Op 18 november vond het hoteloverleg van KHN Haarlemmermeer plaats. We waren welkom bij A4 Van der Valk Hotel Hoofddorp. Hartelijk dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Samenwerking hotels voor daadkrachtig optreden

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst betrof de gebruikelijke presentaties. Vervolgens zijn de hotels met elkaar in overleg gegaan over hoe we beter kunnen samenwerken en een stevige vuist kunnen maken richting instanties. Bijvoorbeeld als het gaat om:

 • Er zijn meer shuttlebussen op de A-baan dan dat er vergunningen afgegeven zijn. Wanneer iedereen er op kan, wat is dan de functie van de vergunning? Je betaalt hier een aanzienlijk bedrag voor.
 • De gemeente heeft aangegeven een vergoeding te verstrekken voor de coronacheck. Laten we als hotels eenzelfde periode en prijs afspreken om dit te innen, zodat we ook op deze manier laten zien dat we samenwerken.
 • Toeristenbelasting: we zijn het niet oneens met de toeristenbelasting maar laat iets hiervan terugvloeien naar het toerisme en gebruik dit voor de inzet voor bijvoorbeeld het shuttlevervoer. Dit is daarbij ook duurzaam, één van de ambities van de gemeente Haarlemmermeer.
 • We willen met de kerngroep van de hotels om tafel met de wethouders.

Het volgende hoteloverleg willen we ook op deze manier insteken: Welke onderwerpen kunnen op de agenda om gezamenlijk te bespreken. Wie interesse heeft kan aanschuiven bij de kerngroep van het hoteloverleg. Heb je interesse aan te schuiven? Laat het ons weten via haarlemmermeer@khn.nl. Dan kunnen we daadkrachtiger optreden vanuit de hotels!

We zijn de middag geëindigd in de nieuwbouwtoren van het hotel met een hapje en een drankje. We bedanken Bill van der Valk voor zijn gastvrijheid.

Onderstaand de overige besproken punten en presentaties

 • Visitor Data: Martijn Gijs van den Broek vertelt meer over de inzichten vanuit de digitale nachtregisters vanuit Visitor Data. Het gehele overzicht vind je hier.
  De vraag werd gesteld hoe Amsterdam omgaat met de hotelstop. Er geld al een hotelstop en die wordt de komende jaren alleen maar strikter: er is geen ruimte voor nieuwe hotels. Daarnaast is dit jaar in Amsterdam een verordening aangenomen die een plafond stelt aan het maximale aantal bezoekersovernachtingen. Dat plafond is 20.000.000 per jaar. Nog onduidelijk is of dat alleen hotelovernachtingen betreft of alle bezoekersovernachtingen in de stad; interpretatie neigt naar dat laatste. Dit is voor de Haarlemmermeer een kans om de toeristen naar deze regio te trekken, i.c.m. de activiteiten van Event Park Amsterdam. Amsterdam moet echter wel communiceren dat de gasten in de regio kunnen blijven.
 • Update Schiphol: Alexander Scholtes vertelt meer over de cijfers van vliegbewegingen en transport van afgelopen tijd en de verwachtingen voor de toekomst. Meer hierover vind je hier.
  Martijn Beekhuis vraagt of Schiphol aan kan geven wanneer een maatschappij weinig kredietwaardig is, zodat we als hotels hier rekening mee kunnen houden bij het aannemen va een crew. Je kan dan een afweging maken om vooraf betaling in te stellen. Alexander zal het navragen en komt erop terug.
 • Update Event Park: Op 13 oktober is het strategisch plan gepresenteerd tijdens de EXPO & partnermeeting. Event park heeft vijf pijlers: beurzen, SEO/SEA, inspiratie events, partnership Cvent en partnerships netwerkorganisatie (verkenning). Floris vertelt onder andere meer over het partnership met Cvent.
  De promotionele inzet van het hotelweekend in 2021 heeft niet veel opgeleverd aan hotelovernachtingen, maar het is wel van grote waarde geweest voor de algehele exposure. De basis staat nu, dus het plan is om het komend jaar het nogmaals te organiseren. Meer vind je in deze presentatie.

 • Booking.com: Matthijs Krebbers blikt terug op afgelopen periode en vertelt meer over de verwachtingen voor de rest van het jaar en volgend jaar. De vraag wordt gesteld hoe Bookin.com omgaat wanneer non-refundable wanneer de gasten dat wel willen, bijvoorbeeld in het geval dat ze niet uit eten kunnen na 20.00 uur. Matthijs geeft aan dat ze dan non-refundable aanhouden, omdat er geen reden is om niet te komen. Meer informatie vind je in deze presentatie. [link pdf Booking]

 • Gemeente Haarlemmermeer: Martin Sulman van gemeente Haarlemmermeer heeft een update gegeven over verschillende onderwerpen. De gemeente werkt samen met de MRA op het gebied van Toerisme. Amsterdam heeft restricties op toerisme, wellicht kan Haarlemmermeer hier iets mee.
  In het kader van het vernieuwen van de toeristische strategie metropool Regio Amsterdam wordt een gebiedstafel georganiseerd. Het idee is om over toerisme nu en in de toekomst in brede zin te brainstormen. Wil je hierover meepraten op 25 november van 9 tot 12:30 uur via Teams, dan horen we het graag via haarlemmermeer@khn.nl.
  Daarnaast worden de hoteliers gevraagd mee te denken over het tijdelijk huisvesten van statushouders. Statushouders zijn uitgeprocedeerd en gaan in Nederland wonen maar hebben nog geen verblijfsplaats. Voor deze groep zoekt de gemeente locaties. Daarnaast heeft de COA bedden nodig voor asielzoekers. Deze groep is nu gehuisvest in 2 hotels, maar de COA wil de periode met 6 weken verlengen. De hotels in het overleg hebben geen moeite met het laten verblijven van deze mensen in de hotels waar ze nu zitten. De gemeente bekijkt of dit mogelijk is of dat het via aanbesteding moet. Voor vragen of aanmeldingen kun je terecht bij Willem Jan Niermeijer, Teammanager Openbare orde en veiligheid, 06-28562850 of willemjan.niermeijer@haarlemmermeer.nl.
 • Update KHN
  • KHN is bij ACM in gesprek over de mededingen bij de booking platforms.
  • Met STR wil KHN een gezamenlijke online meeting organiseren voor de hotellerie in Nederland.
  • Bezig met CAO; we hebben de behoefte gepeild. 1 december is er een vervolgmeeting. Hangt van de toegevoegde waarde af. Het is belangrijk is om de branche aantrekkelijk maken.

De laatste updates met betrekking tot corona vind je hier:

Sluiting en vragen

De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur. Het volgende horecaoverleg wordt gepland en daar nodigen we je voor uit. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, vernemen we het graag via haarlemmermeer@khn.nl.

Graag tot op het volgende overleg!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens