De afgelopen periode heeft KHN met partners (MKB-Nederland en VNO-NCW) en de diverse ministeries gesproken over een slim plan hoe de horeca gefaseerd (en gekoppeld aan de routekaart van het kabinet) op een veilige manier open kan. Op dit plan kan in de komende tijd worden voortgeborduurd, zonder dat er maar één knop is om aan te draaien (open/dicht). Uitgangspunt voor KHN is dat we werken aan een plan wat voor élk (!) type horecabedrijf leidt tot open gaan met zo min mogelijk restricties.

Horeca is klaar voor verantwoorde opening

De horeca denkt in oplossingen en wil het kabinet laten zien dat de horeca is klaar voor een verantwoorde opening. Volgens wetenschappelijk onderzoek dat KHN heeft laten uitvoeren door Hoogleraar Prof. Dr. Ira Helsloot, blijkt dat de beperkingen die de horeca zijn opgelegd buitenproportioneel en niet effectief zijn. KHN merkte tot een aantal weken geleden dat er geen wil was vanuit het kabinet om te kijken naar wat wél kan, zelfs niet met de onderbouwing uit het onderzoek. Om er voor te zorgen dat we véél slimmer werken en op korte termijn versoepelingen kunnen doorvoeren – uiteraard met inachtneming van de volksgezondheid - is KHN dit project met partners gestart. Op deze manier kunnen we, veel sneller dan anders het geval was, weer (deels) open en/of met minder restricties ondernemen. Volgens KHN is er een wereld van mogelijkheden tussen alles open of alles dicht.

Download het plan met slimme maatregelen

Uitrollen slimme maatregelen

De uitgangspunten van KHN voor het uitrollen van het plan met slimme maatregelen zijn:

  • De horeca in de buitenruimte openstellen omdat daar nauwelijks risico is.
  • De horeca in de binnenruimte openstellen omdat er veel risicobeheersing is met maatregelen zoals triage, reserveren, placeren en registratie bron- en contactonderzoek.
  • De aanvullende maatregelen als het aantal gasten per m2, groepsgrootte, zittend of staand, etc. kunnen met fieldlabs op effectiviteit worden getoetst en waar mogelijk worden versoepeld.
  • Op basis van ervaringen van de fieldlabs worden in het plan mogelijk nog aanpassingen gedaan.

Open/dicht vs. het stoplichtsysteem

De coronamaatregelentool is echt bedoeld als hulpmiddel voor horecaondernemers om individueel beoordeeld te worden. Maatwerk dus. Zo kan er vanuit heropening van alle horeca in fases worden toegewerkt richting een ‘normale ’situatie. De maatregelen kunnen ‘mee ademen’ met de huidige situatie in het land door bijvoorbeeld een stoplichtsysteem of aanvullende routekaart te hanteren. Bij groen is er meer mogelijk, dan bij bijvoorbeeld oranje of rood. Als deze kleuren worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de cijfers van het coronadashboard en routekaart van de overheid, dan kunnen er gerichte en efficiënte maatregelen worden genomen en hoeft er niet onnodig ingegrepen te worden in sectoren waar geen besmettingsproblemen zijn. In dit project zijn middels een denktank ook KHN-leden van diverse type horecabedrijven betrokken. Dit maakt dat er ook vanuit een praktisch- en ervaringsoogpunt wordt gekeken naar alles. Daarnaast hebben we na onze oproep ook 25 extra leden die met hun locatie meewerken aan de fieldlabs. Feedback en oplossingsrichtingen van leden worden meegenomen in het plan.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens