Op 7 november waren alle leden van KHN Beverwijk – Wijk aan Zee welkom bij brasserie de Smaekkamer voor de jaarlijkse Ledenvergadering. Het moment om terug te blikken op 2023 en alvast vooruit te kijken naar de plannen voor het aankomende jaar. Op 7 november waren alle leden van KHN Beverwijk – Wijk aan Zee welkom bij brasserie de Smaekkamer voor de jaarlijkse Ledenvergadering. Het moment om terug te blikken op 2023 en alvast vooruit te kijken naar de plannen voor het aankomende jaar.

Positieve terugblik 2023
Alle aanwezigen waren positief gestemd tijdens de vergadering en er werd teruggeblikt op een goed horecajaar. De slechte weersomstandigheden van 2023 hebben de meeste, aanwezige ondernemers geen windeieren gelegd. Veel mensen waren geneigd de restaurants in te gaan en de gezelligheid op te zoeken. Ook werd teruggekeken naar de vele mooie evenementen die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Als voorbeelden kwamen bijvoorbeeld de ijsbaan en het oktoberfeest ter sprake.

Ondernemersfonds
Er is dit jaar goed gebruik gemaakt van de beschikbare budgetten van het fonds. Als laatste op de planning voor 2023 staat het collectief aanschaffen van hard-plastic bekers die door alle horeca in Beverwijk kunnen worden gebruikt.

Er wordt nogmaals aangegeven dat alle ondernemers aanvragen kunnen doen en dat dit over het algemeen erg makkelijk en snel gaat. Voorwaarde is wel dat het een aanvraag vanuit meerdere ondernemers is. Voor meer informatie kan contact worden gezocht met bestuurslid Taylor van Marello of gekeken worden op de website van het ondernemersfonds.

Activiteitenoverzicht 2023
Naast de bestuursvergaderingen en ALV is het bestuur in 2023 ook steeds in nauw contact met de gemeente gebleven. Er vond twee keer een overleg plaats met de burgemeester en de wethouder waarin gesproken werd over diverse onderwerpen, zoals de evenementenkalender, vergunningen, naleving alcoholwet, verruiming terrassen, de horecavisie en het convenant veilig uitgaan. Lees hier het verslag over het gesprek met de gemeente terug.

Met betrekking tot de horecavisie werd benadrukt dat vernieuwing nodig is waarbij de input van ondernemers uit verschillende horecabranches van belang is. De regiomanager biedt aan hierin te ondersteunen en doet een oproep aan de ondernemers die hierover mee willen denken om dit bij haar aan te geven.

Financiën en begroting
De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag van 2022 en de begroting voor 2024 wordt goedgekeurd. 2023 wordt afgesloten met een goed resultaat wat ervoor zorgt dat de eigen bijdrage voor leden in 2024 komt te vervallen..

Nieuws / actualiteiten KHN
Er wordt aandacht onder andere aandacht besteed aan de cao-onderhandelingen en de nieuwe pensioenwet. De aanwezigen geven aan dat de verhoging van de minimumlonen er momenteel al voor heeft gezorgd dat de verschillen tussen de functiegroepen kleiner zijn geworden. Dit wordt in sommige gevallen als lastig gezien.

Ook wordt gesproken over de arbeidsmarktcampagne en de digitale werkplaatsen voor ondernemers. Ten slotte wordt aandacht besteed aan het werven van personeel in het buitenland.

De uitgebreide notulen van deze ALV kun je opvragen door een mail te sturen naar backoffice@khn.nl onder vermelding van 'ALV Beverwijk'.

Presentatie COMCAM en borrel
Na de vergadering volgt een presentatie door COMCAM over wat zij voor horecaondernemers kunnen betekenen op het gebied van energie en mogelijke besparingen hierin. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn is de presentatie hier terug te vinden.

Uiteindelijk wordt de middag afgesloten met een gezellig borrel. Het bestuur bedankt de Smaekkamer voor de goede service en heerlijke lunch, en alle aanwezigen voor hun input!