KHN heeft actief gelobbyd voor de verlening van de tijdelijke terrasverruiming ná 1 november a.s.

Bijna 1.200 horecaondernemers hebben gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om een ruimer terras op te zetten. De negatieve gevolgen van alle coronamaatregelen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van horecaondernemers. Vanuit de raadsfractie van de VVD zijn vragen gesteld over de mogelijkheid van het voortzetten van de tijdelijke extra terrasruimte in de komende winterperiode.

Toegestaan tot 1 maart 2022

In meegezonden besluit is te lezen dat het gebruik van de tijdelijke ruimere terrassen nog een keer wordt toegestaan tijdens het komende winterterrasseizoen van 1 november 2021 tot 1 maart 2022. Hoewel het inmiddels een vierde terrasseizoen is, hecht het college eraan te benadrukken dat het nog steeds een tijdelijke maatregel is, die hopelijk wat soelaas biedt voor de ondernemers en tegelijk de Amsterdammer in de gelegenheid stelt elkaar veilig en buiten te blijven ontmoeten.

Geen verruiming, beleidsregels worden later vastgesteld

Tenslotte wordt benadrukt dat de regels voor het vergunnen van de tijdelijke terrassen niet worden verruimd. Met andere woorden: het kader voor de tijdelijke terrassen blijft zoals het is, ook als de 1,5 meter maatregelen geheel zouden vervallen. De tijdelijke terrassen kunnen dus niet groter worden dan nu mogelijk is. De beleidsregels worden op een later moment vastgesteld en gepubliceerd. De regels en de uitvoering zullen in lijn liggen met de tijdelijke winterterrasregeling van afgelopen jaar. De sluitingstijden van terrassen die in de winter om 20.00 uur sluiten worden verruimd naar 22.00 uur. Er mag geen terrasverwarming worden gebruikt anders dan reeds vergunde of ingebouwde verwarming. Losse verwarmingselementen zijn niet toegestaan.

Duurzaam verwarmen

Om de verlenging voor elkaar te krijgen hebben we toegezegd ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid om overlast en hinder te voorkomen en duurzame middelen voor terrasverwarming te stimuleren. Hiertoe doen we dan ook een oproep. Op een later moment zullen we met meer tips en adviezen komen m.b.t. ‘duurzame’ terrasverwarming.

Al een tijdelijke vergunning voor uitbreiding?

Ondernemers die al een tijdelijke vergunning voor uitbreiding van hun terras hebben, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel kan het zijn dat door een gewijzigde lokale situatie, bijvoorbeeld als gevolg van (aanstaande) werkzaamheden, een extra terras niet meer mogelijk is. Alle ondernemers krijgen individueel bericht van de gemeente over de voortzetting van hun tijdelijke terras. Daarnaast blijft het mogelijk om een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen, die getoetst zal worden aan de beleidsregels.

Hoewel niets in deze nare coronaperiode meer 100% zeker lijkt, wordt tot slot nogmaals benoemd dat deze tijdelijke verlenging hopelijk de laatste is in een reeks en we komend voorjaar de periode van beperkingen achter ons hebben kunnen laten.

Eerder verschenen artikelen m.b.t dit onderwerp:

  1. Amsterdamse terrassen mogelijk hele winter open; augustus 2021
  2. Tijdelijke terrasuitbreiding op aanvraag – de beleidsregels; mei 2020

Bijlage: Raadsinformatiebrief Verlenging tijdelijke terrasverruimingen winterseizoen 2021/2022

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens