Het RIVM wil meer weten over de manieren om legionellagroei in leidingwater te voorkomen. Je kunt hierbij helpen door de online enquête over legionellapreventie in te vullen. De vragen gaan over de legionellabeheerstechniek die op jouw locatie wordt gebruikt voor het leidingwater.

In Nederland worden verschillende technieken gebruikt om legionellagroei in leidingwater te voorkomen. Denk aan automatische spoelsystemen, filters en koper-zilver-ionisatie. Ook zijn er technieken die blootstelling aan legionella voorkomen, zoals legionella-douchefilters.

Enquete legionellepreventie
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoekt het RIVM het volgende:

  • welke beheerstechnieken om legionellagroei in leidingwater te voorkomen zijn er op de Nederlandse markt?
  • wat er bekend is over de effectiviteit van deze beheerstechnieken?
  • en wat zijn de praktische ervaringen met de verschillende beheerstechnieken?

Aan het eind van het jaar komt er een rapport met een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende technieken. Het ministerie van IenW gebruikt het rapport voor evaluatie van de regelgeving. En jij kunt de informatie gebruiken om de afweging te maken welke techniek voor jouw locatie het meest geschikt is.

De enquête is bedoeld voor de persoon binnen jouw organisatie die verantwoordelijk is voor de legionellapreventie. Hoe meer ondernemers de enquête invullen, hoe beter het RIVM beeld krijgt van de verschillende beheerstechnieken.

Je kunt de enquête tot 31 augustus 2023 invullen via deze link: Ervaringen met legionella beheerstechnieken in leidingwaterinstallaties (formdesk.com)

Vragen over het onderzoek? Mail naar legionellapreventie@rivm.nl