We hebben je eerder een bericht gestuurd over de nieuwe tarieven toeristenbelasting per 1-1-2020. KHN Amsterdam heeft er van alles aan gedaan om wethouder Kock tot andere gedachten te brengen. Helaas zijn er geen veranderingen doorgevoerd en is in de Raadsvergadering voor het zomerreces besloten om het voorstel van Kock in te voeren.

Politieke vertegenwoordigers geven aan dat de extra opbrengsten nodig zijn voor de uitdagingen van de stad en Kocks plannen worden niet tegengesproken omdat het hem is gelukt om de financiën van Amsterdam op orde te krijgen. In de gemeenteraadsvergadering van 6 november aanstaande zullen de voorgestelde hoge tarieven zeer waarschijnlijk definitief goedgekeurd worden. Dan wordt de begroting behandeld waar deze nieuwe tarieven een onderdeel van zijn. Wethouder Kock is vertrokken en we hebben een laatste poging ondernomen om alsnog uitsluitend een procentuele heffing te houden. Lees hier de brief aan het college. We zijn ernstig teleurgesteld en voorzien grote problemen met de variant vaste vergoeding per persoon per nacht en een procentuele heffing.

Er is nu een allerlaatste kans om verweer te voeren, alvorens de tarieven definitief zijn. Dit kan door inspraak in de commissievergadering Financieel Economische Zaken op 17 oktober aanstaande om 13.30 uur op het stadhuis.

Aanmelden
Aanmelden moet minimaal 24 uur voor aanvang bij de raadsgriffier. Bekijk hier hoe dit werkt en gebruik dit formulier om aan te melden of bel naar 020 552 2224.

De spreektijd is beperkt tot 3 minuten en men moet zich daar strak aan houden. Het is geen probleem om het voor te lezen. Neem een kopie mee voor de griffier dan wordt het doorgaans letterlijk overgenomen en verspreid. Mobiliseer je collega’s en ga samen. Kun je niet, stuur dan een afvaardiging.

KHN spreekt in en hoopt dat meerdere hoteliers dat ook zullen doen of in elk geval in grote getale aanwezig zullen zijn op de tribune. De beperkte ervaren betrokkenheid door de politiek wordt ons nu min of meer aangerekend. Er heerst het idee dat hoteliers optimaal profiteren van de economische groei, veel geld verdienen en zich niet zo druk maken om de hoge tarieven die de toerist moet betalen. Uiteraard onterecht en wij weten beter, maar het is een feit dat niet veel hoteliers zich hebben laten horen in dit dossier. Een beperkt aantal hebben een brief gestuurd en/of ingesproken, ondanks onze eerdere oproepen.

Oproep
Wij roepen jullie dringend op om alsnog te komen op 17 oktober aanstaande! Het is allerminst zeker dat dit effect heeft, maar ook voor de lobby voor komende jaren zal het relevant zijn dat de politiek ervaart dat hoteliers grote bezwaren hebben en zich zorgen maken. Onderstaand nog wat feiten op een rij.

Tarieven toeristenbelasting per 1-1-2020
De toeristenbelasting van 7% zal worden aangevuld met een vast bedrag per persoon per overnachting van € 3,- voor hotels en € 1,- voor campings. Voor verblijf in woningen wordt geen vast bedrag per persoon toegevoegd, maar gaat de bestaande heffing van 7% naar 10%. Het tarief voor vermakelijkhedenretributie (VMR) gaat van € 0,66 naar € 1,50 per persoon. En deze heffing wordt in 2020 uitgebreid naar gidsrondleidingen en in 2021 naar betaalde evenementen en festivals in de openbare ruimte.

KHN heeft heel consequent en met onderbouwing onder andere onderstaande argumenten gebruikt in de lobby.

  • Zorg dat je flexibel bent en blijf voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Zo is procentuele heffing toeristenbelasting in plaats van of naast een (hoog) vast bedrag een voorwaarde. Deze dubbele grondslag is problematisch om in te voeren en uit te leggen aan de gast.
  • Gebruik toeristenbelasting niet als melkkoe en zorg voor aanvaardbare tarieven waarmee we Amsterdam niet uit de markt prijzen.
  • Oormerk extra inkomsten toeristenbelasting ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan spreiding en een toekomstbestendige branche.
  • Zorg voor een gelijk speelveld. Gelijke diensten, gelijk belasten met regels en lasten, handhaving onder andere bij vakantieverhuur van woningen.
  • Zorg dat de groep mensen (toeristen) die tijdelijk gebruik maken van de stad een bijdrage gaan leveren. Onder andere toeristen die musea, attracties, enz. bezoeken. En een extra afdracht bij fietsverhuur en soortgelijke diensten die voornamelijk door toeristen worden gebruikt.

We rekenen op je komst!! Voor alleen een bezoek hoef je je niet aan te melden, maar we zouden het fijn vinden om van te voren te weten of je komt. Meld je dan bij regiomanager Eveline Doornhegge (e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709). Voor vragen kun je ook bij haar terecht.

KHN zal sowieso de nodige actie blijven ondernemen, onder andere gericht op de toekomst. Onlangs heeft er al afstemming plaatsgevonden met een klein comité.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens