit. Maar horecaondernemers hebben ook behoefte aan een verbetering van de steunpakketten, welke essentieel is om de branche door de crisis heen te helpen. KHN zet de belangrijkste maatregelen voor jou als horecaondernemer op een rij.

Vennootschapsbelasting

In de aangifte vennootschapsbelasting (vpb) over 2019, mogen ondernemers het verwachte verlies van dit jaar van de winst over 2019 aftrekken. Bedrijven kunnen zo een deel van de vpb die ze voor 2019 betaald hebben, terugkrijgen. Hierbij geldt dat het coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

Het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting, nu nog voor winsten tot 200.000 euro, gaat omlaag van 16,5 naar 15 procent. Bovendien wordt deze belastingschijf de komende jaren stapsgewijs verhoogd, van 200.000 nu naar 245.000 in 2021, zodat uiteindelijk ook winsten tot 395.000 euro onder dit lagere tarief vallen.

Lastenverlichting voor burger

Er wordt een kleine lastenverlichting voor burgers doorgevoerd; een iets lagere belasting en een wat hogere arbeidskorting. Een stabiele koopkracht bevordert de consumentenuitgaven en dat is door alle onzekerheden door corona voor de horeca een goede zaak.

Verlichting voor ondernemers en werkgevers

De werkgeverslasten veranderen nauwelijks. Het verleende uitstel van betaling van verschillende belastingaanslagen moet vanaf 2021 worden ingelopen en over 24 maanden worden uitgesmeerd. Er is een derde steunpakket corona tot in ieder geval 1 juli 2021.

Time out arrangement?

KHN ziet in de eerste lezing dat het kabinet nog geen aanvullende steunmaatregelen heeft uitgewerkt bovenop het derde steunpakket, wel is er geld gereserveerd. KHN dringt aan op een fonds om schulden, extra kosten en vaste lasten te herstructureren. Bijvoorbeeld in een periode dat de onderneming door coronamaatregelen niet kan exploiteren.

Coronavirus zorgt voor ongekende omzetdaling horeca.

De recente CBS-cijfers laten zien dat de horeca over het tweede kwartaal van 2020 57 procent minder omzet heeft gedraaid dan in dezelfde periode in 2019. De KHN-enquête voorspelt voorlopig een blijvend omzetverlies voor 2020 van meer dan 30 procent. Meer cijfers zijn te vinden in bijgevoegde factsheet. De afgelopen maanden heeft KHN achter de schermen vol ingezet op een derde noodpakket. Dit derde noodpakket biedt zekerheid aan steun tot juli 2021, maar er is meer nodig om de branche overeind te houden en banen te behouden.

Aandacht voor evaluatie coronamaatregelen gericht op de horeca

KHN vraagt naast alle financiële zaken ook aandacht voor een evaluatie van alle op de horeca gerichte coronamaatregelen. Zijn die allemaal nog even effectief? Waar kan het minder streng? En waar kan de handhaving beter, zonder de verantwoordelijkheid alleen bij de ondernemer te leggen?

Wat is er op de korte termijn belangrijk voor de horeca?

Volgens KHN zijn de volgende vier aanpassingen cruciaal voor een toereikend noodpakket:

 1. Transitievergoeding via het UWV: KHN vindt het noodzakelijk dat de transitievergoeding voor mkb-bedrijven, die aanspraak hebben op NOW of TVL, via het UWV aan de werknemer wordt vergoed. Zo wordt het eigen vermogen van bedrijven niet verder uitgehold en kunnen faillissementen en nog meer ontslagen voorkomen worden. Bovendien kan het mkb-bedrijf kan zich dan sneller aanpassen en weer groeien. Dit is nog niet geregeld.
 2. Bij eindafrekening steunmaatregelen kunnen uitgaan van jaaromzet en kosten 2020: De huidige NOW- en TVL-regelingen gaan er te veel vanuit dat omzet en kosten ongeveer gelijkmatig over een jaar verdeeld zijn. Bij seizoenbedrijven en bedrijven met relatief veel vaste lasten lopen omzetverlies en kosten niet gelijk. KHN wil dat deze ongelijkheid wordt gecorrigeerd door voor bepaalde vormen van bedrijvigheid het mogelijk te maken dat, bij de eindafrekening van de steunmaatregelen, de jaaromzet en kosten over 2020 mogen worden vergeleken met 2019.
 3. Maak het voor het gewone mkb gemakkelijk om subsidie aan te vragen: Het geven van subsidie op het aanpassen van de bedrijfsvoering moet voor het gewone mkb – waaronder de horeca - , eenvoudig en zonder voorwaarden aan te vragen zijn.
 4. Uitkoopregeling of extra bijdrage voor bedrijven die echt niet KUNNEN exploiteren: KHN wil dat de overheid bedrijven helpt die door de coronacrisis hun bedrijf niet kunnen voortzetten (evenementen, clubs, nightlife), door afwikkelingskosten en aflossingen af te kopen.

Wat is er op de middellange termijn belangrijk voor de horeca?

De horeca is een veerkrachtige sector en herstelt zich na elke crisis. Mensen houden de behoefte om te reizen en om gezelligheid in de horeca op te zoeken, al is het de vraag wanneer landen toerisme weer actief promoten, grootschalige evenementen en congressen weer zullen plaatsvinden en het consumentenvertrouwen toeneemt. Om een toekomstbestendige horecabranche te kunnen garanderen, vraagt KHN extra overheidssteun door:

 • Aanvullende fiscale maatregelen, zoals het snel kunnen verrekenen van het verlies 2020 met winst 2019, hogere vrijstelling voor mkb in de werkkostenregeling, ook in 2021, en onder meer kwijtschelden van uitgestelde betalingen als dat niet in 48 maanden kan worden afbetaald.
 • Snelle realisatie van de wetgeving rond verplichte schuldreductie door een afgedwongen akkoord van schuldeisers met ondersteunen van een Rijksbijdrage.
 • Verhoging van het maximaal te ontvangen bedrag bij de TVL voor vaste lasten bij bedrijven die nog steeds geconfronteerd zijn met sluiting (clubs, discotheken), seizoenbedrijven en kapitaalintensieve bedrijven (nu € 90.000 voor 3 maanden).
 • Stop (in ieder geval tot en met 2022) met de hoge ww-premie die uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) voortvloeit. En stop ook tijdelijk met de ingewikkelde bepalingen voor oproepovereenkomst uit de Wab. Maak collectieve ontslagen voor mkb-bedrijven (minder dan 250 mensen) makkelijker, dus geen moeilijke bepalingen over ‘last in, first out’ en een vereenvoudigde afspiegeling tussen leeftijdsgroepen. Maak deeltijd-ww mogelijk.
 • Investering in een publiekscampagne ‘Veilig uitgaan’ en appeleer daarmee aan de verantwoordelijkheid van gasten en ondernemers.
 • Gericht investeringsfonds of transitiefonds horeca, toerisme en vrije tijd voor herstel en innovatie na de coronacrisis, inclusief transitiepakket om tot een aangepast verdienmodel te komen.
 • Investering in omscholing naar andere sectoren, maar ook vooral in bijscholing. De horeca kent een tijdelijke periode met minder werk, maar zodra de horeca zich herstelt, zal ook de vraag naar personeel weer (fors) aantrekken. Gebrek aan personeel moet dan niet de remmende factor voor herstel zijn. KHN is blij met de middelen die het kabinet hiervoor wil reserveren.
 • Grootschalige campagne na de coronacrisis om toeristisch Nederland weer op de kaart te zetten.
 • (Tijdelijke) verlaging van zowel het standaard als het verlaagde btw-tarief. Ter vergelijking: In Duitsland geldt voor Hotels, restaurants en catering tot 31 december 5% en voor de restaurants en catering in de eerste helft van 2021 7%. En Oostenrijk heeft tot einde 2020 de btw voor gastvrijheid op 5% gezet, inclusief dranken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens