Op dinsdag 7 januari jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden, en wel bij Restaurant Le Pompadour Haven 142, 1131 EW Volendam. Wat kwam er zoal ter sprake?

Verslag ambtelijk overleg 4 december jl.

Op 4 december heeft KHN een horecaoverleg gehad met de gemeente. Een aantal punten die op de agenda stonden waren:

 • Er is afgesproken dat er bij de bestuursvergadering iemand aanschuift vanuit de gemeente om korte lijnen te creëren. Dit is direct in werking gebracht door het aanschuiven van Jeroen Kroeb, Léonie Boor, Leendert Klein en Shane Tol.
 • KHN heeft aangegeven graag inzicht te krijgen in vergunningen en ontheffingen voor paracommerciële instanties om te kunnen controleren of er volgens afspraak gehandeld wordt. Hier ontvangt KHN binnenkort een reactie op.
 • Inzet narcoticahond: gemeente en KHN werken samen aan een bericht of verslag over de ontwikkelingen rondom horeca, het LEF-programma en de inzet van de narcoticahond. Afspraken over de inzet van de narcoticahond zullen worden vastgelegd. Zie ook verder in dit verslag.
 • Evaluatie kermis en polsbandjes. Er is een enquête uitgezet, de uitslag vindt u verder in dit bericht.
 • Verkeersregeling: KHN heeft naar speciale verkeersregelaars gevraagd in drukke perioden. De gemeente heeft aangegeven dat hier niemand voor vrijgemaakt kan worden.
 • Toegangsverbod vrachtwagens na 11.00 uur oude kom Edam/centrum Volendam. Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor zowel de oude kom van Edam als het centrum van Volendam een toegangsverbod voor vrachtauto’s. Toegang is alleen mogelijk met ontheffing. Ontheffing wordt uitsluitend verleend als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Houders van een ontheffing verkrijgen daarmee toegang tussen 6.00 tot 11.00 uur.

Gelet op de korte termijn tot de inwerkingtreding van de nieuwe toegangsregels, zullen aanvragers van reeds ingediende aanvragen om ontheffing in 2020 in het bezit worden gesteld van een tijdelijke ontheffing met een geldigheid tot 1 maart 2020. De voorwaarde dat ontheffing uitsluitend wordt verleend als sprake is van ondeelbare lading, wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze voorwaarde wordt wel onverkort toegepast op alle nieuwe aanvragen voor incidentele of doorlopende ontheffing die betrekking hebben op de periode 1 maart 2020 en daarna. Overigens zal ook altijd aan de verdere voorwaarden voor verlening van de ontheffing moeten worden voldaan.

Op 29 januari vindt het volgende bestuurlijk overleg plaats met de gemeente.

LEF
Aan tafel tijdens de bestuursvergadering was o.a. Jeroen Kroeb aanwezig om een update te geven over het LEF-programma. Een aantal punten kwamen hierbij naar voren:

 • Er zijn in december de laatste narcoticacontroles gehouden bij de horecaondernemers. Hier is 1 overtreding geconstateerd. Dit is een positief resultaat en geeft aan dat het LEF-programma goed werkt. Bijna alle horeca-locaties zijn hierbij gecontroleerd.
 • In het eerste half jaar van 2020 zal de herhalingscontrole uitgevoerd worden.
 • KHN Edam Volendam heeft de gemeente een aantal data aangegeven waarop verstandig is om te controleren bij para-commercieel, horeca en evenementen. Jeroen Kroeb zal de verdere indeling maken.
 • Gemeente gaat een campagne opstellen om de bewustwording te bewerkstelligen over drank- en drugsgebruik. Onderdelen hiervan zijn o.a. een persbericht, flyer en social mediacampagne. Er wordt een werkgroep opgericht met Léonie Boor, Zam Veerman, Cornell Tol, Danny van Noorden. Verder wordt er nog een ondernemer uit Edam gevraagd en wordt er een marketing-/ontwerpbureau bij betrokken.
 • Er zijn contacten met de gemeente en Meld Misdaad Anoniem om dit in Volendam uit te kunnen rollen zodat iedereen bij verdachte situaties dit direct kan melden.
 • Vanuit personeel wordt vaak de vraag gesteld wat te doen bij het constateren van een overtreding. Hier geeft Jeroen de volgende richtlijnen op:
  • Bij constatering overtreding wanneer er geen politie in de buurt is, deze persoon uit de horecazaak zetten.
  • Bij constatering overtreding wanneer er politie in de buurt is, deze informeren en het af laten handelen
  • We gaan uit van een zerotolerance beleid, dus pleiten voor een horeca-ontzegging voor deze personen.

21 januari bijeenkomst Toeristisch platform
Hierbij willen wij jullie namens het Toeristisch Platform (TP) uitnodigen voor een bijeenkomst op 21 januari om 19.30 uur in het voetbalstadion van FC Volendam. Het thema van de avond is: Toerisme: niets doen is geen optie. Lees hier meer

Uitslag enquête kermis
KHN heeft een enquête verzonden over de kermis. De enquête is door 29 ondernemers ingevuld. Wat het meeste naar voren kwam is een positief geluid over het gebruik van de leeftijdsbandjes, maar dat er voor een volgende keer nog beter gekeken moet worden naar de fraudegevoeligheid. Daarnaast zijn veel ondernemers voor een overkapping, mits de prijs schappelijk is. Daarnaast zijn de meeste ondernemers voor het gebruik van muntjes. Bijgaand vindt u de complete uitslag van de enquête. Het bestuur gaat met de antwoorden aan de slag.

Supporters Helmond Sport vrijdag 31 januari
KHN Edam Volendam heeft onlangs een gesprek gehad met de supportersvereniging van FC Volendam om de komst van supporters van de bezoekende partijen beter en in overleg te organiseren. Hierbij informatie met betrekking tot de komende thuiswedstrijd van FC Volendam tegen Helmond Sport. Deze wedstrijd is op vrijdag, 31 januari 2020, 20:00 uur, KRAS-stadion.

Zoals het er nu naar uitziet wil Helmond Sport, die dag om 17:00 uur hier in Volendam arriveren. Zij komen in supportersbussen en het zal gaan om circa 150 supporters. Door Helmond Sport zullen deze week contact worden gelegd met enkele horecagelegenheden op De Dijk om te bezien of men daar op de wedstrijddag terecht kan. Voorts zal Helmond Sport een Plan van Aanpak moeten worden opgesteld, waarin met aangeeft hoe het e.e.a. op De Dijk(toezicht/beveiliging) is geregeld. Daadwerkelijk beslissing zal door de burgemeester worden genomen, doch dit zal hoogstwaarschijnlijk de 1e of 2e week van januari 2020 worden. Vooralsnog hebben wij hier nog geen bericht over ontvangen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij edamvolendam@khn.nl.

Oproep KHN-appgroep
Er is een horeca-app groep waar belangrijk nieuws in wordt gedeeld. Wanneer ondernemers hier niet in staan, graag naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer doorgeven aan edamvolendam@khn.nl.

Bestuursvergadering
Op dinsdag 4 februari 2020 om 10.00 uur vergadert uw bestuur weer. Heeft u onderwerpen voor onze bestuursvergadering of vragen over bovenstaande? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Heeft u de Facebook van KHN Edam Volendam al geliked? Zegt het voort!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens