De gemeenteraad van de gemeente Utrecht heeft in het voorjaar van 2018 een afgeslankte vorm van de het Horeca Ontwikkelingskader aangenomen en daarbij afgesproken dat er in de Binnenstad nader onderzoek gedaan zou worden naar de “drukte” die er zou zijn in de Utrechtse binnenstad en de vermeende “overlast”.

Inmiddels zijn we een half jaar verder, is het onderzoek nog niet gestart en zien we het aanbod van horeca toenemen.

Recentelijk hebben wij een enquête verstuurd naar onze leden, om vanuit daar een inzicht te krijgen hoe er door de horecaondernemers wordt gekeken naar de horecaontwikkelingen, de diversiteit van het aanbod, de drukte, het aanbod van slaapaccomodaties etc.

Op basis van de resultaten hebben we tijdens de ontbijtsessie op 19 november bij de Winkel van Sinkel het gesprek gevoerd met wethouder Klaas Verschuure.

KHN voorzitter Pieter Honing opende de ontbijtsessie met in het bijzonder een welkom aan wethouder Klaas Verschuure en burgemeester Jan van Zanen.

Er werd door Jeroen Roose - van Leijden (CMU) gestart met een rondje cijfers; bezoekersaantallen, de gemiddelde besteding van bezoekers etc. De gegevens zijn afkomstig uit het meest recent uitgevoerde passentenonderzoek.

Vervolgens heeft Pieter Honing de resultaten vanuit de enquête toegelicht en de oproep gedaan aan de gemeente om op korte termijn de diverse partijen die betrokken zijn bij de binnenstad (KHN, CMU, Utrecht Marketing, Gemeente -EZ/VTH-, bewoners, vastgoed, etc) bij elkaar te roepen om gezamenlijk de handschoen op te pakken en zo samen te komen tot een goede heldere visie.

De afsluitende woorden van de voorzitter: ‘De horeca in Utrecht moeten we samen laten groeien, maar wel op een verantwoorde manier en laten we overaanbod voorkomen. Met elkaar zullen we verantwoorde keuzes moeten maken. Dus niet elk vrijgekomen retail pand ‘zomaar’ bestemmen naar horeca en invullen met horeca. Op de korte termijn lijkt dit een goede oplossing echter als de marges onder druk staan zullen nieuwe concepten snel omvallen. Helaas zijn de eerste voorbeelden hiervan al zichtbaar.

In het kort delen wij de resultaten vanuit de KHN enquête:

  • De Binnenstad is nog lang niet “vol” (69% vindt dit) en er is nog voldoende ruimte voor toeristen dan wel bezoekers.
  • Er is momenteel voldoende horeca-aanbod in de binnenstad en er is behoefte aan het eventueel maximaliseren van het aantal horeca m2. Uitbreiding kan maar dan wel met zorg gekozen.
  • De diversiteit in de huidige horeca is voldoende aanwezig, maar er is wel behoefte aan ruimte voor creatieve concepten/ bijzondere plekken die omgevormd kunnen worden tot horeca, bijv. oude kerken, cocktailbars, biergarten, fast casual concepten, rooftopbar, one-product stores (vb. avocadobar) Het gaat om het voldoende onderscheidende vermogen van Utrecht, zeker als je kijkt naar de diversiteit Eindhoven en Rotterdam etc.
  • Er is -vooralsnog- geen behoefte aan zogenaamde horeca-concentratie gebieden. (Behoefte aan horeca-concentratie gebieden 58% oneens en 42% eens.)
  • KHN is van mening dat de gemeente wel moet zorgen voor gelijk speelveld tussen horeca retail en instellingen (81% van de leden is van mening dat dit nu onvoldoende is)
  • Er moet een heldere visie komen op de binnenstad (75% vindt dat deze ontbreekt)
  • Er zijn momenteel voldoende slaap accommodaties (55%), 45 is het oneens. Dit percentage gaat anders uitvallen op moment dat de congressenmarkt toeneemt, dan volstaat het huidige aantal niet meer. Ook hier vraagt het om een duidelijke visie op de markt van overnachten.
  • Er is behoefte aan een regulier (tweemaal per jaar) Overleg Binnenstad (KHN, CMU, Utrecht Marketing, vastgoed Gemeente -EZ/VTH).

Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. dit bericht schroom niet om contact op te nemen: utrecht@khn.nl

Artikel AD - Moordende concurrentie nekt Utrechtse horeca: https://www.ad.nl/utrecht/moordende-concurrentie-nekt-utrechtse-horeca~af9413a6/