Op dinsdag 5 juli jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je hier terugvinden.

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 2 augustus 2022. Mochten er punten zijn die we voor je kunnen bespreken, of wil je aanwezig zijn? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Werkgroep FC Volendam

KHN Edam Volendam heeft het initiatief genomen een werkgroep op te richten om de contacten met FC Volendam aan te sterken. Alle horeca is in deze werkgroep welkom, uiteraard ook niet leden van KHN. Komende maandag vindt er een gesprek plaats om de plannen voor volgend jaar duidelijk te krijgen.

Beleidsplan Kermis

Na herhaalde pogingen om het beleidsplan voor de kermis in te mogen zien en te bespreken, hebben we op maandag 11 juli overleg gehad met de gemeente. We hebben je hierover geïnformeerd, lees hier meer.

Brief met speerpunten aan coalitie

Al eerder hebben we een brief gestuurd aan de nieuwe leden van de raad met de belangrijkste speerpunten voor de horeca. Nu de coalitie rond is, hebben we een brief opgesteld met onze concrete aangescherpte speerpunten. We zullen daarnaast apart de politieke partijen uitnodigen aan tafel te gaan om onze zorgen, ideeën en oplossingen aan de orde te brengen. De brief kun je hier terugvinden.

Kennismaking wethouder horeca

Naast bovenstaande hebben we een verzoek gedaan om kennis te maken met de wethouder die horeca en toerisme in de portefeuille heeft. Ook hier proberen we door korte lijnen een goed contact op te bouwen.

Overleg TOP

Komende donderdag heeft het Toeristisch en Ondernemersplatform (TOP) overleg met de gemeente over de voortgang van TOP. Vanuit KHN Edam Volendam zal er vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Overleg BOA’s

We hebben eerder een overleg ingepland met de BOA’s om te bespreken wat de pijnpunten zijn op het gebied van de verruimde terrassen en vergunningen, en hoe we het met elkaar kunnen oppakken. Helaas vanwege vertrek, ziekte en afwezigheid op de afdeling veiligheid bij de gemeente is dit niet doorgegaan. We zullen hier blijvend achteraan zitten.

Inventarisatie horecaterrassen

De verruimde terrassen zijn nog toegestaan tot oktober. Wij als KHN Edam Volendam zouden graag van elk cluster van ondernemers horen wat de ideeën zijn over de terrassen na 1 oktober. Welke groep bedrijven (leden en niet-leden) willen de terrassen zo behouden, zijn er andere specifieke wensen en ideeën? Dit kunnen we dan meenemen in onze gesprekken naar de gemeente. We vernemen het graag via edamvolendam@khn.nl.

Appgroep ‘veiligheid’ Volendam

Om elkaar op de hoogte te houden van (mogelijke) overlast door personen in het centrum van Volendam gaan we een app-groep ‘veilig Uit In Volendam’ maken. Hierin kunnen we gevaarlijke situaties of bepaalde dreigingen melden, zodat de horeca daar rekening mee kan houden. In deze appgroep kunnen 2 personen uit 1 horecagelegenheid zich aanmelden en daarnaast eventuele vaste beveiligers. Heb je interesse in deze app-groep deel te nemen, laat het weten door je voor- en achternaam, mobiele nummer en horecabedrijf aan te melden via edamvolendam@khn.nl.

Het laatste nieuws rondom corona vind je hier:

Je kunt ook KHN Edam-Volendam volgen via Facebook of via onze eigen pagina www.khn.nl/edam-volendam.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens