Op 10 september vond het halfjaarlijkse hoteloverleg plaats, ditmaal bij het Amrâth Hotel. Vertegenwoordigers van EZ van de gemeente en Alkmaar Marketing waren ook uitgenodigd. Wat kwam er zoal ter sprake?

Airbnb

Het aanbod Airbnb groeit, ook in Alkmaar. Waar blijft handhaving om te zorgen voor een eerlijk speelveld. Handhaving is snel terug te verdienen door toeristenbelasting te innen. Er is nu nog geen regelgeving in Alkmaar zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Haarlem waarbij een registratieplicht geldt en er een maximaal aantal nachten dat er particulier verhuurd mag worden. Je moet aantoonbare woningnood hebben, dan kan je het juridisch inkaderen via de huisvestigingsverordening. De gemeente zal hun visie naar de hoteliers sturen.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is nu € 2,35. Niet iedereen heft hetzelfde bedrag. Als je meer wilt innen dan kan je dit onder een andere omschrijving heffen, bijvoorbeeld administratiekosten of boekingskosten o.i.d. Als iedereen andere bedragen toeristenbelasting gaat heffen komt dit onbetrouwbaar over naar je gasten en de raad kan dit ook zien op de site en er vragen over gaan stellen of voorstellen de toeristenbelasting te gaan verhogen omdat men toch al meer vraagt. Afgesproken wordt dat iedereen hetzelfde bedrag int. Deirdre: De toeristenbelasting zal in 2020 met een % prijsindexatie omhoog gaan (waarschijnlijk 2.5% is 0,05 cent naar 2,40). Begin dec. wordt begroting vastgesteld, daarna zal het bedrag bekend zijn.

In een aantal steden wordt gewerkt met het digitale nachtregister i.s.m. het bureau Visitordata. Hiermee krijg je goed inzicht in de gegevens van alle hotels mbt type gast (zakelijk, leisure), waar ze vandaag komen, hoe lang ze blijven. Het is een hulpmiddel om toeristenbelasting te innen, ook bij particuliere verhuur. De gemeenten gebruiken de informatie voor het opstellen van beleid. Visitordata komt graag langs om een presentatie te geven, Miriam nodigt Martijn-Gijs van den Broek van Visitor Data uit voor de volgende bijeenkomst.

Nieuwe Hotels

Mogelijke nieuwe hotels: Hoge huis, Oude dompelaar, Olympia park, Schutterswei In het Ringersgebouw willen ze een nieuw hotel bouwen, met een All-you-can-eat restaurant en slapen voor een voordelige prijs. Deirdre: Vanwege de toekomstige omgevingswet worden alle huidige bestemmingsplannen bevroren. Er is een overgangssituatie tot 2031.

Er wordt gewerkt aan een vitaliteitsscan onder de huidige verblijfsrecreatie. Een aantal van de Alkmaarse hotels is hier ook voor benaderd. Geef aan in de persoonlijke gesprekken wat je zorgen zijn over toekomstige ontwikkelingen en hoe je het graag ziet. Deze punten worden meegenomen in het vast te stellen beleid. Het zou ook goed zijn om de bezettingsgraden te delen. (Dit kan met behulp van het digitale nachtregister via Visitor Data, volgende bijeenkomst wordt hier meer informatie over gegeven).

Standpunt KHN: De gemeente zou de markt zijn werk moeten laten doen en niet op de stoel van de projectontwikkelaar gaan zitten. Deirdre geeft aan dat dit ook niet gebeurd (het Chinese hotel buiten beschouwing gelaten). KHN geeft de wens aan dat in het beleid komt vast te liggen dat nieuwe hotels onderscheidend moeten zijn en aan kunnen tonen dat minimaal 50% van de gasten nieuw is (voorbeeld hotelbeleid Maastricht).

Gezamenlijke marketing

Melanie Goudsblom van Alkmaar Marketing presenteert acties van de afgelopen periode en plannen voor de toekomst en peilt de interesse bij de aanwezigen:

  • Groeten uit Alkmaar, een nieuwsbrief in 3 talen, die gebruikt kan worden in de eigen nieuwsbrief van de hotels
  • Er wordt een voorstel uitgewerkt voor een Alkmaarse Hotelnacht
  • Gezamenlijke boekingssite. Foto’s kunnen gestuurd melanie@alkmaarmarketing.nl
  • Er wordt een voorstel uitgewerkt voor een Wintercampagne
  • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een banner met overnachten te plaatsen op kaasmarkt.nl
  • Half februari wordt er een toeristische aftrap georganiseerd

Op de website Alkmaar Prachtstad https://www.alkmaarprachtstad.nl/ worden alle evenementen weergegeven.

Alkmaar Marketing en VVV Alkmaar worden uitgenodigd voor de ALV van KHN Alkmaar.

Bijlage: presentatie Alkmaar Marketing

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens