Het duurt nog even... maar op 27 april 2020 is het weer zo ver: Koningsdag… Een fantastisch horecafeest. Maar welke regels gelden er dan? En heb je speciale vergunningen nodig?

De gemeente Amsterdam heeft alvast de richtlijnen voor 2020 bekend gemaakt. Let er op dat de aanvraagperiode voor het aanvragen van evenementenvergunningen en ontheffingen voor Koningsdag en de vooravond loopt tot en met 13 december 2019.

Richtlijnen vergunningverlening Koningsdag 2020 van de burgemeester voor evenementenvergunningen en tapontheffingen op 26 en 27 april 2020 (vooravond Koningsdag en Koningsdag). De richtlijnen zijn aanvullend op de Uitgangspunten Koningsdag 2020.

Vooravond Koningsdag: Zondag 26 april 2020
De vooravond is in de kern een kleinschalige viering voor de Amsterdammers waarbij alleen levende muziek is toegestaan en een pleinaanpak wordt gehanteerd. Cafés met een geldige drank- en exploitatievergunning kunnen op 26 april 2020 een vergunning krijgen voor een kleinschalig evenement (een buitenpodium met levende muziek van 19.00 uur 's avonds tot 1.00 uur 's nachts). Dit kan alleen voor kleinschalige evenementen die bij een café passen. De activiteit moet zich richten op het Amsterdamse publiek, met een wisselwerking tussen artiest en toeschouwers.

'Levende muziek' is muziek gemaakt door personen die met muziekinstrumenten muziek maken. Een zanger(es) mag onder begeleiding van een band of cd ook muziek maken. Er moet interactie zijn met het publiek. Een cd afdraaien of een dj laten spelen valt niet onder 'levende muziek'.

Gebruik van buitentaps en voorwaarden voor vergunning
Op de vooravond is de stad ingedeeld in drie zones:

Zone I
In acht aangewezen gebieden gelden specifieke regels voor het aantal buitentaps per buitenpodium en moet de organisator bij gebruik van meer dan één buitentap extra veiligheidsmaatregelen treffen.

Acht aangewezen gebieden

Maximum buitentabs

1. Amstelveld

2

2.Leidseplein

3

3. Nieuwmarkt

3

4. Reguliersdwarsstraat (tussen Koningsplein en Vijzelstraat)

4

5. Rembrandtplein

4

6. Spui

2

7. Westerstraat / Tweede Boomdwarsstraat

2

8. Marie Heinekenplein

2

Zone II
Gebied binnen de S100: één buitentap per buitenpodium.

Zone III
Gebied buiten de S100: geen vooraf gestelde beperking voor het aantal buitentaps bij een buitenpodium. Het aantal buitentaps moet passen bij de omvang van het evenement en het kleinschalig karakter van de vooravond.

Podia voor feesten in de vooravond mogen op 26 april vanaf 12.00 uur in de middag worden opgebouwd, tenzij de vergunning een ander tijdstip aangeeft. Een tapontheffing wordt op de vooravond alleen vergund in combinatie met een kleinschalig evenement.

Koningsdag op maandag 27 april 2020
Voor het organiseren van een evenement op Koningsdag is een vergunning nodig. Evenementen vinden plaats van 12.00 tot 20.00 uur.

Spreiding/openbaar karakter
In de binnenstad (binnen de S100) en op het Marie Heinekenplein blijven de evenementen kleinschalig (minder dan 2.000 bezoekers op het hoogtepunt), openbaar en vrij toegankelijk. Buiten de binnenstad wordt het openbare karakter waar nodig losgelaten, zodat daar evenementen plaats kunnen vinden die vragen om een specifiek veiligheidsregime (bijvoorbeeld dance events).

Gebied rondom station Amsterdam Zuid
Voor het totale aanbod aan evenementen in de nabijheid van NS station Amsterdam Zuid (cluster Zuidas) geldt dat voor een maximum van 70.000 bezoekers vergunning wordt verleend. Gebleken is dat dit het maximaal aantal bezoekers is dat op een veilige en ordelijke wijze is af te voeren (met het openbaar vervoer) binnen de op die dag geldende dienstregeling. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de eindtijden van de grote evenementen worden gedifferentieerd.

Kaartverkoop bij evenementen buiten de binnenstad
Voor evenementen met kaartverkoop geldt dat alleen kaarten in de voorverkoop mogen worden verkocht. Kaartverkoop aan de deur is niet toegestaan. De kaartverkoop mag niet eerder starten dan het moment waarop de vergunning is verkregen.

Ontheffing voor een buitentap
Horecaondernemers mogen op Koningsdag een tapontheffing aanvragen en van 11.00 tot 20.00 uur zwak alcoholische dranken schenken aan de openbare weg in de directe nabijheid van de zaak. Dit mag met maximaal twee kranen (1 tap met 2 kranen of 2 taps met elk 1 kraan).

REGELS EN TERMIJNEN

Aanvraagtermijn vergunningen en tapontheffingen
De aanvraagperiode voor het aanvragen van evenementenvergunningen en ontheffingen voor Koningsdag en de vooravond loopt van 4 november tot en met 13 december 2019.
Grote evenementen met meer dan 2.000 bezoekers en kaartverkoop moeten voor 1 december 2019 worden aangevraagd.

Regelgeving Gemeente Amsterdam
Op de verlening van evenementenvergunningen zijn de APV, het Draaiboek Evenementen, de Handreiking Veiligheid, locatieprofielen, Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam en het Amsterdams beleidskader dance events van toepassing. Op het verlenen van tapontheffingen is de APV en hetgeen bepaald in artikel 35 ontheffing van de Drank- en Horecawet van toepassing.

Openingstijden Horeca
In de nacht van 26 op 27 april (vooravond Koningsdag) is het weekendregime van toepassing. Voor de 24- uurs horeca gelden de sluitingstijden van de nachtzaken. In de nacht van 27 op 28 april (avond van Koningsdag) gelden de reguliere openingstijden voor de horeca.

Het beoordelen van een aanvraag voor een evenement/aanvraag voor tapontheffing
Bij de aanvraag van een evenementenvergunning wordt beoordeeld of het evenement voor wat betreft de aard en omvang in verhouding staat tot het beoogde karakter van de Koningsdagviering in Amsterdam. Een evenement kan in principe aan alle voorwaarden voldoen, maar toch worden afgewezen omdat er anders te veel evenementen in een gebied worden gehouden. Er kunnen extra maatregelen worden gevraagd, het evenement kan qua bezoekersaantal naar beneden worden bijgesteld, worden geweigerd of worden verwezen naar een andere locatie.

Vanwege de drukte op het water zijn mogelijkheden voor het organiseren van evenementen op het water (zeer) beperkt.

Redenen voor het weigeren van aanvragen kunnen zijn dat:

  • De aard en omvang van het evenement niet overeenkomen met het beoogde karakter van de Koningsdagviering;
  • De locatie wordt op Koningsdag voor andere doeleinden gebruikt, zoals kinder- en jeugdactiviteiten, (kinder)vrijmarkt, kermis, overloopgebied, vergunningenmarkt, etc..
  • De locatie leent zich niet voor de aangevraagde activiteit (druk bezochte pleinen, kwetsbare parken, stiltegebieden, etc.);
  • De locatie is aangewezen als calamiteitenroute voor nood- en hulpdiensten;
  • de locatie is niet geschikt omwille van crowdmanagement en/of mobiliteit;
  • Op de locatie bouwwerkzaamheden worden verricht.

Geluidsnormen
De geluidsnormen zoals gesteld in Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam zijn van toepassing op de evenementen in het kader van Koningsdag 2020.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens