Gemeente Amsterdam heeft de toeristenbelasting voor 2023 bekend gemaakt. Deze zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2022.


Toeristenbelasting, tarieven 2023

Hotels

7 % + € 3,- per per­soon per over­nach­ting
Cam­pings7 % + € 1,- per per­soon per over­nach­ting
Ove­rig, on­der meer va­kan­tie­ver­huur, Bed & Break­fast, Short Stay10 % van de over­nach­tings­prijs

Voor meer actuele info zie de website van de gemeente Amsterdam of neem contact met ze op via:
E: belastingen@amsterdam.nl T: 020 255 4800.

Mocht je nog nooit direct contact met de afdeling Belastingen hebben gehad dan is het aan te raden een keer een afspraak te maken en door te nemen hoe je de aangiftes en afdrachten het beste kunt doen. Uiteraard zijn er standaard processen en formulieren, maar we ervaren dat nog niet iedereen het op dezelfde manier doet en op de hoogte is van alle details.

Goed om aandacht te hebben voor eisen van de administratie toeristenbelasting.

Belastingen kan tot vijf jaar na de definitieve aanslag je administratie controleren.

Toekomst tariefstelling

Bepaling uit de begroting van de gemeente Amsterdam: Het toerisme in Amsterdam trekt na de coronacrisis sneller aan dan verwacht, waardoor de verwachting is dat er vanaf 2025 extra inkomsten zullen worden gegenereerd zonder de tarieven te verhogen. Komt deze verwachting niet uit dan zullen de tarieven voor de toeristenbelasting verhoogd worden om dit bedrag te realiseren. Zie Tabel prognose tarieven toeristenbelasting.

De tariefstelling voor de toekomst (na 2023) is onzeker. Dit is niet alleen vanwege de onzekerheid over de opbrengsten, maar ook de aangekondigde maatregel op basis van de verordening toerisme in balans (1 december 2022).
Deze luidt als volgt:
Scenario’s voor de aanpassing van de toeristenbelasting op basis van econometrisch onderzoek naar prijselasticiteit waarbij de effecten van een aanpassing van de toeristenbelasting op de overnachtingscapaciteit worden onderzocht. Verkenning mogelijkheden verbreding vermakelijkheids- retributie (VMR) en verhogen bestaande VMR voor passagiers- vaartsector en evenementen.

Die verkenning vindt de komende tijd plaats en KHN wordt ook geraadpleegd. We hopen op gedegen onderzoek en geschikte uitkomsten voor onze branche. Uiteraard hebben we de nodige ervaring met prijselasticiteit van hotelkamers en campingplaatsen, maar het baart ons zorgen dat de overheid vaak onderzoeksresultaten weet te produceren die passend zijn bij maatregelen die al zijn bedacht. KHN herkent de uitdagingen die de stad heeft, maar dringt aan om veel breder te verkennen hoe bezoekers kunnen bijdragen en niet alleen de overnachtingsgast steeds meer te belasten. We houden je op de hoogte van de verkenning en resultaten.

Overige actuele zaken toeristenbelasting

 • De voorlopige aanslagen 2022 moesten zijn betaald voor 1-1-2023. Reserveer geld voor de definitieve aanslag 2023.
 • Eind Q1: uitnodiging aangifte 2022; dagtekening 31-03-2023. Aangifte bij voorkeur online via e-herkenning, minder risico op fouten.
 • Vanaf Q3 2023 ontvang je een definitieve aanslag 2022; de definitieve aanslag wordt verrekend met de voorlopige aanslag van 2022.
 • Let op, bij het niet doen van aangifte kan een verzuimboete opgelegd worden. De definitieve aanslag wordt ambtshalve opgelegd op basis van een schatting.
 • De invorderingsrente gaat wederom omhoog.
  Er moet invorderingsrente worden betaald als definitieve aanslagen niet binnen de betaaltermijn zijn betaald. De invorderingsrente was vanwege corona vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4% naar 0,01%. En is 1% vanaf 1 juli 2022. De invorderingsrente gaat stapsgewijs terug naar het oude niveau. Op 1 januari 2023 wordt het percentage invorderingsrente op 2% vastgesteld, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.
 • Hotels die 2020/2021 nog niet hebben voldaan kunnen in maart 2023 een brief verwachten.
 • Er is onduidelijkheid over definitieve aanslag met negatief bedrag: dat wordt alleen terugbetaald als de voorlopige aanslag van 2021 volledig is betaald.
 • Speciale aandacht voor Aftrekpost Amsterdammers Zie link amsterdam.nl/toeristenbelasting voor meer informatie en Registratieformulier Amsterdamse gasten
 • Een tekst/pamflet om aan de Amsterdamse hotelgast uit te leggen waarom ze toeristenbelasting moeten betalen, is in ontwikkeling.

Overige actueel bezoekerseconomie

Plannen wethouder Mbarki met onze reactie en standpunten: Wethouder Mbarki presenteert nieuwe maatregelen voor de… | KHN

Voor vragen en opmerkingen over toeristenbelasting kun je ook contact opnemen met KHN via regiomanager: Eveline Doornhegge; e.doornhegge@khn.nl / 06 -514 90 709.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens