De gemeente Barendrecht heeft in de voorjaarsnota 2020 het voornemen opgenomen om precariobelasting te gaan heffen voor de commerciële terrassen. De gemeente richt hierbij op een prijs van 38,15 euro per vierkante meter terras per jaar.

Namens de horeca heeft de regiomanager van KHN Matthijs van Ommen een reactie gestuurd richting de commissie Planning&Control. Dit is de commissie die de voorjaarsnota behandelt.
De brief is opgesteld in samenspraak met een aantal van uw mede-horecaondernemers.

Een eerste inspraakavond vond plaats op maandag 24 juni. Hierbij hebben een aantal ondernemers ook ingesproken.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkeling.