Op 18 december heeft een overleg plaatsgevonden met de vijf coördinatoren van de strandverenigingen in Noord-Holland. Strandpaviljoen Deining was gastheer tijdens deze vergadering. Onderstaand treffen jullie de overgebleven punten aan en de koppelingen naar de diverse onderliggende stukken.

Lobby gezamenlijke strandpaviljoens voor ‘Samenwerking - één loket’ een succes
In de afgelopen jaren hebben de bij de kust van Noord-Holland betrokken partijen in een intensief traject, afspraken gemaakt over recreatieve bebouwing op het strand van Noord-Holland. Dit traject heeft in 2018 geleid tot een Toekomstperspectief 2040 van de Noord-Hollandse Noordzeekust. Deze visie is vertaald naar een Strandzonering 2025 en een Samenwerkingsagenda. Het visiedocument is inmiddels verwerkt in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Bekijk hier de documenten Samenwerking één loket en Samenwerkingsagenda Noord-Hollandse Kust.

Het laatste succes dat bijna behaald is, is het organiseren van één loket. Dit wordt in februari meegenomen in het bestuurlijk overleg, waar het hoogstwaarschijnlijk aangenomen wordt. De punten waar de gezamenlijke strandpaviljoens Noord-Holland op in hebben gezet zit voortgang. We blijven bovenop de punten zitten, zoals de watervergunning verwerken in de huurovereenkomst.

Lobby document
Om de gezamenlijke lobby punten goed in beeld te hebben en te kunnen meenemen naar belangrijke instanties, zijn de gezamenlijke strandpaviljoens Noord-Holland bezig met een document waar in alles duidelijk naar voren komt. Dit is een leidraad voor de lobby en wordt meegenomen in alle belangrijke gesprekken. Heb je punten die je graag naar voren wilt brengen? Laat het ons weten via strandnoordholland@khn.nl.

Vervolgens zullen we de ambtenaren die betrokken zijn bij het strand bij elkaar roepen om deze punten duidelijk te maken.

Stranddagen 16 en 17 april 2020 Den Helder met ledenvergadering
Op donderdag 16 en vrijdag 17 april zijn de Stranddagen in Den Helder. De invulling van het programma wordt later bekend gemaakt. Strandbelangen NH heeft als input gegeven meer te vertellen over;

  • Innovest uitnodigen.
  • Lezing over stromingen en strandverplaatsingen door een wetenschapper.
  • Hoe staat het met de kerven.

Op donderdag 16 april 2020 om 13.30 uur nodigen we alle strandondernemers uit Noord-Holland uit voor een vergadering en vernemen we graag wat we voor jou kunnen betekenen.

Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start
Het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord-Holland is woensdag 11 december gegeven door commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). De komende maand2-19 en wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur te versterken. Het eerste pakket moet in het voorjaar van 2020 zijn opgesteld. De geplande natuurherstelmaatregelen moeten de komende twee jaar volledig worden uitgevoerd.

Kennisdag strandbebouwing goed bezocht
Langs de kust hebben we een enorme uitdaging. De klimaatverandering vraagt om dynamisch kustbeheer en is de toename van het toerisme voor ondernemers een interessante stimulans. Soms zijn belangen tegenstrijdig, maar we moeten het samen doen. Op 17 december jl. hebben de strandondernemers in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, de Provincie Noord-Holland en Strand Nederland een kennisdag georganiseerd. Een verslag van dit evenement kun je binnenkort op de website vinden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens