Pensioenen

De pensioensregeling gaat ook voor de horeca veranderen. Er zijn inmiddels veel nieuwe regels over pensioenen en de financiering ervan. Daarom moet er een nieuw contract komen. Overleg tussen sociale partners gaf nog geen resultaat. Dat kan gevolgen hebben voor de verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds horeca en catering. 

KHN wil dat in een nieuwe pensioensregeling de premie niet hoger wordt. En met de premie moet er voor iedereen een ongeveer gelijk pensioenkapitaal worden opgebouwd. Jongeren krijgen nu voor hun premie minder pensioenkapitaal dan ouderen door kruissubsidies.

Dat betekent dat de uitkomst voor jongeren moet verbeteren en die voor ouderen niet mag verslechteren. Dat is logisch bij de structuur van de werkgelegenheid in horeca en catering. Een hele uitdaging, maar financieel binnen de huidige premie en een latere pensioendatum goed te doen.

Nieuws

Wat betekent het pensioenakkoord voor de horeca?

05-06-2019
-

Aow-leeftijd blijft nog twee jaren gelijk

Wat weten jouw medewerkers over hun pensioen?

25-02-2019
-

Het Pensioenfonds Horeca en Catering heeft filmpjes gemaakt om horeca- en cateringmedewerkers te stimuleren om even stil te staan bij hun inkomen voor later.

Pensioenfonds Horeca & Catering verhoogt pensioenen met 0,2%

28-01-2019
-

Met ons Pensioenfonds Horeca & Catering gaat het - in tegenstelling tot andere pensioenfondsen - nog redelijk goed!

KHN: Pensioenvoorzieningen niet van deze tijd

31-03-2015
-

Tweede Kamerleden nemen rapport 'Flexibel omgaan met pensioen' in ontvangst

Meer informatie?

Vraag & Antwoord

Wanneer gaat een medewerker met pensioen?

Een medewerker ontvangt zijn eerste AOW-uitkering op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Maar wanneer is dat? De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog en is hierdoor per situatie anders. KHN legt uit hoe dit zit en helpt je bij het bepalen van de pensioendatum van uw medewerker(s).

De AOW-leeftijd ging sinds 2016 in stappen van drie maanden omhoog en vanaf 2019 in stappen van vier maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. 

Oude bepalingen niet geldig

Door de wijziging van de pensioenleeftijd, zijn de ‘oude’ bepalingen in individuele arbeidsovereenkomsten die zeggen dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, niet meer geldig.

Als er misschien nog een 'oude' bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt, gaat een medewerker met pensioen op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Horeca-cao

In de horeca-cao staat dat het arbeidscontract van een medewerker van rechtswege afloopt op dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit geldt alleen als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. 

Je kunt jouw medewerker een opzegbrief sturen en daarin het dienstverband van de werknemer per de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (en wegens het bereiken daarvan) opzeggen.

Schema AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd ging vanaf 2016 in stappen van drie maanden omhoog en gaat vanaf 2019 in stappen van vier maanden omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Je kunt via svb.nl de AOW-leeftijd van jouw medewerkers berekenen

Aantal bepaalde tijd contracten AOW-gerechtigden

Als je een medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt (weer) in dienst neemt, mag je sinds 1 januari 2016 een langere reeks van contracten voor bepaalde tijd aangaan dan bij ‘reguliere’ medewerker. Je mag met een AOW-gerechtigde medewerker zes bepaalde tijd contracten in een periode van 48 maanden afsluiten.

Meer weten?

Twijfel? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Mag ik mijn medewerker na de AOW-gerechtigde leeftijd laten doorwerken?

De medewerker ontvangt zijn eerste AOW-uitkering op de dag dat hij de AOW-leeftijd bereikt. Maar wat als hij nog helemaal geen zin heeft om met pensioen te gaan? En jij hem ook nog niet wil missen? Hoe regel je dan dat de medewerker door kan blijven werken?  

 

Dat hangt er vanaf. Heb je in de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding opgenomen? 

Wel pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst

In de cao-arbeidsovereenkomsten is een dergelijk pensioenbeding niet opgenomen. In onze model-arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is dit pensioenbeding wel opgenomen. Als je deze bepaling in de arbeidsovereenkomst hebt laten staan eindigt het dienstverband op de AOW-gerechtigde leeftijd. Je kunt de medewerker een opzegbrief sturen en daarin het dienstverband van de medewerker per de datum van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (en wegens het bereiken daarvan) opzeggen.

Let op!
Zegt je niet op, dan loopt het dienstverband van de medewerker onverminderd door en is het lastig om dit eenzijdig te beëindigen als werkgever. Je kunt de medewerker direct aansluitend wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden. Omdat in de Wet Werk en Zekerheid de ‘Ragetlie-regel’ niet geldt voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, hoef je geen periode tussen de contracten aan te houden.

Geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst

Heb je geen pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen? Dan kun je de arbeidsovereenkomst met de medewerker opzeggen op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dus als de medewerker wil doorwerken dan kun je het dienstverband ongewijzigd laten doorlopen. Je 'parkeert' als het ware de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Als je op een later tijdstip alsnog het dienstverband wil opzeggen, hoef je alleen een opzegbrief te sturen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van één kalendermaand.  

Horeca-cao

In de horeca-cao staat dat het arbeidscontract van een medewerker van rechtswege afloopt op dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft waarin de horeca-cao van toepassing is verklaard, eindigt het dienstverband van rechtswege op de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Aantal bepaalde tijd contracten na het behalen van de AOW-gerechtigde leeftijd

Als je een medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (weer) in dienst neemt, mag je sinds 1 januari 2016 een langere reeks van contracten voor bepaalde tijd aangaan dan bij ‘reguliere’ medewerkers. Je mag met een AOW-gerechtigde medewerker zes bepaalde tijd contracten in een periode van 48 maanden afsluiten.

Transitievergoeding

Verder is bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding verschuldigd. Ook niet wanneer er een nieuwe reeks bepaalde tijd contracten na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is gesloten. 

Ziekte

Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een loondoorbetaling van 13 weken (in plaats van 104 weken). Leer hier meer over de regels voor een zieke medewerker met de AOW-gerechtigde leeftijd.

Opzeggen

De opzegtermijn voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde medewerker wordt beperkt tot één maand.

Schema AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd ging vanaf 2016 in stappen van drie maanden omhoog en gaat vanaf 2019 in stappen van vier maanden omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Je kunt via svb.nl de AOW-leeftijd van jouw medewerkers berekenen

Vragen?

Meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Moeten mijn medewerkers verplicht deelnemen aan het pensioenfonds Horeca en Catering?

Zijn jouw medewerkers verplicht om deel te nemen aan het bedrijfspensioenfonds Horeca en Catering? KHN geeft antwoord.

Ja, aansluiten van en deelnemen aan de pensioenregeling van het pensioenfonds Horeca en Catering is verplicht gesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit betekent dat er een verplichte aansluiting en deelname is voor alle werkgevers en medewerkers in horeca en catering.

De verplichtstelling staat los van een cao. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht voor alle medewerkers van 21 jaar en ouder van horeca- en cateringbedrijven. Wanneer 50 procent of meer van jouw totale loonsom te maken heeft met horeca- en cateringactiviteiten, moet je voor alle medewerkers vanaf 21 jaar de pensioenregeling toepassen. Dit doe je door premie in te houden op het loon en een werkgeversbijdrage te betalen aan het pensioenfonds.

De verplichte aansluiting geldt tot 2020. Daarna moet KHN bij het ministerie aantonen of KHN-leden deze verplichtstelling onderschrijven.

Meer informatie vind je op de site van het bedrijfspensioenfonds Horeca en Catering.  

Terug
Inspiratiebox werving en behoud
Doe de Personeelsscan
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools