Het is niet eenvoudig om dit allemaal op de juiste manier te interpreteren. D.m.v. een Q&A gaan we in op een aantal zaken.

Onder andere:

 • de regels rondom afhaal en bezorgen van eten en dranken;
 • de openingstijden / sluitingstijden;
 • alcoholverstrekking, nuttigen en in bezit hebben.

Moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn?
Ja, behalve voor afhaal voor gebruik anders dan ter plaatse. Voor alle andere vormen van gebruik moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn, dus ook voor vergaderingen, faciliteren van uitvaarten, buurtbijeenkomsten etc. Ook als daar verder geen eten of drinken bij genuttigd wordt.

Eet- en drinkgelegenheden mogen ook niet tijdelijk iets anders worden, zoals een extra kleedkamer, een sportruimte of een winkel.

Wat wordt verstaan onder eet- en drinkgelegenheden?
De definitie van de noodverordening is ruim en die is ook leidend, niet de vraag of er een horeca-exploitatievergunning of drank- en horecavergunning is afgegeven.

Het gaat om alle inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken bedrijfsmatig of anders dan om niet wordt verstrekt en genuttigd. Dat betekent

 • alle restaurants, cafés, lunchrooms, koffiehuizen en clubs;
 • alle mengformules bij winkels;
 • additionele horeca bij bioscopen, theaters, seksclubs, stripclubs, casino’s, speelhallen en warenhuizen ook voor meenemen het verdere gebouw in;
 • Partyboten, zoals de Pannekoekenboot of Supperclub Cruise (niet de rondvaartboten, wel de daarin aanwezige eet- en drinkgelegenheden);
 • coffeeshops;
 • shishalounges;
 • sociëteiten.

Uitzonderingen zijn inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het publiek toegankelijk zijn, oftewel bedrijfskantines en bedrijfscatering. Dit zijn geen eet- en drinkgelegenheden in de zin van de noodverordening en deze mogen openblijven. Het gaat bij deze uitzonderingen echt alleen om bedrijfskantines en schoolkantines, met eigen catering of catering door een derde, maar alleen voor werknemers/scholieren. Zodra de kantine open staat voor een niet vooraf bepaalde groep is er sprake van toegankelijkheid voor publiek en moeten ze gesloten zijn.

Zijn er eet- en drinkgelegenheden die zijn uitgezonderd van dit verbod?

Ja, er zijn (naast afhalen) drie uitzonderingen. Andere uitzonderingen zijn er niet.

 1. Eet- en drinkgelegenheden in hotels, uitsluitend voor hotelgasten. Dat betekent dat in hotels, uitsluitend aan hotelgasten, wel eten en drinken voor gebruik ter plaatse mag worden verschaft. Ook hier geldt dat verkoop en verstrekking van alcohol na 20:00 uur niet meer is toegestaan, ook niet via de roomservice. De noodverordening verbiedt een terras bij een hotel niet, maar uitsluitend hotelgasten mogen daar gebruik van maken. Het dringende advies is dan ook terrassen van hotels op de openbare weg niet uit te zetten;
 2. Afhalen bij coffeeshops van softdrugs tussen 07:00 en 20:00 uur;
 3. Eet- en drinkgelegenheden op vliegvelden na de securitycheck.

Welke regels gelden er bij het geopend zijn voor afhaal voor gebruik elders dan ter plaatse?
Afhaal bij eet- en drinkgelegenheden is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • de reguliere inrichting dient aangepast te worden: stoelen, statafels, bankjes, etc. dienen zo veel mogelijk verwijderd of onbruikbaar gemaakt te zijn;
 • ook het terras dient weggehaald te zijn of volledig onbruikbaar gemaakt te zijn (dit geldt overigens ook buiten het geopend zijn voor afhaal om);
 • mensen die op een bestelling wachten mogen geplaceerd worden door ze een zitplaats aan te wijzen, hierbij dient de 1,5 meter en het maximaal aantal personen gewaarborgd te worden;
 • tijdens het wachten op de bestelde etenswaren mag er geen gebruik worden gemaakt van aanwezige voorzieningen, zoals een speelautomaat of pooltafel;
 • bezoekers voor afhaal mogen geen consumptie gebruiken tijdens het wachten op de bestelling (geen glas water, geen mandje kroepoek);
 • het wordt bezoekers niet toegestaan de afgehaalde waren ter plaatse te nuttigen, ook niet in de directe omgeving;
 • toiletten zijn niet beschikbaar voor bezoekers;
 • er dienen maatregelen getroffen te zijn om bezoekers in staat te stellen 1,5 meter afstand van elkaar te houden bij het wachten (stippen op de vloer, looplijnen) en bij het binnen komen en verlaten van de zaak;
 • een eventuele wachtrij voor de zaak is ook de verantwoordelijkheid van de ondernemer, ook daar dient de 1,5 meter gewaarborgd te worden;
 • het aantal wachtenden in een zaak is in totaal nooit meer dan 30;
 • de wachtrij mag niet leiden tot groepsvorming van meer dan vier personen;
 • bezoekers voor afhaal komen zo veel mogelijk alleen, maar nooit met meer dan vier personen;
 • er mag na 20:00 uur geen alcohol worden verkocht en ook niet op bestelling worden afgeleverd;
 • er zijn hygiëne maatregelen getroffen (mogelijkheid handen te desinfecteren, hygiënisch aanbieden van waren);
 • er is, buiten het personeel dat nodig is om de waren te bereiden (inclusief schoonmaken apparatuur) en mee te geven, niemand aanwezig in de zaak (dus geen familieleden, vrienden, etc.);
 • personeel dat aanwezig is in verband met afhaal en bezorging en zelf wat eet of drinkt, doet dat bij voorkeur in de niet publiek toegankelijke delen van de zaak of – als dat niet mogelijk is – in een daar apart voor bestemd en afgescheiden deel van de zaak;
 • afhaal mag tot maximaal 01:00 uur plaatsvinden, tenzij de exploitatievergunning een eerdere sluitingstijd aangeeft;
 • na 01:00 uur mag er ook niet meer bezorgd worden.

Wat betekent het verbod op openstelling van de horeca (eet- en drinkgelegenheden) voor terrassen?
Ook terrassen moeten gesloten zijn. Dat betekent dat terrasmeubilair zo veel mogelijk verwijderd moet worden en binnen moet worden opgeslagen. Als dat echt niet mogelijk is, moet het terrasmeubilair onklaar worden gemaakt, zodat er geen gebruik van gemaakt kan worden. Terrasmeubilair mag niet benut worden om personen die voor afhaal komen op te laten wachten. Gebruik van terrasmeubilair door bezoekers wordt gezien als openstelling van de eet- en drinkgelegenheid.

Welke eet- en drinkgelegenheden mogen afhaal (en bezorging doen)?
De noodverordening maakt geen onderscheid naar soort eet- en drinkgelegenheid. De mogelijkheid van afhaal en bezorgen is niet beperkt tot restaurants. Wel gelden er een aantal voorwaarden die de mogelijkheid van afhaal en bezorging beperken.

 • Er mag alleen aan afhaal en bezorging worden gedaan voor gebruik anders dan ter plaatse, dus afhalen bij bioscopen, theaters en sportkantines is niet mogelijk als het gaat om producten die buiten de inrichting als geheel worden genuttigd. Er mag dus niet afgehaald worden voor gebruik in een zaal van de bioscoop of langs de lijn van het sportveld.
 • Ook bezorgen mag tot uiterlijk 01:00 uur, net als afhalen.

Welke regels gelden er voor bezorging?
Voor het bezorgen van eten, drinken en producten gelden deze dezelfde regels als voor afhaal:

 • Tot maximaal 01:00 uur;
 • Na 20:00 uur geen alcohol, daarvoor alleen zwak-alcoholhoudende dranken.

Daarnaast is het van belang dat personeel dat aanwezig is ten behoeve van bezorgen en eten of drinken gebruikt, dat zo veel mogelijk doet in de niet publiek toegankelijke delen van de horecazaak of in een duidelijk afgescheiden deel van de horecazaak. Het nuttigen van alcohol door werknemers veronderstelt dat er niet (meer) gewerkt wordt en is niet toegestaan.

Mag er een uitgiftepunt worden ingericht op het terras of bij de ingang voor afhalen van bestellingen bij eet- en drinkgelegenheden?
Ja, maar daar gelden wel de volgende voorwaarden bij:

 • Geen beslag op de openbare ruimte;
 • Bereiden van voedsel op het uitgiftepunt is niet toegestaan;
 • Er mag geen tap of andere voorziening voor verstrekking van direct consumeerbare alcoholhoudende dranken aanwezig zijn;
 • Er mag geen loket worden gecreëerd door wijzigingen in de gevel, het uitgiftepunt moet mobiel en verwijderbaar zijn.
 • De ondernemer is verantwoordelijk voor de rij. Als de rij te veel beslag legt op de openbare ruimte dienen wachtenden binnen opgevangen te worden, met inachtneming van de 1,5 meter.

Mag er ook alcohol worden verkocht door eet- en drinkgelegenheden?
Artikel 13 van de Drank- en Horecawet verbiedt het verkopen van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse door horecabedrijven. Gezien de huidige omstandigheden en de hoge economische nood bij de branche wordt gedoogd dat bij afhalen en bezorgen ook alcohol wordt verkocht door de horeca, maar allen zwak alcoholhoudende drank (bier, wijn). Daarbij geldt wel de harde voorwaarde dat er na 20:00 uur geen alcohol meer verkocht of bezorgd mag worden. Omdat er geen sprake mag zijn van afhaal voor gebruik ter plaatse mag alcohol alleen verkocht worden in gesloten verpakkingen (blik, fles) en bij voorkeur alleen bij een maaltijd/etenswaren. Ook mag de verkoop van alcohol niet leiden tot een verkapte openstelling van de zaak of tot het gebruik van alcohol buiten bij het bedrijf, als verkapt terras. Als dat toch geconstateerd wordt en/of de verkoop van alcohol leidt tot overlast, dan zal er handhavend opgetreden worden.

Wat wordt verstaan onder ‘producten’ die eet- en drinkgelegenheden mogen laten afhalen?
Het gaat hierbij om producten die ondersteunend zijn aan het eten en drinken, zoals eetstokjes, servetten en sauzen. Ook producten die direct in het verlengde liggen van het eten en drinken zijn toegestaan, zoals specerijen, jam, honing, theezakjes, sambal of producten die nodig kunnen zijn bij de bereiding van de aangekochte waren zoals een vijzel of maatbeker. Het betekent niet dat de exploitatie van de eet- en drinkgelegenheid geheel omgezet mag worden naar detailhandel.

Mag een eet- en drinkgelegenheid in een andere functie, zoals een bioscoop, sportaccommodatie of theater, geopend zijn voor afhaal?
Alleen heel beperkt, afhalen is alleen toegestaan voor gebruik anders dan ter plaatse. Dat betekent dat er geen eten, drinken of producten meegegeven mogen worden voor gebruik ter plaatse, ook niet als het gaat om gebruik in de filmzaal, theaterzaal, bij het sportveld of in de sportzaal. Dus geen popcorn bij de film, geen koffie voor de ouder die een kind naar de training brengt en geen glaasje wijn bij de voorstelling. Het verkopen van energiedrankjes of repen voor na het sporten, om mee naar huis te nemen, mag wel.

Mogen bezoekers zelf consumpties meenemen naar de bioscoop of het theater?
De noodverordening verbiedt dit niet, maar de huisregels van de locatie zelf zijn hierin leidend. Daarnaast is de bedoeling van alle regels in de noodverordening om samenkomsten zo veel mogelijk te beperken. In die lijn past het niet om een verblijf buitenshuis langer dan noodzakelijk te verlengen. Het is daarnaast zeker niet de bedoeling zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen, en na 20:00 uur is het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank verboden en strafbaar (behoudens woningen).

Welk regime geldt er voor vaartuigen?
Voor vaartuigen geldt het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen. Er mogen geen reserveringen voor meer dan vier personen worden aangenomen. Personen moeten geplaceerd worden en er mogen geen groepen van meer dan vier personen bij elkaar geplaatst worden, tenzij er een uitzondering van toepassing is (huishouden, personen tot en met 17 jaar, etc.). Er mag geen eet- en drinkgelegenheid zijn aan boord. Het verbod op evenementen is eveneens van toepassing op vaartuigen, er mogen dus geen feestjes worden georganiseerd aan boord. Alleen de reguliere exploitatie als vervoer of rondvaartboot is toegestaan. Deze regels zijn ook van toepassing op buitenlandse vaartuigen die zich in het grondgebied van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bevinden.
Dit betekent dat het ook niet is toegestaan om vaartuigen te verhuren en daar catering op mee te geven vanuit een eet- en drinkgelegenheid.
Partyboten zoals de Supperclub Cruise of de Pannenkoekenboot vallen onder de definitie van eet- en drinkgelegenheden in de noodverordening en moeten gesloten zijn voor publiek.

Wat houdt het alcoholverbod in?
Het alcoholverbod is tweeledig. Enerzijds mag er op geen enkele wijze alcohol worden verkocht of commercieel verstrekt tussen 20:00 en 07:00 uur en anderzijds mag er nergens in openbare plaatsen of daarin aanwezige voer- en vaartuigen alcohol te nuttigen of voorhanden te hebben. Onder commercieel verstrekken worden alle vormen van alcohol verstrekken verstaan waarbij op enige manier voor de alcohol betaald wordt of als het commercieel wordt verstrekt, dus ook als een fles wijn als onderdeel van een goodiebag wordt meegegeven. Het verbod ziet ook op het bezorgen van alcohol, zowel door supermarkten als slijters als andere verstrekkers. Ook hotels vallen onder dit verbod. Na 20:00 mag ook in hotels op geen enkele wijze alcohol worden verstrekt, ook niet via de roomservice.
Het verbod op het voorhanden hebben betekent ook dat als iemand drank koopt, hij daar vóór 20:00 uur mee thuis moet zijn. Het verbod om alcohol op openbare plaatsen te nuttigen geldt op grond van de noodverordening tussen 20:00 en 07:00 uur. Als er ergens een lokaal alcoholverbod is ingesteld, dat strenger is, dan geldt dat lokale verbod ook.

Wat zijn de sluitingstijden op grond van de noodverordening?

Er zijn verschillende sluitingstijden van toepassing.

 • Afhaal en bezorging bij horeca: tot maximaal 01:00 uur of eerder als de exploitatievergunning een eerdere sluitingstijd aangeeft;
 • Afhaal bij coffeeshops: tot maximaal 20:00 uur;
 • Detailhandel (niet levensmiddelen): tot maximaal 20:00 uur;
 • Detailhandel in levensmiddelen (supermarkten, avondwinkels met meer dan 50 % aan levensmiddelen): uiterlijk 22:00 uur als er geen ontheffing is, anders de tijd van de ontheffing van de specifieke winkel;
 • Verkoop van alcohol voor alle verkooppunten: 20:00 uur;
 • Verkoop van alcohol door verkooppunten op de Wallen (tenminste tot 1 november): 16:00. NB: dit is niet op grond van de noodverordening maar op grond van een lokaal besluit;
 • Bioscopen, theaters, speelhallen, casino’s: uiterlijk 01:00 uur;
 • Massagesalon, seksclub: uiterlijk 01:00 uur.

Zijn samenkomsten binnen nog toegestaan?
Ja, er zijn nog samenkomsten binnen toegestaan. Daarbij gelden allereerst de algemene regels voor samenkomsten: scheiden van bezoekersstromen, 1,5 meter afstand, maatregelen om die afstand te kunnen houden, hygiëne. Daarnaast geldt voor de meeste samenkomsten een maximum van 30 bezoekers per afzonderlijke ruimte, exclusief personeel. Kinderen tellen mee bij het aantal bezoekers.
Daarnaast geldt bij het organiseren van een samenkomst gericht op vermaak (theater, bioscoop, poolhal, biljartzaal) of congres of beurs het volgende:

 • er moet gewerkt worden met reserveringen, reserveringen voor meer dan vier personen zijn niet toegestaan;
 • aanwezigen moeten geplaceerd worden (zitplaats toegewezen krijgen), waarbij er geen groepen van meer dan vier personen mogen ontstaan, tenzij er sprake is van een uitzondering (huishouden, 18 minners);
 • de gezondheid van de aanwezigen moet vooraf geverifieerd worden.

Mogen buurthuizen nog gebruikt worden?
Ja, binnen de geldende regels: maximaal 30 personen per afzonderlijke ruimte (inclusief kinderen), maatregelen om afstand te houden, naleven 1,5 meter afstand, 1,5 meter en sluiting van de eet- en drinkgelegenheden.

Mag ik door gebruik van zetwanden, zeilen, hekken of een gipsmuurtje afzonderlijke ruimtes creëren om zo extra mensen binnen te kunnen laten?
Nee, dergelijke ad hoc aangebrachte scheidingen leiden niet tot afzonderlijke ruimtes in de zin van de noodverordening. Als er toch een aanhoudende wens is afzonderlijke ruimtes te creëren, dan zal daar via de reguliere weg een omgevingsvergunning voor aangevraagd moeten worden, voldaan moeten worden aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012 en – indien van toepassing – het Besluit inrichtingseisen Drank- en horecawet en een nieuwe melding brandveilig gebruik gedaan moeten worden. Pas nadat alle vereiste toestemmingen zijn verkregen kan een afzonderlijke ruimte in gebruik worden genomen.

Welke regels gelden er voor het gebruik van bestaande zelfstandige ruimtes?
Een zelfstandige is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een toegangsdeur die uitkomt op een gang (doorgang waar geen personen verblijven en de bezoekersstromen naar de verschillende ruimtes zijn gescheiden) of direct naar buiten leidt. Er mag geen loop zijn tussen de ruimtes. Dat betekent dat tussendeuren dicht dienen te zijn en er niet van de ene naar de andere ruimte gelopen mag worden: vermenging van groepen is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair is mogelijk indien er duidelijk gescheiden looproutes zijn en er toezicht plaatsvindt op het gescheiden gebruik van het sanitair.

Zijn er uitzonderingen op de 30 personen regel voor samenkomsten binnen?
Ja, kort gezegd zijn dat:

 • demonstraties, betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties (dus niet elke soort vergadering);
 • belijden van godsdienst/levensovertuiging;
 • verkiezingen;
 • wettelijk verplichte vergaderingen (gemeenteraad, waterschap, etc.);
 • samenkomsten van internationale organisaties;
 • samenkomsten voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen per zelfstandige ruimte)
 • uitvaarten;
 • onderwijs, training en educatie;
 • kinderopvang;
 • zorginstellingen;
 • gebruik van gebouwen voor scouting-, sport-, cultuur-, kunst en andere georganiseerd jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken en daarmee vergelijkbare functies voor zover sprake is van doorstroom van bezoekers;
 • vaartuigen en voertuigen in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (hier vallen rondvaartboten niet onder);
 • hotels voor zover het gaat over hotelgasten.

Zijn zakelijke bijeenkomsten in zalencentra, hotelzalen en congreslocaties nog toegestaan?
Ja, binnen de hierboven geschetste voorwaarden. Dus:

 • maximaal 30 personen;
 • binnen de aanwezige personen geen placering van meer dan vier personen;
 • placeren, reserveren en triage;
 • 1,5 meter afstand, scheiden bezoekersstromen, hygiëne.

Bij welke zakelijke samenkomsten mogen meer dan 30 personen aanwezig zijn?
Alleen nog bij trainingen en cursussen. Dus bij een BHV-cursus in een hotel of een vakinhoudelijke cursus, die nodig is om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen. Dus niet bij congressen of workshops.

Wat wordt verstaan onder educatie?
Deze worden verzorgd door erkende onderwijsinstellingen. Daarnaast behoren hier ook activiteiten toe die te maken hebben met vakbekwaamheid van professionals. Activiteiten die voor professionals nodig zijn om te blijven voldoen aan bepaalde opleidingseisen (diploma’s) in het vak- en beroepsonderwijs. Denk daarbij aan bijscholing van BOA’s, theorie rijbewijs, medisch personeel, essentiële beroepen (en dan essentiële cursus waar geen alternatief voor is) etc.

Mogen er tijdens zakelijke bijeenkomsten consumpties worden aangeboden/genuttigd?
Nee, aanbieden van consumpties is niet toegestaan. Er mag ook geen catering worden ingehuurd om op locatie aan te bieden. Deelnemers mogen wel hun eigen, zelf meegebrachte lunch nuttigen.

Hoeveel personen mogen er buiten bij elkaar komen?
Buiten mag er geen groepsvorming van meer dan vier personen ontstaan. Dat betekent dat er buiten in gezamenlijkheid geen activiteiten mogen worden ondernomen met meer dan vier personen. Dat geldt voor samen wandelen, sporten, picknicken, afspreken, etc.

Zijn er uitzonderingen op het gebied van groepsvorming?
Ja, dat zijn de volgende:

 • een gezamenlijk huishouden;
 • personen tot en met 12 jaar;
 • personen tot en met 17 jaar die sport beoefenen;
 • sporters in instellingen voor topsport en voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie;
 • personen bij uitvaarten;
 • personen bij een huwelijksvoltrekking, mits de groep niet groter is dan 30 personen (dit geldt alleen voor het sluiten van het huwelijk, niet voor een feest);
 • personen in het openbaar vervoer en in het overig bedrijfsmatig personenvervoer, mits de voor dat vervoer geldende regels in acht worden genomen en uitsluitend voor de duur van de deelname aan dat vervoer;
 • zorgbegeleiders of vaste mantelzorgers en de personen die zij begeleiden;
 • betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is;
 • een verkiezing als bedoeld in de Kieswet;
 • personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging, voor zover noodzakelijk voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mits de groep niet groter is dan 100 personen.

Let op: de uitzondering op het in acht nemen van 1,5 meter afstand tijdens sport beoefenen is komen te vervallen. Volwassenen moeten dus altijd 1,5 meter in acht nemen tijdens het sporten.

Wat zijn doorstroomlocaties?
Locaties waar mensen geen vaste (zit)plaats innemen tijdens hun bezoek, maar door heen bewegen. Voor deze locaties geldt dat het maximum aantal bezoekers niet beperkt is tot 30 personen maar bepaald wordt door de hoeveelheid beschikbare oppervlakte per bezoeker. Bij het bepalen van dat maximum vormt het protocol of de richtlijn van de branche het uitgangspunt. Als er vanuit de branche geen richtlijn of protocol dan gaat het om ten hoogste één bezoeker per vijf vierkante meter netto vloeroppervlakte.

De volgende instellingen/activiteiten zijn in ieder geval doorstroomlocaties:

 • musea;
 • presentatie-instellingen (instelling zonder eigen vaste collectie);
 • bibliotheken;
 • markten;
 • monumenten;
 • detailhandel;
 • dierentuinen;
 • pretparken;
 • tentoonstellingen;
 • beurzen (met losse stands zonder innemen zitplaats).

De volgende instellingen zijn geen doorstroomlocaties:

 • horecabedrijven;
 • casino’s;
 • speelhallen/arcadehallen;
 • zwembaden ;
 • sportscholen/fitness;
 • binnenspeeltuinen;
 • bioscopen;
 • snooker- en biljarthallen;
 • lasergamehallen, bowling, darten.

Welke aanvullende eisen gelden er voor doorstroomlocaties?

Deurbeleid hanteren om 1,5 meter te kunnen garanderen.

Instellen uurtjes voor ouderen/kwetsbaren

Vooraf tijdsvak reserveren

Maximum aantal bezoekers bepalen (richtlijn branche/ 5 m² p.p.)

detailhandel

X

levensmiddelenbranche

X

x

Museum

X

x

X

bibliotheek

X

x

X

dierentuin

X

x

X

Pretpark

X

x

X

presentatie-instelling

X

x

X

Markt

X

monument

X

x

X

Tentoonstelling/beurs

X

x

X


Welke winkels vallen onder het de verplichte sluitingstijd van 20:00 uur?
Het verbod een winkel open te hebben geldt voor alle winkels zoals bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Dat betekent alle voor publiek toegankelijke ruimtes, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Dat is een ruime definitie, die ook ziet op warenhuizen en winkels op stations.
De levensmiddelenbranche is uitgezonderd en mag langer open blijven. Wel geldt ook daar een verbod op de verkoop van alcohol na 20:00 uur. Bij de levensmiddelenbranche gaat het om winkels die in overwegende mate (minimaal meer dan 50 % van het aanbod) levensmiddelen verkopen. Onder levensmiddelen worden alle vormen van voedsel verstaan, dus ook winkels die wafels, ijs, donuts, hamburgers of afhaalmaaltijden verkopen vallen onder de levensmiddelenbranche. Ook winkels bij tankstations zijn uitgezonderd van de sluitingstijd van 20:00 uur.

Welk regime geldt er voor mengformules?
Bij mengformules geldt dat de winkel open mag blijven, maar de eet- en drinkgelegenheid gesloten moet worden. Als de winkel waar de mengformule in gevestigd is een winkel is in de levensmiddelenbranche (zoals de winkels van Stach), mag de winkel na 20:00 uur open blijven. Gaat het om een winkel die niet overwegend levensmiddelen verkoopt, zoals een boekwinkel, dan moet de winkel om uiterlijk 20:00 uur dicht.

Wie is er verantwoordelijk voor de naleving van het verbod op de verkoop van alcohol?
Dat is primair de beheerde/exploitant van de winkel. Die moet er voor zorgen dat zijn bedrijfsvoering zo wordt ingericht dat verkoop van alcohol na 20:00 uur niet meer plaatsvindt. Of dat gebeurt door de winkel eerder te sluiten, de schappen met alcohol ontoegankelijk te maken of leeg te halen of door de medewerkers te instrueren op controle op naleving van het verbod is aan de beheerder van de zaak zelf.

Zijn evenementen nog toegestaan?
Nee, evenementen zijn verboden. De definitie van evenementen is heel breed: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen opgenomen in de definitie:

 • markten;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • beurzen en congressen;
 • de reguliere exploitatie van bioscopen en filmhuizen;
 • de reguliere exploitatie van concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en andere culturele instellingen;
 • de reguliere exploitatie van musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie;
 • de reguliere exploitatie van casino’s, arcadehallen en speelhallen;
 • wedstrijden in het kader van topsport;
 • wedstrijden in de Ere- en Eerste Divisie (voetbal);
 • wedstrijden van personen tot en met 17 jaar op de eigen club.

Deze uitzonderingen gelden alleen als de overige voorwaarden van de noodverordening worden nageleefd: maatregelen nemen om 1,5 meter afstand te kunnen houden, scheiden bezoekersstromen, hygiëne maatregelen, placeren, reserveren, sluiting van de aanwezige eet- en drinkgelegenheden, placeren en verplicht gebruik maken van een zitplaats. Ook is het maximaal aantal bezoekers van 30 per afzonderlijke ruimte van toepassing bij statische samenkomsten (niet bij doorstroomlocaties, zoals musea en monumenten). Van belang is hier dat een zichtbaar gescheiden podium als afzonderlijke ruimte wordt beschouwd, zodat in de zaal 30 toeschouwers aanwezig kunnen zijn en op het podium (maximaal) 30 artiesten kunnen optreden.

Wat betekent ‘de reguliere exploitatie’ bij de activiteiten die zijn uitgezonderd van het verbod op evenementen?
Het moet steeds gaan om de normale, bestaande manier van exploiteren. Het vertonen van films in bestaande bioscopen valt daar onder, het organiseren van filmvoorstellingen op andere locaties (bijvoorbeeld als drive-in bioscoop of op het dak van Nemo) valt daar niet onder.

De bestaande programmering van een theater valt daar wel onder, het organiseren van een feest of een diplomatuitkering in een theater niet. Het bezoeken van een museum voor het bekijken van tentoonstellingen valt daar onder, het organiseren van een diner onder de Nachtwacht niet.

Wat betekent dit voor evenementen die eerder met een evenementenvergunning zijn vergund?
De noodverordening gaat boven regelingen zoals de lokale APV. Evenementen die zijn vergund maar onder het (brede) verbod van de noodverordening vallen kunnen dus niet doorgaan.

Wat zijn de regels bij uitvaarten?
Uitvaarten zijn uitgezonder van het maximum van 30 personen. Een bijeenkomst na een uitvaartceremonie in horeca is sowieso niet toegestaan. Direct na afloop uitvaartceremonie is een bijeenkomst mogelijk voor alléén de deelnemers aan de uitvaarceremonie. Daarbij wordt alleen koffie, thee en water geschonken. Deze bijeenkomst duurt maximaal een uur. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter en groepjes van 4 personen. Vanwege het bijzondere karakter van een uitvaart wordt een erehaag als onderdeel van de uitvaartceremonie beschouwd waarbij de regel van 1,5 meter moet worden opgevolgd.

Zijn rondleidingen in een museum voor scholen toegestaan?
Schoolbezoeken, mits ze onderdeel zijn van het curriculum, zijn mogelijk zonder de beperking van verplichte groepjes van vier. Het verbod op groepsvorming van artikel 2.1a NV is op zichzelf niet van toepassing op een museum, omdat dit geen openbare plaats of buitenlucht is. De verplichtingen geen reserveringen van meer dan vier personen aan te nemen en te placeren, maar niet in groepen van meer dan vier (artikel 2.1 lid 4 NV), gelden voor samenkomsten gericht op vermaak, congressen en beurzen. Rondleidingen voor scholen zijn geen vermaak maar educatie, waardoor deze verplichtingen niet van toepassing zijn (en het maximum van 30 ook niet van toepassing is, zie artikel 2.1 lid 2 sub h en k). Wel moet er een tijdvak gereserveerd worden (artikel 2.1 lid 7 NV).

Mogen filmopnamen plaatsvinden?
Ja, filmopnamen vallen onder de uitzondering voor samenkomsten die noodzakelijk zijn voor continuering van de dagelijkse werkzaamheden (artikel 2.1 lid 2 sub f NV), tot een maximum van 100 personen. Wel gaan speciale regels van de noodverordening voor, dat betekent dus niet filmen in eet- en drinkgelegenheden, die immers gesloten moeten zijn.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens