Op 2 februari stemde de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend tijdens het debat van 28 januari over de steunpakketten. Veel moties zijn aangenomen. Met goed nieuws voor startende ondernemers! KHN zet de belangrijkste moties voor de horeca op een rij.

Veel moties zijn zelfs met ‘algemene stemmen’ aangenomen wat betekent dat ze door de hele Tweede Kamer zijn aangenomen. Voor de horeca zijn de volgende aangenomen moties belangrijk:

Veel moties over startende ondernemers aangenomen

  • De motie van Thierry Aartsen (VVD) waarin de regering wordt opgeroepen om de regeling voor starters (die nu wordt uitgewerkt door ambtenaren) ook te laten gelden voor ondernemers die zich hebben ingeschreven in het Handelsregister tussen 30 september 2019 en 1 januari 2020, is met algemene stemmen aangenomen. Volgens het regeringsplan gold dit eerst voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart. Deze aangenomen motie betekent dus een verruiming van de groep die voor de startersregeling in aanmerking komt.
  • Er is ook een motie van Thierry Aartsen aangenomen die de regering oproept om samen met brancheorganisaties de groep ondernemers die geen geld ontvangen uit de reguliere TVL, omdat ze onvoldoende referentieomzet hebben en zijn ingeschreven buiten deze periode, goed in kaart te brengen.
  • Ook interessant is de aangenomen motie van CDA'er Amhaouch waarbij de regering wordt verzocht een oplossing te creëren voor schrijnende gevallen die nu buiten de TVL-boot vallen. Deze gevallen moeten op individuele basis opnieuw worden beoordeeld door een aparte commissie bij RVO.

Lobby van KHN voor startende horecaondernemers

KHN heeft de laatste maanden in de lobby fors ingezet op een oplossing voor starters. De eerder aangekondigde uitbreiding van de steunpakketten was een eerste resultaat. Met deze aangenomen moties geeft de Tweede Kamer aan dat er nog wel een schep bovenop moet. Het kabinet en de uitvoeringsinstanties moeten echt aan de bak met de regeling voor starters. En daarbij moeten ze ook oog hebben voor die gevallen die net niet in de hokjes van de systemen vallen. KHN zal het ministerie van EZK met input voor een goede invulling blijven voorzien.

Tweede Kamer: ook gemeente als verhuurder moet steentje bijdragen

Tweede Kamerlid Azarkan (DENK) diende een motie in met de oproep aan het kabinet om in overleg te gaan met decentrale overheden (zoals gemeenten) over hun rol als verhuurder van gebouwen en daarbij aan te dringen op een substantiële huurverlaging door die decentrale overheden. Gemeenten kunnen waarschijnlijk een dergelijke oproep naast zich neerleggen, maar om een motie te negeren die door de voltallige Tweede Kamer is aangenomen geeft natuurlijk, los van het slechte voorbeeld dat de overheid daarmee geeft, geen pas. In ieder geval is het een opsteker die ondernemers die huren van een gemeente kunnen gebruiken en ook concreet kunnen inzetten om het gesprek met hun gemeente aan te gaan.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens