Ja, je mag sinds 1 april 2022 werknemers uit Oekraïne aannemen zonder dat een tewerkstellingsvergunning nodig is. Je moet uiteraard een normale arbeidsovereenkomst opstellen.

Engelstalige modelcontracten horeca-cao

We hebben Engelstalige modelcontracten volgens de horeca-cao die je daarvoor kunt gebruiken. We adviseren om de arbeidsovereenkomst niet langer te laten duren, dan dat er toestemming is om te werken vanwege de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.

De werknemer heeft een BSN-nummer nodig om het loon uit te betalen. Dit nummer krijgen ze als ze zich inschrijven in de gemeente waar ze wonen. Let op onderstaande aanvullende voorwaarden:

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De medewerker moet vallen onder de zogenaamde Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit zijn naast mensen met de Oekraïense nationaliteit, ook staatlozen en mensen met andere nationaliteiten die in Oekraïne asiel of een permanente verblijfsvergunning hadden.

Vluchtelingen uit Oekraïne die onder deze richtlijn vallen, krijgen een pasje of sticker in het paspoort van de IND waaruit blijkt dat ze onder deze richtlijn vallen en in Nederland mogen werken.

Voor vluchtelingen met een Oekraïens paspoort geldt dat zij in ieder geval tot 4 maart 2026 onder de richtlijn vallen en dus ook tot deze datum in Nederland mogen verblijven en werken.

Vluchtelingen die in Oekraïne woonden en geen Oekraïens paspoort hebben, maar wel een tijdelijke verblijfsvergunning vielen in eerste instantie ook onder deze Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Echter besloot de staatssecretaris in juli 2022 hiermee te stoppen en de tijdelijke bescherming te beëindigen per 4 september 2023.

Let op: De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders eindigt op 4 maart 2024

Op 17 januari heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Naar het oordeel van de Raad biedt de Richtlijn geen juridische basis om de tijdelijke bescherming eerder stop te zetten dan in de Richtlijn is bepaald. Dit houdt in dat de tijdelijke bescherming niet had mogen eindigen op 4 september 2023 zoals de staatssecretaris had besloten, maar wel eindigt op 4 maart 2024.

Gevolg van deze uitspraak is dat voor derdelanders die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden en die zich voor 19 juli 2022 in Nederland hebben laten inschrijven in de basisregistratie personen, de tijdelijke bescherming eindigt op 4 maart 2024 en dat zij na deze datum niet meer mogen verblijven en werken in Nederland op grond van de Richtlijn.

Melding vooraf

Als je een Oekraïense vluchteling aanneemt, moet je minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melding doen bij het UWV. Je mag de werknemer dus pas laten starten twee dagen nadat je de melding hebt verstuurd.

Loon uitbetalen

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen na aankomst in Nederland bij banken en andere betaaldienstverleners een betaalrekening openen. Zodat ze leefgeld of loon kunnen ontvangen en hun dagelijkse boodschappen betalen. Bij elke betaalrekening zit een IBAN, een betaalpas en de mogelijkheid om via internetbankieren of met een mobiele app te betalen en bankieren. Lees meer op de site van de Betaalvereniging.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over deze regeling en het meldingsformulier op werk.nl (onderdeel van het UWV).

Flyer ‘wees veilig op de vlucht’

Vang je vluchtelingen op in jouw bedrijf? Deel met hen dan de flyer ´Wees veilig op de vlucht´ met tips over reizen, geld en werken in Nederland. De flyer is tot stand gekomen op initiatief van CoMensha en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens