De Haagse binnenstad transformeert de komende jaren nog sterker naar een levendige, groene en verbonden ontmoetingsplek. Een binnenstad waar je niet alleen winkelt, maar ook studeert, recreëert, woont, werkt of onderneemt.

Wethouder Saskia Bruines: “Dit Binnenstadsplan zet voor iedereen die bij de binnenstad betrokken is een nieuwe stip op de horizon. Ik ben er trots op dat we dit samen met alle partners uit de binnenstad hebben gemaakt. Van bewoners tot ondernemers en eigenaren. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Den Haag één van de aantrekkelijkste binnensteden van Nederland blijft.”

De Haagse binnenstad is het visitekaartje en huiskamer van Den Haag. Met 45.000 banen en jaarlijks 30 miljoen bezoekers is de binnenstad het kloppend hart van het centrum. Tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen die op onze stad afkomen. Zoals de woningbouwopgave, verstedelijking rondom de binnenstad en de veranderende winkelbehoefte. Klimaatverandering zorgt voor hittestress in een versteende binnenstad en voor wateroverlast bij een heftige hoosbui. Deze uitdagingen vragen om keuzes. Bewoners en ondernemers hebben in verschillende sessies aangegeven welke thema’s hen aan het hart gaan. De uitkomsten staan beschreven in het Binnenstadsplan 2033.

John Kroes, voorzitter Stichting Binnenstad: “Wij hebben een intensief en langdurig proces achter de rug waarin door een brede groep betrokken mensen en partijen heel veel tijd is gestoken. Wij hebben teruggehoord dat participanten vinden dat er écht naar hen is geluisterd; zij voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over het resultaat. Er is veel enthousiasme en draagvlak om mee te werken aan de realisering van het nieuwe Binnenstadsplan 2033.”

Wat is er nodig?

Voor een levendige, groene en verbonden Haagse binnenstad zijn een aantal duidelijke keuzes gemaakt. Zo wordt het typische Haagse karakter versterkt waarbij de binnenstad zich verder ontwikkelt tot ontmoetingsplek waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren. Ook is er meer aandacht voor vergroening van de binnenstad en verlevendiging van de grachten. Den Haag dankt haar groene imago aan de vele groene plekken die de stad rijk is. In de binnenstad zijn dit bijvoorbeeld de Lange Vijverberg, de Paleistuin en de binnenstad. Door de verschillende groene zones te verbinden, verbetert het leefklimaat in de binnenstad in meerdere opzichten.

Verder wordt het aanbod in de binnenstad diverser met een brede mix aan functies. Deze veelzijdigheid zal te zien zijn in de panden, op de daken, op straat en in de grachten. Er is ruimte voor innovatie en experimenteren met verblijfsplekken op daken en door verschillende functies in één pand te combineren. In 2033 staat de voetganger nadrukkelijk centraal in de binnenstad. De looproutes naar en in de binnenstad zijn aantrekkelijker en beter vindbaar. Ook is er meer aandacht voor verduurzaming en klimaat-adaptieve maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Lees het Binnenstadsplan hier.

Bron: gemeente Den Haag