Nee, een herhalingscursus is niet verplicht. De wet zegt dat bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting en zodanig georganiseerd zijn, dat zij de taken zoals genoemd in de Arbowet naar behoren kunnen vervullen. Je kunt voldoen aan deze verplichting door bijvoorbeeld brandoefeningen te organiseren voor jouw personeel of iemand van het Rode Kruis uit te nodigen voor uitleg.

Als je een ontruimingsplan moet hebben, dan moet je ook regelmatig de ontruiming oefenen. Advies is om dit minimaal één keer per jaar te doen (en te registreren!). Als je er maar voor zorgt dat de bhv-kennis up-to-date blijft.

Registratie

Dat je voldoende tijd besteedt aan het bijscholen van jouw medewerkers moet je kunnen aantonen door een vorm van registratie. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van een bevestiging van de brandweer dat er een brandoefening is geweest, een verslag waarin staat dat je bhv hebt behandeld tijdens een werkoverleg, een certificaat van een cursus etc. Je kunt de bhv'ers van jouw zaak ook een herhalingscursus bij een opleidingsinstituut laten volgen, maar dat is dus één van de manieren om aan de wet te voldoen.

Opleidingsinstituten die zeggen dat een certificaat van de herhalingscursus maar één jaar geldig is, zeggen dit vanuit commerciële grondslagen en niet vanuit wettelijke grondslagen. Zij zien liever dat jouw bhv'ers elk jaar bij hen op cursus gaan.

Basistraining bhv (1 dag) + e-learning

Wil je als horecaondernemer je bhv-diploma halen? Of je medewerkers opleiden tot bhv'er? KHN biedt in samenwerking met Instituut voor Veiligheid & Milieu (IVM) een eendaagse bhv-training met e-learning aan.

Meld je aan