Donderdag 24 september debatteerde de Tweede Kamer over het derde steunpakket. Voorafgaand aan dit debat heeft KHN de sprekers input gegeven met voor de horeca belangrijke punten. Dit heeft tot positieve resultaten geleid. Wiebes heeft toegezegd een voorstel voor het Time Out arrangement te maken en Hoekstra gaat kijken naar de betalingsregeling voor de uitgestelde belastingschuld vanaf 1 januari 2021, zowel naar het verlengen van de termijn van 24 maanden als naar een latere ingangsdatum. De gehele Kamer ziet de noodzaak van het verlengen van het steunpakket voor bedrijven en werknemers. 

Oppositie tegen versobering steunpakket  

Verschillende partijen, waaronder PVV, SP en PvdA, zijn het er niet mee eens dat in het derde steunpakket een afbouw van bijvoorbeeld de looncompensatie via de NOW wordt aangekondigd vanaf januari. KHN heeft de Tweede Kamerfracties specifiek op dit punt van input voorzien. Volgens de SP is het totaal onverantwoord om steun af te bouwen en is het derde steunpakket daarmee nu al achterhaald. Ook de PVV snapt niet dat vergoedingen voor (horeca)ondernemers vanaf januari afnemen, terwijl de sector in zware problemen zit. Volgens minister Wiebes en Koolmees zijn de versoberingen van het steunpakket nodig om ondernemers aan te moedigen aanpassingen in de bedrijfsstructuur door te voeren.  Ook het CPB adviseert het kabinet deze versobering door te voeren.  

Wiebes komt met voorstel Time-Out Arrangement 

Minister Wiebes ging in op het Time-Out Arrangement, mede geïnitieerd door KHN, waarover VVD-Kamerlid Aartsen vragen had gesteld. Een Time-Out Arrangement moet oplossingen bieden voor die bedrijven die door de coronamaatregelen eigenlijk (vrijwel ) niet meer kunnen ondernemen.

Wiebes zegt ‘gecharmeerd’ te zijn van het idee en te werken aan een voorstel. De basis voor zo’n arrangement zou dan liggen in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ter voorkoming van faillissementen (de WHOA). Deze wet maakt het al mogelijk om met verschillende private schuldeisers tot collectieve afspraken te komen om een faillissement af te wenden. Het voorstel van Wiebes zal hier verdere advisering, coaching en instrumenten aan toevoegen om ondernemers te ondersteunen in het proces om tot zulke afspraken te komen.  Wiebes verwacht het voorstel in november te kunnen publiceren.

1,4 miljard voor baanbehoud 

Minister Koolmees heeft toegezegd dat er 1,4 miljard ingezet gaat worden voor baanbehoud.  Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen. Kabinet, werkgeversorganisatie, werknemersorganisaties , UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken. De inzet is dat mensen direct van de ene baan naar de andere baan gaan zonder in een uitkering terecht te komen. 

Koolmees gaat nog wel kijken naar een verplichting voor werkgevers bij de NOW regeling. Deze verplichting houdt in dat werkgevers bij ontslag werknemers moeten helpen van werk naar werk. Hoever deze verplichting reikt, is nu nog niet duidelijk.  

Brede steun voor pleidooi KHN verlengen betaaltermijn belastingen 

Er is brede steun vanuit de Kamer voor het pleidooi van KHN om het betalen van belastingen voor ondernemers verder uit te stellen en de termijn voor betaling te verlengen. Het voorstel van KHN om betaling van belastingen pas in te laten gaan vanaf 1 juli 2021 en de termijn van betaling te verlengen is overgenomen door verschillende partijen. Een motie van VVD en D66 verzoekt de regering om dit te regelen.  Minister Hoekstra heeft aangegeven zowel naar de termijn van betalen als naar de ingangsdatum te willen kijken en stuurt hierover voor dinsdag 29 september een brief naar de Tweede Kamer.  

KHN blijft de komende tijd in gesprek met Kamerleden en bewindspersonen om verbeteringen in het derde steunpakket aan te brengen. De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag 29 september over de ingediende moties.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens