Op dinsdag 2 september jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden. Wat kwam er zoal ter sprake?

Handhaving Horeca m.b.t. corona
Geries Café was aanwezig om hun verhaal te doen over de verplichte sluiting. Zij vinden het om meerdere redenen onterecht en het is de vraag of de sluiting gerechtvaardigd is. KHN wil graag om de tafel met de handhavers en Politie de gemeente nodigt een afvaardiging van het bestuur uit voor een bespreking op woensdag 2 september. Tijdens het aansluitende overleg met Rob Zandberg en Jeroen Kroeb is dit ook aan de orde gekomen.

Tevens zijn een aantal punten duidelijk geworden tijdens het overleg met Rob Zandbergen en Jeroen Kroeb. Het is niet de intentie van de gemeente om de horeca te beboeten of te sluiten. Het bestuur is blij met deze insteek.

Er waren geluiden dat de BOA’s de camera’s op de Dijk gebruikten om bij de ondernemers binnen te kijken, maar de gemeente geeft aan de alleen de politie beschikking heeft over de camera’s. Ook de drone die af en toe boven de Dijk vliegt is niet van de gemeente of van de politie.

Overleg BOA’s, politie en gemeente woensdag 2 september
Naar aanleiding van bovenstaande, is er op woensdag 2 september overleg geweest met de gemeente, BOA’s en politie met als doen de samenwerking te versterken, zodat we kunnen samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.

Tijdens dit overleg zijn de ervaringen van de afgelopen periode uitgewisseld. Vanuit horeca is er duidelijk gemaakt dat men zich regelmatig opgejaagd voelt door camera´s, politie en de BOA’s die al rijdend foto’s en filmpjes maken, zonder dat er contact is.

Wegens capaciteitsgebrek hebben de politie en de BOA’s niet de tijd om iedere horecaondernemer persoonlijk te benaderen. Het beleid is wel dat er eerst contact is bij een waarschuwing en er bij een tweede of derde waarschuwing pas een rapport opgemaakt wordt. De gemeente maakte duidelijk dat er nooit onmiddellijk een bekeuring wordt uitgeschreven of café gesloten wordt. Er zal altijd eerst overlegd worden voordat er maatregelen worden getroffen. Van beide kanten was begrip voor de situatie zowel bij de horeca waar met alle macht geprobeerd wordt om te overleven als bij de overheid waar met weinig menskracht gewerkt moet worden.

We hebben vastgesteld dat communicatie met boa en politie van groot belang is voor goede samenwerking en waren van beide kanten zeer tevreden over het gesprek. Beide partijen zien met vertrouwen komend weekeinde tegemoet.

Uitnodiging workshop Barcode voor ondernemers én medewerkers
Eind september en begin oktober wil gemeente Edam Volendam in het kader van het LEF programma een aantal workshops organiseren voor ondernemers én medewerkers.

Wat leer je:

  • het naleven van de leeftijdsgrens
  • het voorkomen van het doorgeven van alcohol aan minderjarigen
  • het herkennen van dronkenschap en het niet schenken aan dronken personen

Heel belangrijk in het kader van het LEF programma om juist je medewerkers alert te houden op alcohol- en drugsgebruik. Het is ook mogelijk om deze workshop via e-learning te volgen.

Maak hier gebruik van en meld je aan voor de workshop via edamvolendam@khn.nl!

Oproep Geen Kermis 2020
KHN Edam Volendam heeft het volgende bericht geplaatst op facebook om de bezoekers erop te attenderen dat er geen Kermis georganiseerd zal worden komend weekend:

De laatste tijd gingen er geruchten rond dat kermis vieren op een bepaalde manier toch mogelijk zou zijn. Cafés en restaurants zouden allemaal al vol gereserveerd zijn, voorzitter KHN Edam-Volendam Jan Zwarthoed wijst dit af als onzin. “De Volendamse kermis is over en uit. Dat is klaar. Het gaat niet door. De horeca gaat wel open, maar mensen moeten reserveren alsof het een normale dag is ‘that’s it’. Er mag een bepaald aantal gasten naar binnen, als ze maar voldoende afstand van elkaar houden. Er komen geen bandjes en er komt verder niks. Als er mensen naar de dijk komen die te veel hebben gedronken, dan wordt er aan hen niet geschonken. Die houden zich niet aan de regels en komen er dan gewoon niet in. Simpel genoeg.”

Tijdens de horecabijeenkomst op 21 augustus kwam verder aan de orde dat Volendamse horeca-ondernemers zich verantwoord gedragen in de huidige coronatijd. Dit zou blijken uit rapporten van de politie. ,”Dat is positief natuurlijk. Er zal altijd wel wát gebeuren natuurlijk, maar door de bank genomen kunnen we tevreden zijn. Ook over het gedrag van het grootste deel van de gasten. Nu is het zaak om dit zo te houden. Daar hebben we zoals gezegd iedereen voor nodig. We moeten met z’n allen proberen om ervoor te zorgen dat het niet weer komt tot meer beperkende maatregelen.”’

Status Horecavisie
Het concept voor de horecavisie is gepresenteerd in de raad bedacht om de discussieruimte te zoeken tussen de verschillende partijen om zo input/kaders te krijgen voor het horecabeleid. Inmiddels hebben de raadsfracties input geleverd, en gaat de organisatie aan de slag met het verwerken van deze input.

Wanneer het stuk vorm krijgt, moet het college akkoord geven om het stuk vrij te geven voor participatie. Op dat moment zal KHN Edam Volendam worden gevraagd wat er nog aan het stuk ontbreekt. Met de input van de KHN en de dorps- en wijkraden wordt het stuk nogmaals doorgenomen, en worden opmerkingen al dan niet doorgevoerd. Daarna wordt het college gevraagd het stuk definitief te maken, waarna het de raad wordt aangeboden ter vaststelling.

Het proces neemt enige tijd in beslag. KHN organiseert op dinsdag 6 oktober 19.00 uur een overleg met de politieke partijen om aan te geven wat de wensen zijn vanuit de horeca.

Herinrichting Julianaweg
Gemeente Edam-Volendam, DuraVermeer en Sweco gaan als bouwteam DeDam aan de slag met de herinrichting van de Julianaweg in Volendam. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden hebben vanaf de start invloed op het ontwerp van de weg. De komende jaren wordt de Julianaweg grondig onder handen genomen. Je kunt input leveren via deze enquête.

Op dinsdag 6 oktober 2020 om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering of vragen over bovenstaande? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

En volg de Facebook pagina van KHN Edam Volendam voor de laatste updates!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens