Op aandringen van KHN Zaanstreek heeft de gemeente Oostzaan een eerste aanzet opgesteld om te komen tot horecabeleid. Iedereen kan hierop reageren. Het bestuur van KHN Zaanstreek heeft opvallende zaken op een rijtje gezet, zie onderstaand.

Reacties zijn mogelijk tot 1 december 2019 via dionne.kempenaar@over-gemeenten.nl

Onderstaand de bevindingen van KHN Zaanstreek

  • In de opening staat “De diversiteit van de horeca in Oostzaan voldoet aan de lokale behoefte.” Waar is dit op gebaseerd?
  • In algemeenheid constateren we dat het stuk met name een technische weergave is van alle (wettelijke) regels omtrent horeca, evenementen en het schenken van alcohol. Wij zouden graag zien dat de economische waarde van de horeca, de relatie tot de arbeidsmarkt, de verstrengeling met toerisme, de versterkende functie samen met detailhandel, het scheppen van een aangenaam leefgenot en-omgeving meer aandacht krijgt. Het stuk gaat op dit moment met name over alle risico’s. Er wordt een te eenzijdige kijk op de horeca gegeven. Ook zouden we graag zien dat het overleg niet vanuit openbare orde en veiligheid wordt getrokken, maar een veel bredere insteek, waarbij portefeuillehouders uit het college aanwezig zijn om met mandaat onderwerpen te kunnen bespreken.
  • Er ontbreekt een visie op de toekomst van de branche en de richting die Oostzaan zou willen inslaan om de horeca voor de toekomst te borgen.
  • Het Twiske wordt een steeds populairdere plek op te verblijven voor de inwoners van de omgeving, het is nodig om de beperkende regels voor de exploitatie van de horeca aan te passen en gelijk te trekken met de overige horeca, o.a. de openingstijden van de gevestigde horeca
  • De horeca gaat gebukt onder vele regels en wetten en administratieve last. Wij zouden graag zien dat er een weg wordt ingeslagen die administratieve lastenverlichting met zich mee brengt, functies koppelt en evenementen die ieder jaar hetzelfde worden uitgevoerd voor meerdere jaren een vergunning krijgen.
  • De openingstijden van een kantine of stichting mogen door de week tot 01.00 uur zijn en in het weekend tot 02.00 uur en zijn daarmee dezelfde tijden die gelden voor de reguliere commerciële horeca, is dit niet veel te ruim vastgesteld? Dan zijn er ook nog eens ontheffingen mogelijk
  • Pagina 12, 3. “Van alle activiteiten genoemd onder artikel 5 lid 2 sub a tot en met k dient minimaal 2 weken voordat de activiteit plaatsvindt melding te worden gedaan”. Graag zien wij een lijst van opgaven uit 2017 en 2018 om te kunnen beoordelen of dit systeem werkt. Wij vermoeden namelijk dat er geen of nauwelijks meldingen worden gedaan.
  • Pagina 13. 2. “ Het verbod genoemd in artikel 6 lid 1 is niet van toepassing indien in de directe nabijheid van een paracommerciële horecagelegenheid een toost wordt uitgebracht met zwak alcoholische drank bij een huwelijksvoltrekking of andere plechtigheid die maximaal 3 uur duurt”. Naar ons idee hoeft een toost geen 3 uren te duren, maar is 1 of 2 kwartier voldoende. Bij drie uren is er al sprake van een receptie of feest.
  • Publiek en inwoners van Oostzaan hebben steeds meer de behoefte om ‘buiten’ te vertoeven als het om horecabezoek gaat. De juiste beleving is nog om succesvol te kunnen zijn. Terrastijden zijn gezien de klimatologische veranderingen toe aan herziening, graag zouden wij zien dat terrassen door de week tot 12.00 uur en in het weekend tot 01.00 uur open kunnen zijn.
  • De regels voor het werken op evenementen zijn zwaarder dan de wetgever verplicht, aan betreffende personen wordt een hogere leeftijdseis opgelegd. Wij zijn er voorstander van om gewoon de wettelijke verplichtingen aan te houden.

Mocht je aanvullingen hebben of andere reacties willen geven kun je die sturen naar zaanstreek@khn.nl

Zie hier het concept-beleid.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens