Op dinsdag 6 april jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam een bestuursvergadering gehouden. Wat kwam er zoal ter sprake?

TOP
Er is een gesprek geweest met de deelnemers van TOP en het Cultureel Platform. Doel van dit gesprek is te kijken waar we samen kunnen werken en van elkaar kunnen profiteren. Het Cultureel Platform zal vaker aansluiten.

Project Julianaweg
We worden op de hoogte gebracht van de planning van de besluitvorming in dit project. Belangrijk vinden wij de keerlus, parkeerplaats voor bussen en het aantal parkeerplaatsen.

Overleg handhaving
Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid Jeroen Kroeb is aangeschoven bij de bestuursvergadering. Hier zijn enkele onderwerpen aan bod gekomen.

  • Jeroen geeft aan dat het op dit moment goed gaat in Volendam. De BOA’s maken de ronden en gaan in gesprek.
  • Burgemeester Sievers strijdt voor het openen van de terrassen. Het bestuur heeft aangegeven dat de horeca het liefst het gehele bedrijf open wil, omdat een terras alleen voldoende is en al bewezen is dat het kan.
  • Het bestuur stelt de vraag hoe omgegaan wordt met het feit dat er binnen 5 meter van het bedrijf waar afgehaald wordt, niet geconsumeerd mag worden. Waarom is de ondernemer hiervoor verantwoordelijk. Er wordt aangegeven dat voornamelijk op de Dijk regelmatig te grote groepen samenkomen en dit koste wat kost voorkomen moet worden. De gemeente heeft dit besluit genomen. Het is belangrijk dat de ondernemers er alles aan doen om het te voorkomen. Mocht het dan toch niet lukken, kunnen de ondernemers wel aantonen dat ze aan de inspanningsverplichting hebben gedaan.
  • Het is mogelijk om in drukke weekenden een toezichthouder in te zetten en (gedeeltelijk) te laten vergoeden door de gemeente.
  • De gemeente is bezig met een pilot; Dronkenschap en doorschenken. Samen met ondernemers, verenigingen, politie, BOA’s en gemeente wordt gekeken hoe het beste omgegaan kan worden met dronkenschap en het doorschenken. Samen wordt gekeken welk kader er geschetst kan worden. Wanneer is iemand te dronken en hoe ga je er mee om. Met een jaarlijkse Barcode Training die hierop gebaseerd is hoopt de gemeente het onder controle te krijgen. Daarnaast moeten ook bezoekers aangesproken worden middels een promotiecampagne. De insteek is preventief, niet om sancties te kunnen geven.
  • Het bestuur vraagt hoe de camera’s op de Dijk gebruikt worden. Jeroen geeft aan dat de politie vanuit de meldkamer live kan meekijken. De gemeente kan wel beelden opvragen, maar niet real time meekijken.
  • Jeroen Kroeb stopt vanaf 8 april met zijn functie bij de gemeente Edam Volendam. Vanaf 25 april neemt Ilse Molenaar zijn taak over.

Overleg PX10
Het bestuur van KHN Edam Volendam heeft overleg gehad met het bestuur van de PX10. Tijdens de volgende bestuursvergadering wordt dit verder besproken.

Corona update
Het laatste nieuws rondom Corona vind je hier:

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 4 mei. Mochten er punten zijn die we voor u kunnen bespreken, of wilt u aanwezig zijn? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens