Model Geheimhoudingsverklaring werknemer

Disclaimer

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Koninklijke Horeca Nederland aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Raadpleeg bij onduidelijkheden of aanpassingen KHN Advies. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het tot stand komen van het model, bestaat de mogelijkheid dat na verloop van de tijd de vermelde informatie verouderd of niet (meer) juist is. Deze disclaimer wordt geacht door u aanvaard te zijn door het kennis nemen van informatie uit de huidige publicatie en/of het aanvaarden van onze algemene voorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitwerken van het register.

Meer AVG-tools

Download

Download een model geheimhoudingsverklaring in Word in het kader van de AVG/Privacywetgeving.
Download