Op maandag 17 juni jl. is er een bestuursvergadering geweest van KHN Heerenveen. Graag informeren wij je over de actuele en besproken zaken.  

Een korte samenvatting van het besprokene:

Bezwaar omgevingsvergunning sushirestaurant Lindegracht
De gemeente heeft aangegeven niets met het bezwaar van KHN te doen. Het bestuur gaat niet verder in beroep. Het standpunt dat de gemeente moet wachten met het afgeven van omgevingsvergunningen tot er een Centrumvisie is, is voldoende duidelijk gemaakt en het bestuur wil de startende ondernemer niet verder belemmeren. Bij bestuurlijke overleggen zal dit standpunt steeds herhaald worden.

Ondernemersfonds
Binnenkort wordt met de gemeente het Ondernemersfonds geëvalueerd. Niet alle gelden in het fonds worden besteed. De voorzitter van het fonds zou daar graag wat aan doen. De mening van het bestuur is dat de voorzitter zich niet moet bezighouden met de verdeling van de gelden, maar daar afstand van moet houden. Ondernemers organiseren zelf de evenementen met ondersteuning van ‘n Gouden Plak en de centrummanager.

Centrum Platform Heerenveen
G20/Centrum Platform Heerenveen heeft zowel aan de gemeenteraad als aan de ondernemers de uitkomst van hun gesprekken gepresenteerd. Alle leden hebben de presentatie ontvangen. Op veel punten sluit de uitkomst aan bij het rapport van de G1000. Er zijn een paar verschillen. Zo wil de G20 meer aandacht voor de Dracht en voor de verbinding met sport. Daarnaast wil de G20 van het BK-plein deels een parkrustgebied maken en de uitvoering van het stegenplan prioriteren.

Horeca werkt
Het Friesland College heeft KHN benaderd met het voorstel om een horecacampus te beginnen. In een tijd dat het voor horecaondernemers moeilijk is om aan personeel te komen kan het helpen om herintreders, zij-instromers, parttimers, wahjongers, leerlingen in je bedrijf aan het werk te zetten en de kans te bieden om naast de praktijk cursussen/modules te doen.

Horecaconvenant
Er zijn weinig reacties van ondernemers op gekomen. Het bestuur is akkoord met het convenant en gaat het ondertekenen. Aandachtspunt: Alle ondernemers moeten goed op de hoogte zijn van wat het convenant inhoudt. Het bestuur gaat daar aandacht aan besteden.

Je bent welkom om onze bestuursvergaderingen bij te wonen, om te luisteren, om mee te praten of om iets aan de orde te stellen.
De eerstvolgende vergadering is op maandag 26 september om 9.30 uur in De Koningshof.
Heb je vragen of zaken die besproken moeten worden, dan kun je dat doorgeven aan Christel Koning (voorzitter KHN Heerenveen) info@dekoningshof.nl of Aly Meindertsma (regiomanager KHN) a.meindertsma@khn.nl.