Hierbij een update naar aanleiding van het webinar met burgemeester Broertjes op 15 oktober en de nieuwe noodverordening Gooi- en Vechtstreek d.d. 14 oktober 2020.

Wat zijn de regels per 14 oktober?
De regels die zijn ingegaan voor de horecaondernemers per 14 oktober 2020 zijn kortgezegd terug te brengen tot vier maatregelen:

    1. Eet- en drinkgelegenheden moeten dicht.
    2. Zijn er in een pand meerdere functies dan moet het gedeelte met de eet- en drinkgelegenheden dicht. De andere functies kunnen tussen 07:00 en 01:00 uur voortgezet worden.
    3. Het is wel mogelijk om af te halen of te bezorgen tussen 07:00 en 01:00 uur. Wel moet de ondernemer dan bij zijn zaak maatregelen nemen bij de ingang om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen en om personen zo kort mogelijk daar te laten verblijven.
    4. Het is verboden alcohol te verkopen of commercieel te verstrekken tussen 20:00 uur en 07:00 uur. Het is tevens verboden tussen 20:00 uur en 07:00 uur op openbare plaatsen alcohol te nuttigen of bij je te hebben.

De exacte regels vind je in de noodverordening onder artikel 2.3 en 2.11. Ook gelden er nog andere regels met betrekking tot gezelschappen en 1,5 meter afstand houden.

Waar vinden jullie informatie over de laatste maatregelen?
In de noodverordening van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek zijn de huidige maatregelen die per 14 oktober 2020 zijn ingegaan vastgelegd. Ook de vorige noodverordeningen zijn hier te vinden. De noodverordeningen bevatten ook een toelichting (na de handtekening) waarin vaak een extra verduidelijking is te vinden.

Verder geeft ook de Rijksoverheid antwoord op verschillende vragen. Een overzicht van de regels en verschillende vragen hierover hebben zij gepubliceerd op deze pagina.

De overheid heeft daarnaast een aantal financiële regelingen getroffen. Ook horecaondernemers kunnen daarvan gebruik maken. De financiële regelingen vind je hier. Ook op de website van de gemeente Hilversum kan je terecht voor informatie of het aanvragen van een Tozo-regeling.

Tijdens het overleg met de burgemeester werd nog benadrukt dat er nu een routekaart is. De komende vier weken zitten we landelijk in een gedeeltelijke lockdown (risiconiveau ‘zeer ernstig’). Met de routekaart wordt perspectief geboden. Per risiconiveau is duidelijk welke maatregelen er minimaal gelden. Als horecaondernemer kunt u ook zien wat dit voor u betekent wanneer we (regionaal) naar een ander risiconiveau gaan.

Hoe verliep het gesprek met de burgemeester?
Op 15 oktober 2020 heeft de burgemeester een woord gericht tot alle horecaondernemers in Hilversum. Hij is zich ervan bewust dat jullie weer hard worden geraakt. Hij heeft echter ook benadrukt dat deze maatregelen op dit moment gewoonweg hard nodig zijn. Het zogeheten reproductiegetal (R), dat aangeeft hoe snel de toename of afname is van het aantal besmette mensen, moet omlaag. De komende vier weken betekent dit ook dat de gemeente Hilversum strikt de noodverordening in acht neemt en daarop ook toezicht houdt.

De burgmeester heeft kort toegelicht dat hij twee rollen heeft. Enerzijds is hij burgemeester van de gemeente Hilversum en anderzijds is hij voorzitter van de veiligheidsregio. Verder mochten de aanwezige horecaondernemers vragen stellen of opmerkingen maken. Hier gaan we bij het volgende punt nader op in. Afgesproken is dat er over twee weken opnieuw een gesprek zal plaatsvinden met de burgemeester en alle horecaondernemers.

Welke vragen uit het gesprek zouden nog beantwoord worden?
Tijdens het overleg zijn verschillende vragen beantwoord. Hieronder sommen we de overgebleven vragen op die we nog schriftelijk zouden beantwoorden.

Na zitten op gepaste afstand met de deuren op slot en uitsluitend personeel is dat toegestaan?
Allereerst heeft de burgemeester al aangegeven dat je dit niet zou moeten willen. Er zou al snel het beeld gevormd kunnen worden dat je alsnog geopend bent. Maar ook formeel is een nazit met het personeel niet toegestaan. De noodverordening stelt dat het verboden is een eet- en drinkgelegenheid geopend te hebben (artikel 2.3, eerste lid van de noodverordening). Dus na 01:00 uur (het tijdstip waarop het afhalen/bezorgen moet stoppen) dient de eet- en drinkgelegenheid dicht te zijn. Dit strengere regime is zichtbaar als je het vergelijkt met de eerdere noodverordeningen. Daarin werd namelijk gesproken over ‘het geopend houden voor publiek’.

Stel dat de restaurants weer open mogen. Waaronder vallen dan de eetcafés? En hoe wordt bepaald wat een restaurant is en wat een eetcafé?
Voor het exacte antwoord zullen we de ontwikkeling volgen. De mogelijkheid dat restaurants weer open mogen komt voort uit de opening die is geboden omdat het Outbreak Management Team (OMT) in hun advies van 13 oktober 2020 heeft aangegeven dat onderzocht moet worden of restaurants open kunnen blijven. Het OMT doelt daarbij op eigenstandige restaurants die niet een primaire bijkomende functie van drinkgelegenheid hebben. Met deze enkele uitleg zouden eetcafés hier niet onder vallen. Het is voor ons niet mogelijk om nu te speculeren of het al dan niet mogelijk wordt om als eetcafé je alleen nog maar te richten op een restaurantfunctie.

Hoe zit het met de winterterrassen?
Op 6 oktober 2020 heeft het college ingestemd met de mogelijkheid tot winterterrassen en om dat te mandateren aan de medewerkers van het team Publiekszaken. Hoewel de komende weken geen gebruik kan worden gemaakt van de gedoogde winterterrassen, gaan we wel door met het toestaan middels gedoogbeschikkingen. Op 26 september 2020 ontvingen jullie al informatie over de mogelijkheden voor een winterterras. Inmiddels is ook meer duidelijkheid over het plaatsen van tenten (ofwel overkappingen die aan meer dan één zijde dicht is). Ook dit maken we mogelijk, waarbij echter wel nadrukkelijk aandacht moet zijn voor ventilatie. Dat betekent dat een tent nooit helemaal dicht mag worden gezet.

Indien je hiervan gebruik wilt maken kun je een verzoek indienen via horeca@hilversum.nl.

Letten jullie een beetje op jullie omgeving?
Onlangs is de campagne aandacht voor elkaar! gestart. Ook voor horecaondernemers is deze campagne belangrijk. Bekijk de website ook eens. Maar in dit kader vragen we ook jullie aandacht. We vinden het fijn om te merken dat horecaondernemers nog volop mogelijkheden bieden om af te halen of te bezorgen. We zien echter ook een toename van het zwerfafval. We willen jullie vragen om hier extra aandacht voor te hebben. Denk daarbij aan het voorschriften die in de vergunningen is opgenomen over het opruimen van afval binnen 25 meter van de onderneming. We roepen ook vooral op om een of meerdere prullenbakken te plaatsen. Dank voor jullie medewerking!

Wil je alternatieve inkomsten genereren?
Diverse ondernemers komen bij ons met vragen om toch op een of andere manier geld te verdienen. Helaas is niet alles mogelijk binnen de noodverordening. Zo kunnen pooltafels en dartborden die aanwezig zijn in horeca niet worden gebruikt. Ook zijn er ondernemers geweest die producten door middel van een standplaats zijn gaan verkopen. Ook dit kan niet zomaar (hiervoor is een standplaatsvergunning nodig). We vragen jullie daarom om ideeën met ons te bespreken. Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons bereiken via horeca@hilversum.nl.

Save the date!
Vergeet niet om alvast 29 oktober 2020 om 17:00 uur te reserveren in jouw agenda. Dan zal er opnieuw een webinar met de burgemeester worden georganiseerd.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens