Gebruiksmelding

Wanneer je een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmelding nodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.

Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Als je een bedrijf overneemt en verder niets verandert, hoef je niet opnieuw een gebruiksmelding te doen.

Je dient een gebruiksmelding in via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl Dien deze minimaal 4 weken voor ingebruikname in. De gemeente en/of brandweer kan zowel direct als op een later moment komen controleren of het pand voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

In sommige gevallen volstaat een gebruiksmelding niet, maar dien je een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan te vragen. Dit is vaak het geval bij logiesverstrekkende bedrijven. Omdat de eisen per gemeente hierin kunnen verschillen, kun je het beste een vergunningcheck doen op www.omgevingsloket.nl. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met KHN Advies op 0348-489489.