KHN heeft gisteren een reactie gecommuniceerd op de nieuwe coronamaatregelen. Zie hier. Als aanvulling hierop heeft het bestuur onderstaande reactie naar buiten gebracht en voert nu ook actief een lobby met de gemeente Amsterdam en veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland om nog enige invloed te hebben op de maatregelen voor zover de gemeente/regio die bevoegdheid heeft.

Veel ondernemers zijn verdrietig, teleurgesteld en zelfs boos dat er zoveel beperkende nieuwe maatregelen gaan gelden en begrijpen niet dat we keer op keer vooral de klappen moeten incasseren. Economisch is het al een groot drama en dit kunnen we er niet ook nog eens bij hebben. Zeker met het vooruitzicht dat het derde pakket aan steunmaatregelen minder wordt dan het tweede pakket. KHN pleit voor extra steunmaatregelen. Amsterdam wordt zwaarder getroffen dan elke andere regio en de steunmaatregelen moeten er dan ook in voorzien om deze klappen op te kunnen vangen. Door de code rood in omliggende landen zijn er nog nauwelijks toeristen, binnenlands toerisme stokt ook en door de aanvullende maatregelen worden de zakelijke bijeenkomsten die beperkt op gang kwamen massaal geannuleerd. Zie ook de bezettingsgraden van onze hotels (bijlage STR cijfers). Er waren afgelopen weekend nog veel zogenaamde ‘non refundable’ reserveringen . Deze week verwachten we een bezettingsgraad van rond de 10%.

We realiseren ons dat verdergaande maatregelen nodig zijn om de besmettingen onder controle te krijgen, maar het voelt wederom dat vooral de horeca wordt aangepakt. Het was redelijker geweest om de maatregelen breder in te voeren. Bijvoorbeeld ook een verplicht deurbeleid, maximum aantallen in andere publieke ruimtes en een verplichte mondkapjesplicht vanuit de overheid opgelegd.

We staan met de rug tegen de muur en zullen ons wederom moeten schikken in dit proces. Mondkapjes kunnen een goede aanvulling zijn op de maatregelen, zeggen steeds meer experts. Zij zijn er van overtuigd dat als bijna iedereen een mondkapje gaat dragen dit bijdraagt aan minder besmettingen. Echter de manier waarop dit wordt ingevoerd is absurd. Het is een dringend advies van de overheid aan ondernemers van publieke ruimtes om dit in te voeren, zonder enige ondersteunende maatregel en daarbij genoemd dat er niet op zal worden gehandhaafd. Het voelt hiermee alsof het over de schutting is gegooid. Dit kan veel discussie met gasten en tussen gasten onderling opleveren. Dit past niet bij een branche die gastvrij is en wil zijn. N.a.v. de experimenten die we in Rotterdam en Amsterdam hebben gehad zou je verwachten dat ze deze regel anders hadden ingevoerd. Dat het in het OV inmiddels relatief goed gaat is ook niet vanzelf gegaan. Handhaving en uitdelen van boetes is in eerste instantie noodzakelijk gebleken.

We willen er alles aan doen om zo snel mogelijk van deze extra regels af te zijn en een verdergaande lockdown te voorkomen en KHN roept al haar leden dan ook op om de opgelegde regels strikt te hanteren.

We realiseren ons uiteraard dat steeds meer bedrijven al in een feitlelijke lockdown zitten. Vooral voor kleine bedrijven, hotels, drankverstrekkers en clubs geldt dat de kosten van opengaan hoger zijn dan gesloten blijven en dat wordt nu nog erger. Zeker ook voor de bedrijven die voornamelijk afhankelijk zijn van toeristen.

Dat er voor bijzondere gebouwen, vooral van culturele instellingen mogelijk een uitzondering komt op het maximum aantal toe te laten personen per ruimte, schiet bij onze achterban in het verkeerde keelgat. Uiteraard misgunnen we het de culturele sector niet en hechten wij als horeca ook grote waarde aan hun voortbestaan. KHN pleit voor gelijke voorwaarden. Onze ondernemers uit de nachtcultuur voelen zich flink in de steek gelaten en blijkbaar wordt onderschat wat het belang van de nachtcultuur in Amsterdam is. We sluiten niet uit dat een groot aantal van hen op deze manier de crisis niet kan overleven.

Naast het landelijke pleidooi pleit KHN Amsterdam voor:

  1. Extra steunmaatregelen voor de zwaarst getroffen regio van het land
  2. Landelijke maatregelen voor voor de invoering van mondkapjes i.p.v. een dringend advies en geen handhaving vanuit de overheid
  3. Een uitzondering op maximum aantal van 30 personen per ruimte voor hotelgasten die ontbijten of in het restaurant eten, zoals we dat ook eerder in de noodverordening van juni jl hadden.
  4. Een uitzondering op maximum aantal van 30 personen voor bijzondere gebouwen. In elk geval onder dezelfde voorwaarden als mogelijk voor de culturele sector gaat gelden. We vragen een passende oplossing voor concepten waar meerdere bedrijven in een ruimte zijn gevestigd, zoals de foodhallen, evenementenlocaties en sportaccommodaties.
  5. Extra aandacht en een aanpak om te overleven voor de bedrijven die helemaal niet open kunnen en geen of nauwelijks een perspectief hebben.
  6. Een gezamenlijk plan van aanpak met Amsterdam & Partners en stimuleringsregelingen om de bezoekerseconomie zo spoedig mogelijk, in elke geval op het moment dat corona onder controle lijkt, weer op gang te krijgen en ons te richten op de kwaliteitstoerist en zakelijke markt. Hierbij opgemerkt dat KHN een ruime definitie kent van kwaliteitstoerist en deze zeker niet gericht is op luxe toeristen.
  7. Verlenging van de extra ruimte voor terrassen per 1 november a.s. en extra voorzieningen om het verblijf op terrassen in alle weersomstandigheden aangenaam te laten zijn. De kans op besmettingen is buiten aanzienlijk minder. Hoe eerder we dit in kunnen voeren des te beter.
  8. Hulp bij het aanspreken van verhuurders op hun verantwoordelijkheid om huurders tegemoet te komen. We ervaren dat veel verhuurders niets doen of alleen de periode van de lock down huur hebben opgeschort of uitgesteld. De huren blijven helaas op het hoge niveau van voor de crisis zitten en zijn in veel gevallen niet marktconform.
  9. Verdere reducering van lokale lasten, o.a. toeristenbelasting

Kortom KHN voert op al deze dossiers zowel landelijk als lokaal, vaak samen met partners als VNO-NCW, MKB en Amsterdam City een lobby om dit voor elkaar te krijgen.

Er zijn nu vele vragen van leden m.b.t. de nieuwe maatregelen. Een gedeelte van de antwoorden is al te vinden op www.khn.nl/corona en sommige antwoorden worden pas duidelijk als de nieuwe noodverordening er is. Die verwachten we woensdag of donderdag a.s. Ook liggen er nog veel vragen voor aan de gemeenten en/of veiligheidsregio. Zo gauw we de antwoorden hebben en de nieuwe noodverordening er is zullen we een direct mail naar alle leden sturen.

Voor vragen kun je contact opnemen met KHN Advies 0348 48 94 11 of ook met de regiomanager Amsterdam Eveline Doornhegge 06 51 49 07 09 / e.doornhegge@khn.nl .

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens