Download

Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in niet-commerciële instellingen. Denk aan de horeca in kantines van sportverenigingen, buurthuizen, cultuurcentra of schouwburgen.
Download