Op 8 april 2020 vond het wekelijks debat over de ontwikkelingen omtrent het Corona virus in de Tweede Kamer plaats en KHN was erbij. Het debat ging vooral over het enorme aantal coronagevallen in verpleeghuizen (40%), het tekort aan beschermingsmaterialen en de privacy van de nieuw aangekondigde apps. Ook werd er gesproken over de mogelijke exit-scenario's.

Daarnaast voelen alle partijen mee met ondernemers, ze zien dat ze het zwaar hebben en dat de eerste faillissementen zich voltrekken. Een meerderheid van de Kamer roept het kabinet op om mogelijke scenario’s voor (gedeeltelijke) opening te ontwikkelen. Maar ook zeggen deze partijen dat er geen valse verwachtingen moeten worden gewekt. Gezondheid staat echt op nummer 1. De coronacijfers en de expertise van wetenschappers zijn bepalend voor volgende stappen.

Bedrijven aan zet bij exit-scenario’s

Premier Rutte gaf aan dat de kans nul is dat alles na 28 april weer normaal is. Sectoren moeten zelf nadenken over zogenaamde exit-scenario’s. Dat vergt inzet van allerlei partijen, niet alleen van de overheid. Hij wil dat sectoren zelf nadenken over welke stappen zij kunnen nemen, dus bijvoorbeeld dat de horeca nadenkt over wat wel en niet mogelijk is bij het voorzichtig openen van de terrassen. De 1,5 meter afstandsregel hierbij in acht nemend. Rutte roept de sectoren dan ook op om zelf met plannen te komen die vervolgens met het ministerie van EZK worden besproken.

Baudet vraagt om verbeteringen steunpakket ondernemers

Enkel Forum voor Democratie en Van Haga leken hoeders van het mkb tijdens het debat. Baudet riep het kabinet via verschillende moties op om verbeteringen door te voeren in het steunpakket voor ondernemers. Als het aan hem ligt komt er voor de komende tijd een structurele verlaging van de btw-tarieven, zijn er aanvullende keuzemogelijkheden voor ondernemers voor vergoedingen in de NOW-regeling en verruimt het kabinet de steun voor Nederlandse mkb-bedrijven via banken garanties op leningen. Steun voor deze plannen vond Baudet echter alleen bij de PVV, SGP en Van Haga.

'Economische steunmaatregelen worden voortdurend tegen het licht gehouden en mogelijk uitgebreid'

Voor het kabinet staat verlaging van de btw-tarieven niet op de planning. Het plan voor de extra opties in de NOW vond Rutte “uiterst ingewikkeld”. En hoewel hij de suggestie van Baudet om het Duitse model van 100% bankengaranties op mkb-bedrijven wel ter overweging wil meenemen, wil hij eerst verdere gesprekken met de banken afwachten. Rutte zei verder dat de economische steunmaatregelen voortdurend tegen het licht worden gehouden en mogelijk uitgebreid. De premier noemde als groepen waarvoor misschien meer zal worden gedaan seizoens- en flexwerkers en de sierteelt. Maar dat moet nog worden uitgewerkt.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens