Huurdersvariant ROZ-model

Bij het verhuren van een winkelruimte of horecapand wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van het model Huurovereenkomst Winkelruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Op basis van deze overeenkomst worden de onderhandelingen tussen huurder en verhuurder gevoerd. Om voor meer evenredigheid en evenwicht in de gesprekken tussen huurders en verhuurders te zorgen, is een Huurdersvariant op dit ROZ-model ontwikkeld.

De toolkit bestaat uit de volgende vijf documenten:

  1. Huurdersvariant model huurovereenkomst winkelruimte ROZ 2022;
  2. Toelichting op de Huurdersvariant;
  3. Oplegger met uitsluitend de artikelen van het ROZ-model die gewijzigd of toegevoegd zijn in de
    Huurdersvariant;
  4. Huurdersvariant van de ROZ omzethuurbepaling;
  5. Huurdersvariant van het ROZ-model proces-verbaal van oplevering.

Download de gehele toolkit

Download

Download de Huurdersvariant ROZ-model.
Download