Op dinsdag 4 juni jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden, en wel bij Restaurant Le Pompadour Haven 142, 1131 EW Volendam. Wat kwam er zoal ter sprake?

Brainstorm Horecaconvenant

Een afvaardiging van het bestuur heeft met Fiona Smit van gemeente Edam Volendam om tafel gezeten om het horecaconvenant te evalueren. Hier is uit voortgekomen dat het huidige convenant te uitgebreid en te veel overbodige informatie bevat die ook al in de huidige regelgeving staat. De gemeente onderzoekt hoe dit eenvoudiger kan. Daarnaast is de wens de paracommercie, collectieve horecaontzeggingen en LEF erin te verwerken.

19 juni ambtelijk overleg

Op 19 juni is het eerstvolgende ambtelijk overleg gepland. Onderwerpen die KHN onder de aandacht wil brengen zijn:

  • Bestemmingsplan
  • Horecavisie – KHN wil graag betrokken worden bij de invulling
  • Wat is de status van LEF?
  • Samenwerking VVV, ondernemersvereniging en KHN Edam Volendam om het gebied op de kaart te zetten. De ondernemers in Volendam hebben niets aan de toeristen die nu via Tours & Tickets rondlopen
  • Verruiming terrastijd - tot sluitingstijd
  • Bedrijven Investeringszone – BIZ. Een verhoging op de OZB van alle ondernemers zorgt voor een geldstroom die ingezet kan worden voor en door de ondernemers voor het algeheel belang. Denk aan gezamenlijke acties als kerstverlichting, een Volendam-app, etc. Op deze manier zijn er ook geen free-riders die meeprofiteren
  • Wat gebeurt er met de PX in 2020
  • Drukte tours & tickets, stroom bezoekers, verkeerscirculatie
  • Het bestuur heeft de wens uitgesproken om de dijk in de winter open te houden voor verkeer

14 november horecaoverleg en inspiratietour

Op 14 november heeft KHN Edam Volendam de ledenvergadering gepland, samen met een inspiratietour naar een interessante stad. Over de invulling wordt nog gesproken, wij houden u op de hoogte. Zet 14 november alvast in je agenda!

Campagne: Help je mee? Pak alvast je ID!

KHN Edam Volendam ondersteunt de landelijke campagne: Help je mee? Pak alvast je ID! Onder deze link vind je tools om dit in het café of restaurant te ondersteunen:

Op dinsdag 2 juli a.s. om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering of vragen over bovenstaande? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Heb je de Facebook van KHN Edam Volendam al geliked? Zegt het voort!