Afgelopen woensdag hebben NOV/KHN een ronde tafel georganiseerd voor een vertegenwoordiging van de gemeente Noordwijk en de fractieleiders van de politieke partijen in de gemeenteraad.

Tijdens de ronde tafel werden ervaringen gedeeld en is er geïnventariseerd hoe het openbaar bestuur ondernemers kan faciliteren/steunen. Een van de uitkomsten is de mogelijkheid van het verruimen van de terrassen. De gemeente Noordwijk denkt graag met ons mee en wil snelheid maken. Enkele van de uitgangspunten zijn dat het speelveld wel min of meer gelijk blijft en dat uiteraard de veiligheid gewaarborgd blijft. Waar sprake is van centrale gebieden kijkt de gemeente Noordwijk ook naar de balans in dat gebied. Als KHN herkennen wij in ieder geval de volgende centrale gebieden

  • Strand – Noordwijk aan Zee -> hier speelt uiteraard de ook mogelijkheid “voetjes in het zand”
  • Boulevard – Noordwijk aan Zee
  • Grent – Noordwijk aan Zee
  • Hoofdstraat – Noordwijk aan Zee
  • Kerkstraat – Noordwijk Binnen
  • Voorstraat – Noordwijk Binnen
  • Witte Kerk - Noordwijkerhout

Er doet zich nu dus de mogelijkheid voor om uw exploitatiepotentieel uit te breiden. Hoe nu verder ?

  1. Als je ondernemer bent in een van de centrale gebieden, zoek dan jouw collega’s op en kijk met elkaar waar mogelijkheden liggen. Onderneem je niet in een van de gebieden, kijk dan individueel of- en waar er voor jou mogelijkheden liggen
  2. Dien individueel (dus niet collectief per gebied) voor dinsdag 9 juni 2020 15.00 een aanvraag voor verruiming in bij de gemeente Noordwijk via vergunningen@noordwijk.nl. Meer informatie is voorhanden bij team Vergunning Toezicht en Handhaving 071-366000
  3. De vergunningen worden centraal behandeld op woensdag 10 juni 2020 met de doelstelling dezelfde dag nog toestemming te verlenen. Waar toestemming niet mogelijk is, neemt de gemeente Noordwijk vanaf donderdag 11 juni 2020 contact op om te bespreken wat wellicht wel mogelijk is of om meer informatie te krijgen. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat het ondanks alle goede intenties het niet mogelijk is de aanvraag te honoreren.

Als belangenvertegenwoordiger zijn we blij met de insteek van de gemeente Noordwijk. Het is nu aan jou/jullie als ondernemer(s) om hier invulling aan te geven.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens