Het bestuur van de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) kwam bij elkaar en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Strand Nederland (SN) schoven aan als samenwerkingspartners. Onderstaand tref je een update aan van de besproken onderwerpen.

Kustpactoverleg 2.0

In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de NKV bezig een startnotitie op te stellen om het kustpactoverleg vorm te geven in de toekomst. Uit de evaluatie met minister De Jonge is naar voren gekomen dat de deelnemende partijen toegevoegde waarde zien in het overleg. De verwachting is dat de notitie einde van deze maand klaar is. In de notitie worden de onderwerpen genoemd waar strandpaviljoens aandacht voor vragen. Het gaat over de rechtszekerheid (recht van opstal), de toename van het toerisme, nut en noodzaak van de winterse af- en opbouw en inhoud van vergunningen en vergunningsprocessen. Zodra de notitie klaar is voor verspreiding zal deze gedeeld worden. In het stuk speelt het onderzoek en het rapport van de ABN Amro bank een rol, zie hier meer informatie over het rapport ‘een zonnige toekomst voor strandpaviljoens’.

Provinciale overleggen

Naast Zeeland en Noord-Holland heeft ook Zuid-Holland haar provinciale strandoverleg gehouden. De bedoeling is om deze periodiek te houden en om samenwerkende partijen als waterschappen en provincie en gemeenten te laten aansluiten.

Strandmeetings

Tijdens de Strandverkiezingen op 27 juli 2023 bij Strandpaviljoen Sjoerd op Ameland zijn een afvaardiging van NKV, KHN en SN aanwezig. Er is nog gelegenheid om het programma bij te wonen.

Op 9 en 10 november vinden de Landelijke Stranddagen plaats in Den Helder, je krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Op dinsdag 30 januari 2024 vindt in Aalsmeer bij The Beach de Strandbeurs 2024 plaats, aldaar zal ook de algemene ledenvergadering NKV gehouden worden.

Af- en opbouw seizoenspaviljoens ter discussie

Op meerdere plaatsen in gemeenten en bij waterschappen wordt momenteel over de nut en noodzaak van de af- en opbouw van strandpaviljoens gesproken. Uit het rapport van ABN Amro kunnen een aantal conclusies getrokken worden en aanbevelingen gedaan. Liefst meer dan de helft van alle aangeschreven strandpaviljoens nam deel aan de enquêtevragen, een geweldige gezamenlijke effort om zo een meer dan representatief beeld te krijgen van de omstandigheden rondom de af- en opbouw. De actuele stikstof discussie speelt ook een rol in de nut en noodzaak van de af- en opbouw. In een aantal gebieden kunnen strandpaviljoens al langer jaarrond blijven staan, zoals in Zeeland (behoudens één paviljoen) en de gemeente Velsen (IJmuiden) wordt dit al langer toegestaan.

Verzekeren

Het NKV bestuur treedt op korte termijn in contact met KHN Verzekeringen om te spreken over het verzekeren van seizoenpaviljoens, jaarrondpaviljoens en houten paviljoens. Zodra hier meer over bekend is berichten we jullie nader.

Samenwerken maakt sterker, ondersteun alle drie organisaties

Gebleken is dat de onderlinge samenwerking tussen de drie organisaties zijn vruchten afwerpt. Om de samenwerking te versterken en om te kunnen blijven doen wat we doen en om de doelen te halen die we stellen is het belangrijk dat er breed draagvlak vanuit de strandondernemers is. Draagvlak dat tot uiting komt in het aansluiten van strandpaviljoens bij Strand Nederland en KHN. Graag komen we met je in contact als je nog geen lid bent van KHN of Strand Nederland en gaan we met je in gesprek om te vertellen welke voordelen aan de organisatie zitten. Wil je je al aanmelden? Dat doe je hier voor Strand Nederland en hier voor KHN.