Op dinsdag 1 juni jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden. Wat kwam er zoal ter sprake?

Aansluiting Vereniging Ondernemers Waterland

Voorzitter van de Vereniging Ondernemers Waterland (VOWA), Thierry van der Weide, was aanwezig bij de bestuursvergadering om meer te vertellen over de VOWA. Er zijn op dit moment 5 ondernemersverenigingen aangesloten bij de VOWA. De speerpunten zijn toerisme, bedrijventerreinen, bereikbaarheid, onderwijs en een bredere vertegenwoordiging. Vanuit het laatste punt probeert de VOWA meerdere partijen aan te laten sluiten, zo ook KHN Edam Volendam. Het bestuur staat hier zeer positief in. Met een grotere vuist kom je immers sneller aan tafel en kun je meer bereiken. Daarnaast worden regionale zaken opgepakt, waar die niet in de portefeuille van de lokale partijen horen, maar zeker van invloed hebben. Op lokaal niveau hebben we inmiddels TOP succesvol opgezet en het zou mooi zijn het regionaal op te pakken via de VOWA. De speerpunten van de VOWA worden nog op papier gezet, en ontvangt u binnenkort.

Update vanuit Toeristisch en Ondernemers Platform

App
De organisatie is bezig met de voorbereiding van een app, voor bijvoorbeeld een rondleiding die door een digitaal ‘persoon’ wordt uitgevoerd. Maar de mogelijkheden zijn eindeloos.

Rode draad
Er is een digitale agenda beschikbaar in samenspraak met Bureau Toerisme Laagholland. Hier kan eenieder gebruik van maken door aan te haken op de thema’s. Er is besproken dat we elkaar op de hoogte houden over het thema van het jaar en de rode draad die eenieder kan gebruiken. De culturele sector wordt hier ook bij betrokken. Volgend jaar is bijvoorbeeld Euroart in Edam-Volendam.

Versterking Markermeerdijken
TOP heeft een presentatie gehad van Boskalis over de dijkverzwaring. Zie hierbij de presentatie en laatste nieuwsbrief van TOP.

Nieuw Horeca Beleid

Op 27 mei is het nieuwe Horeca Beleid in de raad aangenomen. KHN Edam Volendam heeft diverse aanbevelingen gedaan voor dit beleid en kan zich vinden in het vastgestelde beleid. Zo wordt bijvoorbeeld het schenken van alcohol bij de detailhandel niet geaccepteerd.

Kermis

Vooralsnog is niet duidelijk of de kermis begin september door kan gaan, of op welke manier. Wij hebben binnenkort overleg met de burgemeester waar we dit zullen bespreken.

Lobby gemeenteraadsverkiezingen

Het bestuur van KHN Edam Volendam heeft een brief opgesteld richting de politieke partijen om mee te nemen in de programma’s richting de gemeenteraadsverkiezingen.

Het laatste nieuws rondom Corona vind je hier:

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 6 juli. Mochten er punten zijn die we voor je kunnen bespreken, of wil je aanwezig zijn? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl

Je kunt ook KHN Edam Volendam volgen via Facebook.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens