Op dinsdag 12 juli jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem overleg gehad. Bestuurslid Martijn Beekhuis heeft ons verwelkomt bij de Koepel. Hier komen cultuur, onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar en is het mogelijk te werken, kantoor te houden, te vergaderen en events te organiseren.

Enkele belangrijk punten uit het bestuursoverleg kun je onderstaand terugvinden.

Uitgebreide terrassen

We hebben een bericht ontvangen van de gemeente dat de terrassen na 1 oktober terug moeten in de situatie van voor de coronamaatregelen. De gemeente spreekt over een beschermd stadsgezicht en bereikbaarheid. Per locatie zouden we opnieuw een vergunning moeten aanvragen. We hebben deze brief gestuurd met vragen hierover.

Aanhaken op Formule 1

Graag willen we als Haarlem profiteren van de Formule 1 in september. Vanuit de hotels in Haarlem wordt een aanvraag ingediend bij de BIZ en het CMG om budget te krijgen om dit op te pakken. Het zal gaan om aankleding van Haarlem met zaken als banners, posters etc.

Verruiming openingstijden in pilot

Het is gelukt de verruiming van de openingstijden in het coalitieakkoord te krijgen. De vraag is hoe het opgepakt wordt. Na het zomerreces worden de voorwaarden voor de pilot bepaald. We houden het in de gaten om hierin betrokken te worden.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is gepresenteerd. Het bestuur vindt de opzet er logisch uitzien. Lees hier meer: Invoering Omgevingswet en nieuw Omgevingsloket | Gemeente Haarlem

Uitnodiging woensdag 17 augustus opening Jazz & More

Haarlem Jazz & More bestaat 10 jaar! En dat openen we graag met de leden van KHN Haarlem op woensdag 17 augustus op het NIP-deck. We nodigen je vanaf 19.00 uur uit voor een hapje en een borreltje om bij te praten met de leden en te genieten van de opening. Je kunt je aanmelden met 2 personen per bedrijf en de eerste vier consumpties zijn van ons. Aanmelden kan via deze link.

Hoteloverleg

In juni heeft het overleg met de hotels uit Haarlem plaatsgevonden. Onderstaand enkele punten die zijn besproken:

  • De bezetting van de hotels weer goed opgelopen en is vergelijkbaar met 2019. De grote groepen blijven echter wat achter, maar door de verhoging van de kamerprijzen is dit opgevangen. Ook kampen de meeste hotels met een uitdaging op het gebied van inkoop.
  • De inspanning om de toeristenbelasting niet te verhogen heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is besloten de toeristenbelasting de komende vier jaar niet te verhogen.
  • Van 23 september 2022 tot en met 29 januari 2023 staat het Teylers Museum in het teken van het werk van David Hockney, een van de bekendste en meest geliefde kunstenaars van dit moment. Hier wordt een grote opkomst voor verwacht.
  • De gemeente is bezig met het implementeren van de Toeristische Koers, waarbij ze letten op spreiding zodat toeristen ook buiten het centrum terecht kunnen.
  • De registratieplicht voor Airbnb locaties ligt er. Hierdoor kunnen alleen bij de gemeente geregistreerde locaties via een boekingssite adverteren.
  • De gemeente heeft zelf een ticketsysteem opgezet waardoor percentages terugvloeien naar stichting marketing en cultuur.
  • Op 12 juli is een locatietour georganiseerd waarbij 40 eventmanagers 10 locaties bezoeken.
  • Melle zal vanaf september niet meer werkzaam zijn in de hotellerie en dus niet meer vertegenwoordigd zijn in het hoteloverleg en het bestuur van KHN Haarlem. Melle zoekt een opvolger vanuit het hoteloverleg.

Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid

Zoals eerder aangegeven gaat de politie niet akkoord met het protocol dat is opgesteld voor het vernieuwde Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid (CHO). Hier staan vervolggesprekken over gepland. Als we niet verder komen, moet het protocol toch aangepast worden en moeten we de procedure weer opnieuw opstarten. Daar gaat dan enige tijd overheen voordat het rond is en de CHO daadwerkelijk kunnen opstarten.

Het laatste nieuws rondom corona vind je hier:

Volgende bestuursvergadering

De volgende vergadering op dinsdag 13 september 10.00 uur in de Patronaat. Heb je onderwerpen of vragen die je per mail wil stellen zodat we het kunnen meenemen in de vergadering, laat het ons weten via haarlem@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens