Wie werkt met kooldioxide of koolzuur (CO2) moet zich bewust zijn van de risico’s die daarbij horen. Koolzuur is een kleur- en reukloos gas, dat onder druk vloeibaar is gemaakt. Het kan door inademing worden opgenomen in het lichaam. In hoge concentraties kan koolzuur verstikking veroorzaken. Met name door ophoping in besloten ruimten kan een gevaarlijke situatie ontstaan.

Download

Wie werkt met kooldioxide of koolzuur (CO2) moet zich bewust zijn van de risico’s die daarbij horen. Download veiligheidsinformatie.
Download