Als je failliet gaat, stelt de rechtbank een curator en een rechter-commissaris aan. De curator gaat over tot vaststelling van schuld en bezit. Vervolgens worden schuldeisers betaald. Hij wordt in zijn werk gecontroleerd door de rechter-commissaris. Je kunt het bedrijfsvermogen zelf niet meer beheren.

Afwikkeling faillissement

Wel kun je contact opnemen met het ondernemersklankbord om te zorgen dat jouw belangen vertegenwoordigd worden ten tijde van de afwikkeling van het faillissement. Een faillissement kan op verschillende manieren beƫindigd worden, en zelfs een bedrijfsvoortzetting of -doorstart behoren tot de mogelijkheden.

Kijk hier voor meer info over bedrijf beƫindigen/faillissement.

KHN helpt jou

Wij helpen je graag. Neem contact op met jouw KHN regiomanager voor de juiste ondersteuning.