Deze campagne richt zich op het vergroten van de bewustwording dat wangedrag onacceptabel is in Amsterdam. amsterdam&partners initieerde de campagne en ontwikkelde deze in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de politie en andere stakeholders.

Sinds mei 2018 worden mannen tussen de 18-34 jaar uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk met de campagne Enjoy & Respect nadrukkelijk aangesproken op gedrag dat in Amsterdam niet wordt getolereerd. Een groot deel van deze doelgroep komt in het weekeinde naar Amsterdam om te feesten en beesten. Wat meer dan eens uitloopt op gedrag waar bewoners, ondernemers en andere bezoekers genoeg van hebben: lawaai en dronkenschap, vervuiling en wildplassen. Zo blijkt ook uit onderzoek naar de leefbaarheid in Amsterdam. De campagne Enjoy & Respect wijst de doelgroep op de consequenties van dat gedrag. Om zo het bewustzijn te vergroten over wat kan, maar vooral ook wat niet kan in Amsterdam.

Flyer
Naast de gerichte inzet via online kanalen is er, om het aantal contactmomenten te kunnen uitbreiden, behoefte aan een fysiek communicatiemiddel. amsterdam&partners heeft hiervoor een flyer ontwikkeld die de Enjoy & Respect boodschap vertelt. Hotels zullen binnenkort een (start)pakket flyers ontvangen met zowel Engels- als Nederlandstalige flyers. Zodat deze gericht kunnen worden uitgedeeld aan de doelgroep (mannen, +/- tussen de 18-34 jaar uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

Omdat zowel amsterdam&partners als ook Koninklijke Horeca Nederland het belang inzien van deze campagne, willen we de hotels aansporen deze flyers te verspreiden onder de doelgroep. Op deze manier wordt er weer een contactmoment toegevoegd en dragen we gezamenlijk bij aan die bewustwording en leefbaarheid.

Vragen
Voor vragen, opmerkingen en voor het bijbestellen van de flyers kan er contact opgenomen worden met amsterdam&partners via Fleur Wienhoven: f.wienhoven@iamsterdam.com.

Zie ook: Enjoy & Respect campagne: huidige aanpak overlast werkt