Samen staan we sterker

Wij zijn Koninklijke Horeca Nederland. We maken ons hard voor de horeca, en dus ook voor jou! Samen moeten we ervoor zorgen dat de Nederlandse horeca de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kan zien. Maar om dat te bereiken, hebben we elkaar hard nodig! Want samen staan we sterker. Juist nu.

Word nu lid van KHN en profiteer direct!

Als KHN-lid profiteer je van een sterke lobby, ondersteuning, advies én veel financiële voordelen voor jouw horeca onderneming. Samen staan we sterker.

Word nu lid van KHN
Conjuctuur enquete KHN horecaondernemer toekomst

Steunpakket overheid

Wat wil KHN?

Het kabinet heeft met de steunpakketten in 2020 en 2021 financiële maatregelen genomen om werkgelegenheid in de horeca te behouden. Deze steun blijft noodzakelijk, daarom blijft KHN inzetten op aanvullingen en verbeteringen in de steunmaatregelen. Door onze sterke lobby, ook samen met VNO-NCW, zijn er steeds nieuwe aanvullingen en verbeteringen op de steunpakketten doorgevoerd.

Wat heeft KHN gerealiseerd?

- Het percentage van de vastelastenvergoeding via de TVL is vanaf Q4 2020 en in 2021 na KHN-acties verhoogd van 85% naar 100% vanaf 30% omzetverlies. Deze verhoging geldt ook voor Q4 2021.
- Het plafond van de TVL is in 2021 verhoogd naar 550K per kwartaal voor het MKB, 600K voor grote bedrijven. En de staatssteungrens is verhoogd van 1,8 miljoen naar 2,3 miljoen euro.
- Een oplossing voor schrijnende gevallen (referentieperiode omzetverlies), n.a.v. lobby KHN voor motie VVD.
- Een speciale startersregeling voor starters die tussen 1 feb 2020 en 30 september 2021 zijn begonnen. Ook voor starters die in het Q4 2019 zijn begonnen is financiële steun beschikbaar.
- Garantiefonds voor grote evenementen.
- Voorstel KHN voor Time-Out Arrangement overgenomen door minister Wiebes.
- Eerst heeft KHN gerealiseerd dat belastingen voor ondernemers werden uitgesteld. Het belastinguitstel is verlengd tot eind 2021. De terugbetaling start pas vanaf 1 oktober 2022 en ondernemers krijgen 5 jaar om belastingschuld af te lossen.
- Correcties op de SBI-codes voor ondernemers waarbij de activiteiten in de praktijk anders zijn dan wat staat genoteerd in KVK-register. Eind 2020 zorgde de lobby van KHN ook al voor een aanpassing op SBI-codes.
- Vanaf juli 2020 is er extra ondersteuning gekomen voor stimuleren van omscholing en bijscholing: NL Leert.

Waar vecht KHN voor?

Aanvullende steun middels maatwerk, schuldsanering en het versterken van het eigen vermogen is noodzakelijk én onvermijdelijk. KHN heeft het kabinet opgeroepen middels een minipaper om de horeca ook in 2022 gericht te blijven steunen door:

- Openstellen van TVL voor starters, zoals bij de NOW
- Voorzie in een hardheidsclausule voor omzetvergelijking om maatwerk enigszins mogelijk te maken
- Stel de start van afbetalen van belastingschulden uit tot 1 oktober 2023
- Een schuldenfonds, een investering- en herstelfonds
- Een betere regeling voor het levensonderhoud van ondernemers
- En het beschikbaar maken van arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemers

Terras stel

Versoepeling regels

Wat wil KHN?

KHN doet er achter de schermen alles aan om zo snel en verantwoord mogelijk terug te kunnen naar normale horeca-exploitatie KHN dringt er bij het kabinet op aan om met een echte exit-strategie te komen. We kunnen niet steeds weer van lockdown naar lockdown gaan. En KHN levert ook graag een bijdrage aan de langere termijn strategie, zodat er niet telkens moet worden ingegrepen in de horecasector, waar het probleem nauwelijks ligt.

Wat heeft KHN gerealiseerd?

- Dankzij de lobbyinzet van KHN heeft heropening van de horeca tijdens de lockdowns bovenaan de politieke agenda gestaan, waardoor snellere heropening (bv. van terrassen) is gerealiseerd.
- Fieldlab Cafés in Utrecht, waarmee in de lente van 2021 werd aangetoond dat cafés verantwoord en veilig open konden.
- Rechtszaak tegen de staat om heropening en compensatie af te dwingen.
- Protocol Heropening Horeca en communicatietoolkit voor leden.
- Routekaart en Plan slimme maatregelen ontwikkeld om in 2021 te kunnen heropenen.
- Een herijking van de horecaroutekaart in 2022 om snel en verantwoord meer te kunnen.
- Voorbereidingen voor meer fieldlabs (voor zakelijke bijeenkomsten en nachthoreca) om heropening mogelijk te maken in alle sectoren in de horeca.
- Afhalen en bezorgen tijdens lockdown is altijd mogelijk gebleven.

Waar vecht KHN voor?

- Duidelijkheid en perspectief voor de korte termijn en een exit strategie van het kabinet voor de komende maanden
- Zo snel en verantwoord mogelijk terug naar heropening van de horeca
- Aantrekken (binnenlands) toerisme, campagne #hiermoetjezijn (met NBTC en GastvrijNL).

KHN 20200612 Q7 A2081 700pixels

NOW-regelingen

Wat wil KHN?

De NOW1-regeling schoot wat KHN betreft op belangrijke onderdelen tekort, zeker voor een seizoengevoelige branche als de horeca. In de daaropvolgende NOW-regelingen zijn belangrijke punten verbeterd, waardoor horecaondernemers meer financiële ruimte hebben gekregen. Door de continue druk vanuit KHN richting Den Haag zijn aangekondigde versoberingen van steunpakketten in 2021 niet doorgegaan en is de NOW-regeling voor meer ondernemers opengesteld. Ook wil KHN extra gerichte steun voor de horeca, ook om bedrijfsaanpassing mogelijk te maken.

Wat heeft KHN gerealiseerd?
- NOW1 is met terugwerkende kracht aangepast om de meest gunstige loonsom van januari of maart te volgen.
- Bij NOW2 is het opslagpercentage voor werkgeverslasten verhoogd van 30% naar 40%.
- Bij NOW2 en NOW3 heeft ontslag op economische gronden geen (negatieve) gevolgen voor de hoogte van de te ontvangen subsidie.
- Het percentage van de maximale NOW-vergoeding gaat naar 85% van de loonsom voor zowel Q1 als Q2 in 2021.
- De NOW3-regeling bevat ook een pakket van 1.4 miljard euro dat ingezet wordt voor begeleiding van werknemers naar nieuw werk. Van werknemers wordt verwacht dat zij werknemers helpen van werk naar werk.
- De verbeteringen in de eerdere NOW-regelingen worden ook doorgezet voor NOW4 en NOW5.
- Voor starters is er, door de inzet van KHN, wél voorzien in een regeling voor NOW-subsidie die zijn begonnen tussen 1 feb 2020 en 30 september 2021.

Waar vecht KHN voor?
- Het omzetverlies voor veel horecaondernemers blijft. Daarom moet er zo min mogelijk versoberd worden in de generieke NOW-regeling en moet deze regeling ook in 2022 worden doorgetrokken.
- Kwijtschelden loonheffingen bij toekenning van noodmaatregel zoals de NOW.
- De TVL zou niet moeten gelden als omzet voor de NOW, zodat ondernemers hierdoor geen lagere NOW-subsidie ontvangen.
- Payrollbedrijven moeten compensatie 1-op-1 doorzetten naar inlener.
- Betere steun voor startende ondernemers.

Terras lege tafels

Afspraken met partners

Wat wil KHN?
KHN wil dat banken, brouwers, verhuurders, toeleveranciers en bezorg- en boekingsplatforms horecaondernemers tegemoetkomen in de (vaste) lasten die betaald moeten worden terwijl de omzet is weggevallen. Ook wil KHN dat vakbonden meedenken over tijdelijke maatregelen met betrekking tot flexibiliteit en verlofdagen. Daarom is KHN sinds de coronacrisis intensief in gesprek met verschillende partners om tot afspraken te komen.

Wat heeft KHN gerealiseerd?
- Banken: verruiming BMKB-regeling, verlenging looptijd tot 4 jaar en lagere drempel via omzettoets.
- Banken: 6 maanden uitstel van aflossen leningen voor mkb-ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen.
- Banken: mogelijkheid van een betaalpauze van rente en aflossing van hypotheekverplichting voor 6 maanden.
- Verschillende verhuurders (waaronder brouwers) zijn de horeca tijdens de verplichte sluitingen tegemoetgekomen door huren te verlagen of kwijt te schelden.
- Horeca Maatwerk realiseert huurprijsvermindering voor restaurant.
- Vakbonden: KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn overeengekomen de huidige horeca-cao met een jaar te verlengen in 2021 onder gelijke voorwaarden. Dit voldoet aan de behoefte van duidelijkheid, rust en stabiliteit binnen de horecasector. De gesprekken over een horeca-cao per 2022 zijn in november begonnen.
- Buma/Sena: Compensatieregeling muziekrechten voor horeca die verplicht gesloten was.
- Ledenvoordeelpartners hielpen getroffen KHN-leden.

Waar vecht KHN voor?
- Opschorten van huren is sympathiek, maar kwijtschelden is noodzakelijk. Desnoods via de rechter, waarbij Horeca Maatwerk ondernemers bij kan staan.
- Makkelijker en sneller krediet verschaffen door banken.
- Opschorten of gedeeltelijke kwijtschelding van betalingen van toeleveranciers.
- Constructieve afspraken met vakbonden om de financiële pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen over zowel werkgevers als medewerkers.

Corona terrasstoelen opgestapeld

Lobby KHN in jouw regio

Wat wil KHN?
KHN roept gemeenten op tot verdere steunmaatregelen voor de horeca. Denk hierbij aan het kwijtschelden van lokale lasten, het niet in rekening brengen van leges voor vergunningen, het vrijstellen van belastingplichten en extra inzet van gemeenten bij huurproblematiek. Naast lokale steunmaatregelen wil KHN dat gemeenten en veiligheidsregio's horecaondernemers ruimte bieden voor ondernemen, bijvoorbeeld door uitbreiding terrassen en versoepeling openingstijden.

Wat heeft KHN bij gemeenten gerealiseerd?
- Strandtenten mogen voor tweede jaar overwinteren
- Raalte geeft álle coronacheckers 1000 euro
- 3650 polsbandjes verstrekt in Utrechtse horeca: 'Positieve stemming, betere doorstroming en minder werkdruk'
- Met één corona-polsbandje kun je vanaf vrijdag in Middelburg eten, drinken én sporten
- KHN is enthousiast over invoering polsbandjes in horeca
- Uitgebreide terrassen in Utrecht kunnen drie weken langer blijven staan
- Amstelveen staat ruimere horeca-terrassen langer toe
- Terrassen mogen deze zomer langer open in Alphen

Waar vecht KHN voor?
- Ook in 2022 mogelijkheden tot uitbreiding terrassen.
- Kwijtschelding van lokale lasten voor in ieder geval de periode van sluiting.
- Lokale lastenverlichting in 2022 om economisch herstel te stimuleren.
- Geen stijging van leges voor nieuwe vergunningen en/of verlenging van bestaande vergunningen in 2022.

We missen je hero met zomers terras aan water achtergrond 1050x700

KHN in actie!

Wat wil KHN?
Naast alle gesprekken voor én achter de schermen met ministers en Kamerleden, onze contacten met VNO-NCW en MKB-NL, en onze persmomenten, zet KHN ook in op diverse acties en campagnes om onze lobby-boodschappen kracht bij te zetten.

Wat heeft KHN gerealiseerd?
- KHN-video: Compenseer de horeca!
- #Horecainhetnow KHN-ondernemers aan Kamerleden: Steun is hard nodig!
- KHN presenteert horeca steunbegroting aan Tweede Kamer
- Heropening terrassen eerste stap - YouTube
- Toolkit Eerste Hulp bij (her)opening
- 1 jaar corona: Paginagrote advertentie in Algemeen Dagblad op 15 maart 'We missen je'
- KHN sleept Staat voor de rechter om heropening en meer steun af te dwingen
- Paginagrote advertentie in landelijke kranten; sinterklaasgedicht met oproep aan kabinet
- Consumentencampagne 'We missen je'
- Social media campagne ‘meten met 2 maten’ in aanloop naar kortgeding in de zomer
- BlackMonday campagne
- Petitie voor extra financiële steun & een concreet perspectief op heropening

Waar vecht KHN voor?

Samen moeten we ervoor zorgen dat de Nederlandse horeca de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kan zien. Daarom blijft KHN zich de komende tijd keihard inzetten voor onze prachtige sector. Want wie hart heeft voor de horeca, maakt zich hard voor de horeca! #samensterker